Populaarne laulusõnade vaatamise keskkond Genius süüdistab Google’it kopeerimises

#Genius media #google
2 min lugemine

Genius leidis nutika viisi sisu “märgistada”, kasutades selles apostroofe.

 

Juba hea mitu aastat on Google’isse mõne loo nime sisestamise järel ilmunud lisaks tavapärasele otsingutulemusele kast, mille sees on otsitud loo sõnad. Tegu on olnud mugava ja menuka vahendiga.

 

 

On veel üks teine ettevõte, mis keskendubki ainult lugude sõnade kirjapanemisele, nimelt Genius Media. Nemad väidavad, et Google on lugude sõnu neilt juba aastaid kopeerinud, et esitada neid oma otsingutulemustes kui Google’i omandit.

Genius on tegutsenud 2009. aastast ja on kirjeldanud ennast kui platvormi, mis tunneb ära ka keeruliste räpplugude kõige kiiremad sõnamängud. Kümne aastaga on ettevõte kasvanud üle žanrite ka teistesse muusikastiilidesse ja kujunenud kohaks, kus fännid saavad viidata ja arutleda oma lemmiklugude üle. Genius Media sõnul on Google kopeerinud lugude sõnu juba aastaid.

Genius Media esindaja ütles, et neil on tagasilükkamatud tõendid Google’i kopeerimistegevuse kohta läbi mitme aasta. See on tõsine süüdistus.

 

Kuidas Genius Media tõestas, et laulusõnad on pärit nende lehelt?

 

Selleks kasutati teksti sisestamisel erinevaid ülekoma variante ehk apostroofe, luues sellega justkui omalaadse vesimärgi, ilmeksimatu tunnuse, mille järgi eristada koopiat originaalist. Ülakoma mustrid konverteeriti morse koodi, millest tuleb kokku sõna “Red Handed”, mis tõlkes tähendab teolt tabamist. Google väidab, et ostab lugude sõnu kolmandalt osapoolelt, firmalt LyricFind ning võtab sisu kvaliteedi ja autorluse küsimusi väga tõsiselt. Vastutuse lükkaks Google just sellele kolmandale osapoolele, LyricFindile, kes omakorda kopeerimissüüdistusest  keeldus.

Google’i kõneisik lisas hiljem, et lugude sõnad nende otsingumootoris on pärit erinevatest allikatest ja kui peaks selguma, et nende partnerid ei pea kinni heast tavast, siis lepingud lõpetatakse.

Kaebus Google’i vastu tuli sisuliselt samal ajal, kui Ameerika Ühendriikide Justiitsministeerium andis teada plaanist alustada Google’i äripraktikate uurimist.  Samuti on poliitikud kogu maailmas hakanud häält tõstma suurimate tehnoloogiafirmade vastu.

 

Hardi õppis Balti filmi- ja meediakoolis ning töötab vabakutselise režissöörina, aga tema argipäeva mahub nii kooli täienduseks kui kõrvale ka mitmeid hobisid. Reisimise ning filosofeerimise kõrval katsetab Hardi ka erisuguseid digitehnoloogilisi süsteeme, programme, portaale ja rakendusi, et selgitada välja need, millised aitavad oma elu kvaliteetsemalt korraldada.