Allikas: Shutterstock

Telia TV lisavõimalused, mida sa ei pruugi teada

#juhendid #kasutuskogemus #tv
5 min lugemine

Telia TV teenust kasutab hulk kliente, mis näitab, et inimesed on pakutavaga rahul ja telekavaatamine on endiselt populaarne. Samuti on enamik Telia TV teenuse kasutajatest liikunud uuele TV-platvormile ning saab seega vaadata parima kvaliteediga telepilti ning kasutada kõiki pakutavaid lisateenuseid. Selleks aga, et iga klient saaks oma Telia TV-st viimast võtta, tutvustan selle teenuse mõnda võib-olla vähem teada olevat lisavõimalust.

 

Kanalite järjekorra muutmine

 

Telekanalite järjestus on Telia TV menüüs vaikimisi määratud ja sobib nii loodetavasti võimalikult paljudele kasutajatele. Kuid olenevalt tellitud kanalite hulgast, isiklikest eelistustest või ka harjumusest ei pruugi see kõikidele siiski meelepärane olla. Nii on hea teada, et olemasolevat järjekorda on võimalik muuta.

 

Selleks tuleb:

 • vajutada puldil vasakut nooleklahvi, et kuvada kanalite nimekiri
 • seejärel lisada vaadatavad kanalid “Lemmikuks” (selleks liikuda kanalite nimekirjas kanali peal noolega paremale kuni valikuni “Lisa lemmikuks” ja korrata nii kõikide soovitud kanalitega)
 • vajutada puldil OK klahvi ning menüüs valiku “Telekanalid” all valida “Minu lemmikud”, mis tähendab, et kuvatakse kõik eelnevalt lemmikute alla lisatud kanalid
 • vajutada puldil vasakut nooleklahvi, et kuvada kanalite nimekiri
 • liikuda kanalile, mille asukohta soovitakse muuta, ning seejärel vajutada noolega paremale kuni valikuni “Muuda asukohta”
 • valida soovitud asukoht

 

Kahe programmi samaaegne vaatamine

 

Pilt-Pildis ehk võimalus vaadata samal ekraanil kahte telekanalit korraga on olemas ka Telia TV-s. See on vajalik ja mugav näiteks juhul, kui reklaamipausi ajal soovitakse jälgida mingit muud programmi.

 

Selleks tuleb:

 • vajutada ja hoida puldil tagasi klahvi
 • aktiveerub kanali eelvaade, mis võimaldab kogu TV-keskkonna sisu kasutada nii, et seni vaadatud telekanal kuvatakse väikese pildina üleval nurgas
 • seejärel vajutada puldil tagasi klahvi Telia TV menüü ja kanalite valiku kuvamiseks (eelmisena vaadatud telekanal on endiselt väikese pildina üleval nurgas)
 • väljumiseks tuleb vajutada ja all hoida Tagasi-klahvi

 

Saate vaatamise jätkamine teises teleris

 

Telekanalit otse vaadates ei ole ühest toast teise minnes teises teleris vaatamise jätkamine pooleliolnud kohast probleem. Sama aga saab tegelikult teha ka järelvaatamise puhul. See tähendab, et kui mingit saadet on hakatud vaatama ühes teleris ning seejärel tekib soov see lõpetada teises toas ehk teises teleris, saab seda väga lihtsa vaevaga korraldada.

 

Selleks tuleb:

 • vajutada puldil Tagasi-klahvi, et saatest väljuda
 • avada teises teleris kanalite kava ning leida soovitud saade
 • teha valik “Vaata salvestust”
 • kuvatakse valikud “Jätka” ja “Vaata algusest”
 • “Jätka” valimisel jätkub saade sealt, kus see enne pooleli jäi

 

Digiboksi puldiga sidumine

 

Traditsiooniline pult kasutab toimimiseks infrapunasignaali. See aga tähendab, et pulti peab mõnevõrra boksi poole suunama. Aga samuti ka seda, et boksi ei saa silma alt ära peita, kuna siis ei jõua selleni ka juhtpuldi signaal. Digiboksi ja pulti saab tegelikult tõhusamalt kasutada raadiolainete abil. See tähendab, et pulti ei pea suunama, selle patareid kestavad kauem ja boksi saab soovi korral näiteks mööblisse peita.

 

Selleks tuleb:

 • veenduda, et kasutusel on S4 või S5 pult
 • avada OK-klahviga Telia TV menüü ja valida “Seaded”
 • teha valik “Telia TV” ja “Tehnilised seaded”
 • leida paremale liikudes “Puldi seaded”
 • valida “Lisa uus pult” ja ekraanil kuvatavaid juhiseid järgides pult digiboksiga siduda
 • sidumine on vajalik, et digiboks teaks, millisele puldi signaalile reageerida; vastasel korral juhiks üks pult kõiki majapidamises leiduvaid ja ka naabrimehele kuuluvaid digibokse

 

WiFi parooli vaatamine

 

Koduse WiFi võrgu parooliga kaitsmine on turvalisuse tagamiseks äärmiselt vajalik. See aga tähendab, et uue seadme võrku ühendamisel tuleb alati sisestada ka parool, mis on reeglina kirjas ruuteril leiduval kleebisel. Sageli aga on selle sealt vaatamine tülikas ning nõuab teinekord isegi kapi otsa ronimist või muud sarnast akrobaatikat. WiFi parooli aga saab lihtsa vaevaga vaadata ka Telia TV ekraanilt.

 

 Selleks tuleb:

 • avada OK-klahviga Telia TV menüü ja valida “Seaded”
 • teha valik “WiFi”
 • sisestada PIN-kood (algselt on see 0000)
 • kuvatakse WiFi-t puudutav info: võrgu nimi ja parool

 

Raadio kuulamine

 

Lisaks telekanalitele on Telia TV valikus ka terve hulk raadiojaamu. Seega saab soovi korral oma lemmikjaamu kuulata ka teleri ja näiteks sellega ühendatud kodukinosüsteemi abil. Seejuures saab nautida huvitavaid taustapilte ja jooksvalt kuvatakse ka kuupäev ning kellaaeg.

 

Selleks tuleb:

 • avada OK-klahviga Telia TV menüü ja valida “Raadio”
 • teha valik sobivate kataloogide seast, näiteks “Eesti raadiod”
 • valida soovitud raadiojaam ja vajutada “OK”
 • väljumiseks tuleb all hoida Tagasi-klahvi

 

Koduste teenuste muutmine

 

Telia TV ekraanilt saab vaadata ja muuta ka olemasolevaid Telia pakutavaid teenuseid. See tähendab, et tegelikult ei pruugi vajalik olla esindusse minek või helistamine, vaid asjad saab aetud ka TV-puldi abil.

 

Selleks tuleb:

 • avada OK-klahviga Telia TV menüü ja valida “Minu teenused”
 • “Tellitud teenused” näitab olemasolevaid teenuseid. Liikudes konkreetsele teenusele, kuvatakse selle info (tutvustus ja hind) ning lisateenuste puhul ka nupp “Loobu teenusest”
 • “Telia TV” võimaldab tellida teemapakette ja noppekanaleid või neist loobuda
 • “Interneti”-nimelise valiku alt aga saab tellida või muuta internetiühenduse kiirust
 • “Telefon” pakub telefoniga seotud teenuste, nagu näiteks numbrinäidu juhtimine, kõnede piirangud jms haldamist. Aga valikus on ka kõnekaardi laadimine, mille aktiveerimisel saab näiteks lapse kõnekaardile raha lisada nii, et see lisatakse hiljem Telia arvele.

 

Lisaks eelnimetatud võimalustele on Telia TV-s veel mitmeid funktsioone ja seadistusvõimalusi, millega tasuks kindlasti tutvuda ning vajadusel leiab ka eraldi abiinfo jaotuse, kus samuti mõningaid lisavõimalusi tutvustatakse.