Mida muudab uus WiFi 6 standard?

#WiFi
3 min lugemine

WiFi ehk juhtmevaba internet on meiega olnud juba väga pikki aastaid. See levib nii kodudes, kui kontorites ja ka avalikus ruumis ning on tõesti mugav. Ava vaid arvuti ja internet on ilma täiendavaid juhtmeid ühendamata olemas.

 

Kuna aga andmemahud on pidevas kasvus ja ka nõuded võrgule muutuvad aina suuremaks on ka WiFi standard pidevas arengus ja selle tulemusena ongi nüüd rääkima hakatud terminist nimega WiFi 6. Olgu öeldud, et tegelikult on WiFi standardist loodud erinevaid versioone ka varasemalt, kuid siiani tähistati neid lihtsalt pisut teisiti. Näiteks eelmine standard kandis nime 802.11ac. Varasemalt on aga tuntud olnud 802.11a, 802.11b, 802.11d ja 802.11g. Tehniliselt on tegelikkuses ka WiFi 6 nimi 802.11ax, kuid lihtsuse huvides on see nimetatud WiFi 6-ks. Põhimõtteliselt aga on iga standardiga muutunud kiiremaks maksimaalne võimalik ühendus ja lisandunud on täiendav sagedusala.

 

Mis muutub?

 

WiFi 6 on seega uuendatud WiFi standard, mis toetab senisest kiiremaid ühendusi ja sobib nii väga hästi kaasaegsesse keskkonda, kus on nõutavad suured kiirused, korraga on võrgus palju seadmeid ja liiguvad suured andmemahud. Lisaks on WiFi 6 ka „targem“ ja suudab saadaoleva võrgu pakutavat paremini ära kasutada.

Kiiruse poolest on toetatud kuni 9,6 Gbps, mis on võrreldes eelmise standardiga umbes kolm korda kiirem (802.11ac – 3,5 Gbps). Arvestades, et tegelikkuses on enamasti reaalselt kättesaadav, ehk teenusepakkuja poolt pakutav interneti kiirus mõõdetav sadades „megades“ ja mitte „gigades“, on tegemist küll teoreetilise kiirusega. Samas aga on siin mitmeid agasid, mis WiFi 6-e kasuks räägivad.

Esiteks on tegemist arvuti ja ruuteri vahelise kiirusega. Seega nii-öelda sisevõrgus on võimalik andmeid senisest kiiremini vahetada. Teiseks on interneti kiiruse näol tegemist alati jagatud ressursiga ja seega on suurem kogukiirus ja targem võrk rohkemate seadmete puhul parem. Lisaks on reaalne kiirus sõltuv ka seadmete omavahelisest kaugusest ja mitmetest muudest teguritest ning seotu on kasulikum kui nii-öelda algpunkt on parem. Kuna palju kiirem on ka võrguga suhtlus, ehk aeg mis kulub seadmete omavaheliste käskluste vahetamiseks, sobib uus standard väga hästi ka IOT seadmetele, nutikodu lahendustesse jne.

 

Kuidas seda saada?

 

Nagu eeldada võib, peavad WiFi 6 kasutamiseks seadmed seda toetama. Õnneks on enamik uusi nutitelefone selle oskuse juba omandanud. Tasub vaid pisut lähemalt vaadata seadme tehnilisi parameetreid ning sealt otsida WiFi 6 või 802.11ax märge. Samamoodi on enamikel uutel arvutitel uue põlve WiFi tugi olemas ning seega eeldused kiiremaks ja efektiivsemaks andmevahetuseks loodud ning vastava võimekusega võrku sattudes on võimalik selle hüved kohe kasutusele võtta.

 

Mina kirjutan peamiselt nutitelefonidest ja nendega seonduvast (rakendused, hooldamine). Samuti annan ülevaateid arvutitest ja nende lisaseadmetest – kuidas oma seadmete eest hoolitseda ja mismoodi valikut teha.