Telia kogemus: töötajad hindavad kõrgelt, kui tööandja pakub vaimse ja füüsilise tervise tuge

#Ingrid Viinapuu #Minudoc #Telia #vaimne tervis
5 min lugemine

Tööandja poolt võimaldatud vaimse tervise abi aitab töötajatel paremini hakkama saada nii ettetulevate kriiside, stressi kui muude raskustega, näitab Telia kogemus.

 

Läbipõlemine ja depressioon on viimastel aastatel ühed levinuimad põhjused inimeste töövõime vähenemisel. Seda trendi kinnitas ka 15 riigis ja 15 000 inimese osalusel toimunud uuring, mille viis 2022. aastal läbi McKinsey & Co.

Lisaks läbipõlemise kasvavale trendile ilmnes uuringust, et töötajate heaolule aitab oluliselt kaasa see, kui töökohal räägitakse ja tegeletakse vaimse tervisega seotud teemadega.

Telia personalidirektori Ingrid Viinapuu sõnul on vaimse tervise toetamine saanud oluliseks osaks tööandja pakutavatest hüvedest. Tõuke on selle andnud just pidevalt muutuv keskkond meie ümber, olgu selleks siis koroonaviirusega kaasnenud teistmoodi töötamise viisid või Ukraina sõjast tingitud ärev olukord.

„Tööandjal on oluline mõista, et iga inimene on tervik nii tööl kui kodus, nii vaimselt kui füüsiliselt ning tema õnnestumiseks peavad kõik erinevad elu tahud olema võrdselt toetatud. Läbipõlemisel võivad olla tõsised tagajärjed nii seda kogevale inimesele kui organisatsioonile, mille heaks ta töötab. See võib väljenduda alates tulemuslikkuse vähenemisest ja töölt puudumisest kuni lõpliku töölt lahkumiseni. On oluline, et inimesed ja organisatsioonid oleksid teadlikud läbipõlemise tunnustest ning astuksid samme selle ennetamiseks ja säilenõtkuse arendamiseks. Läbipõlemise ilmnemisel tuleb aga kindlasti võtta aega sellega tegelemiseks,“ märkis Viinapuu.

Võrdselt oluline on nii vaimne kui füüsiline tervis

Personalidirektori kinnitusel toetab Telia oma töötajate terviklikku heaolu läbi erinevate suundade ning tähelepanu pööratakse nii füüsilisele ja vaimsele tervisele, tervislikule toitumisele kui ka üldisele heaolule.

Näiteks vaimse tervise toetamisel pakutakse töötajatele MinuDoc spetsialistide tuge, kelle käest saab iga inimene vajadusel personaalset abi. Samuti toimub ettevõttes regulaarselt erinevaid vaimse tervise teemalisi loenguid. Füüsilise tervise vaates toetab Telia oma inimeste füüsilist aktiivsust nii läbi Telia spordiklubi, ettevõtte siseste YuMuuv väljakutsete kui ka Netfit platvormi kaudu. Lisaks saab Telia kontorites kasutada tervisemassaaži teenust ning töötajatel on võimalik sõlmida Confido tervisekindlustus, kui peaks tekkima vajadus arstiabi järele.

„Kui konkreetselt vaimsest tervisest rääkida, siis hindame kõrgelt koostööd MinuDoc platvormiga, kuhu on kokku koondunud suur valik professionaale, kes tagavad teenuse kõrge kvaliteedi. Samuti on teenuse kättesaadavus muudetud töötajatele väga paindlikuks,“ lisas Telia personaliüksuse juht Ingrid Viinapuu. Teenuse kasutamine on töötaja jaoks konfidentsiaalne, s.t tööandja ei saa nimelist infot teenuse kasutamise kohta, vaid näeb ainult kasutamiste arvu.

Jagamegi siinkohal kolme Telia töötaja kogemusi, kes on kokku puutunud MinuDoci platvormi teenustega. Kõiki kolme kogemuslugu on jaganud Telia inimesed omal soovil.

Telia konvergentsi ärijuhi Kristeli (37) sõnul on MinuDoc keskkond andnud võimaluse vaagida psühholoogilisi enesetunde põhjuseid, mis on seotud läbipõlemise tundega tööelus ja ka isiklikel ning tervislikel põhjustel.

“Tänaseks olen välja sõelunud neli erinevat teemat, mis pakuvad mulle huvi just inimese toimimise ja iseenda arengu vaatevinklist. Olen õppinud oma igapäeva rohkem reguleerima ja harjutanud teistsuguseid lähenemise viise,” rääkis Kristel.

Suurimaks plussiks peab ta keskkonna puhul virtuaalset lähenemist ja ligipääsu olulisele teenusele. “Loodud platvorm on väga mugav – kuhugi ei pea ekstra minema, lihtsalt järgmine videokoosolek. Lisaks on privileeg omada ligipääsu vaimse tervise teenustele, sest paraku väga paljude inimeste jaoks ei ole see võimalik,” lisas ta.

Telia siseveebi haldur Anna (25) meenutab 2022. aasta algust, mis oli väga raske ning tekitas suurt stressi, millega kaasnesid paanikahood, mis olid tingitud eraelulistest situatsioonidest, kuid muutusid tihedamaks Ukraina sõjaolukorrast alguse saanud keerulisele olukorrale.

“Tööandja poolt oli mulle üheks abivahendiks MinuDoci platvormi kasutamine, millest haarasin kohe kinni ja alustasin psühhoteraapia sessioone, mida jätkan siiani,” kirjeldas Anna. Tema esialgne mure sai lahendatud, kuid jätkas tööd psühhoterapeudiga, et saavutada üldist enesekindlust ja õppida ennast paremini tundma.

“Olen tunduvalt enesekindlam kui varem, mida on ka märganud mu lähedased ja kolleegid. Nii on lihtsam hakkama saada igapäevaste tööülesannete ja hobiga, olla toeks projektides ning on ka lihtsam endale arendavaid väljakutseid pakkuda ilma ebavajaliku stressita.”

Turbejuht Aigar (44) jõudis keskkonnani esialgu uudishimust, kuid leidis, et tuleks kasuks rääkida kellegagi väljastpoolt, kes aitaks mõtteid koondada ja erinevaid muresid teise pilguga vaadata.

“Meie valdkond on terve selle aasta jooksul olnud väga ärev, täis pingeid ning pikki tööpäevi. Mis seal salata, vahel oli tunne, et sein on ees ja ei oskagi enam kuhugi poole minna,” kirjeldas Aigar. Tema proovis coachingut, millest jäid kõlama kaks teemat, mille peale mõelda ja mille peale ise pole varem tulnud oma igapäevaste tegemiste keskel.

Ta peab peamiseks seda, et olenemata ajendist on vahepeal hea saada professionaalset tagasisidet oma tegemiste kohta, et uuesti uut ja värsket rütmi leida. “Süsteem on väga lihtne, sest MinuDoc veebikeskkonnast saab valida endale sobiva spetsialisti ning broneerida aja. Vestlused toimuvad kõik videosilla vahendusel ning minul on kõik tehniliselt väga hästi töötanud.”

MinuDoc sessioonid toimuvad videokonsultatsioonidena. Teenused on saadaval iga päev kella 20-ni. Arstide valik on lai ning kohtumise aja võib saada juba järgmiseks päevaks.

MinuDoc platvorm: https://www.minudoc.ee/

 

Digitark koondab tehnoloogiateadlikke ja -huvilisi toimetajaid, kes otsivad üles põnevaimad ja kasulikumad tehnoloogiakillud Eestist ja laiast maailmast, et sinu elu oleks lihtsam, mugavam, toredam ja turvalisem.