Kaasaegse õpilase koolivarustusest ei puudu küll märkmik ja pliiats, kuid paljud õppematerjalid on juba pilveteenustes jagatavad. Foto: Unsplash

Tartu Ülikooli ja Telia koostöös stardib „Noored koodi“ uus hooaeg

#Elo Võrk #Noored koodi #Tartu Ülikool. programmeerimine
3 min lugemine

Õpilastele programmeerimist õpetavate Tartu Ülikooli teaduskooli IT-õpikodade sari „Noored koodi“ alustab uut hooaega. Tartu Ülikooli ja Telia koostöös viiakse sel õppeaastal õpikodasid läbi kümnes Eesti koolis.

 

Tartu Ülikooli teaduskooli IT-õpikodade sari „Noored koodi“ õpetab 6.–9. klasside õpilastele programmeerimist arvutimängude loomise kaudu. Kuna paljudel põhikooliõpilastel on 9. klassi lõpuks välja kujunenud karjääriplaanid, millest lähtuvalt tehakse gümnaasiumi- ja hiljem ülikoolivalikud, on väga oluline tekitada eriala vastu huvi ja tutvustada selle võimalusi varakult.

Telia Eesti toetustegevuste juht Elo Võrk toob välja, et nii tehnoloogiaõppe kättesaadavus väiksemates koolides, noorte digioskused kui ka järelkasvu tagamine tehnoloogiavaldkonnas on täna tõsised murekohad, mis vajavad süsteemset lähenemist ja pikaajalist vaadet.

„Koostöös Tartu Ülikooliga loodame süstida noortesse siirast huvi IT ja tehnoloogia vastu ning tutvustada ka valdkonnas olevaid karjäärivõimalusi. Ma väga loodan, et tänavustest IT-õpikodade osalejatest saavad tulevikus meie kolleegid ja head koostööpartnerid,“ sõnas Võrk.

„Olukorras, kus tõmbekeskustest kaugemale jäävates koolides on ilmselge arvutiõpetajate ja kaasaegse taristuga arvutiõpetuse puudus, on IT-õpikodadel oluline roll konkurentsivõimelise digipädevuse arendamisel,“ selgitas Tartu Ülikooli teaduskooli arendus- ja koostöö peaspetsialisti Jaanus Sepp.

Üks eesmärke on kaasata rohkem tüdrukuid

Eesti eri paikades õpikodade läbiviimise üheks eesmärgiks on julgustada informaatikaga tegelema ka noori tüdrukuid, kellele varasemalt pole neid võimalusi lihtsalt tutvustatud.

„Huvi on olemas, seda oleme märganud näiteks informaatikaolümpiaadil osalevate tüdrukute osakaalu kasvus,“ kinnitas Jaanus Sepp, kelle sõnul on ettekujutus IT-valdkonnast kui patsiga poiste reast juba mõnda aega ümber lükatud.

„Noored koodi“ projektis osalenud õpilaste hinnangul said nad õpikojast juurde mitmeid uusi IT-oskusi, mis nende kooli asukoha tõttu oleks muidu jäänud saavutamata.

Järgmise põlvkonna arvutiteadlaste ja küberturbe kasvulava perspektiivis ei saa projektis osalemisest kasu mitte ainult antud õpilased, vaid kogukond tervikuna. Nimelt on mitmeid näited, kus projektis osalenud õpilased kujunevad koolis õpetajatele IT-abilisteks.

Enda soovidest märku andnud koolide seast valitakse igal õppeaastal välja kümme. Info IT-õpikodade kohta levib koolide hulgas kiiresti ja konkurss valituks saamise nimel on tihe. Et projekti mõju oleks Eesti mõistes võimalikult laiaulatuslik, valitakse soovijate hulgast ka väiksemaid ja keskustest eemal asuvaid koole.

Oma kooli saab käesoleval õppeaastal külastatavate koolide konkursile registreerida Tartu Ülikooli teaduskooli kodulehel.