Asjade internet aitab muuta oma kodu nutikamaks juba täna

#asjade internet #iot #nutikas kodu #Toomas Kärner
4 min lugemine

Telia asjade interneti valdkonna juhi Toomas Kärneri kodu on ehe näide sellest, kui nutikaks saab ühe majapidamise tehnoloogia ja asjade interneti toel muuta.

 

Kuigi asjade interneti mõiste on kasutusel olnud juba paarkümmend aastat, on selle tähendus ajaga muutunud. Ootused asjade internetile kasvasid kümme aastat tagasi, kui neljanda põlvkonna ehk 4G võrguühendus tuli laialdaselt kasutusele. Võrreldes varasemaga kasvasid nii ühenduskiirus kui ka stabiilsus ning koos sellega muutus ka asjade internet reaalsemaks ja kättesaadavamaks. Ometi võib 5G võrgu ootuses jätkuvalt öelda, et asjade interneti plahvatuslik kasv on alles ees.

Aga mis ikkagi on Internet of Things ehk asjade internet?

“Asjade internet on see, kui sa seod midagi siin füüsilises keskkonnas nii et sa saad tema kohta andmed internetikeskkonnas. Olgu siis see temperatuur, niiskus, energiatarve või midagi muud,” selgitas Telia Eesti asjade interneti valdkonna juht Toomas Kärner.

“Lihtsalt seletades on asjade internet erinevate seadmete kogum, mis on võrku ühendatud ning mis täidavad seal kindlat ülesannet. Seejuures ei ole vaja otseselt inimese sekkumist, kuna seadmed saavad oma ülesande jaoks olulise info kogumise ja vahetamisega iseseisvalt hakkama. Inimene peab kogutud andmete põhjal tegema järeldused ning seeläbi võtma vastu otsused. Nii on võimalik olenevalt olukorrast analüüsida protsesside efektiivsust, klientide vajadusi ja palju muud sarnast,” lausus Kärner.

Konkreetne element asjade internetis võib aga olla mingi sensor, nagu näiteks suitsu- või temperatuuriandur, spetsiaalne aparaat või tööriist, mis on loodud mingi konkreetse ülesande täitmiseks. Oluline on see, et seade ühendub võrku ning selle poolt edastatava info abil saab keegi kuskil mingeid järeldusi teha. Siinjuures on oluline ühenduse kiirus ja ka mobiilsus ehk juhtmevabadus.

Asjade internet aitab muuda kodu nutikamaks

Lisaks sellele, et IoT tehnoloogiat saab kasutada ettevõtte edendamiseks, on praegu levimas ka targa kodu kontseptsioon, kus asjade internet aitab erinevate andurite abil igal ajahetkel distantsilt mõõta ruumide temperatuuri, võimaldab seda ka reguleerida, juhtida valgust ning lülitada tööle erinevaid seadmeid. Lisaks on võimalik, et nutikodu lahendus annab õnnetuse korral sellest omanikule aegsasti teada. Suures pildis aga on võimalik sensorite poolt kogutud andmete abil analüüsida perioodide kaupa korteri ja kogu maja energiavajadust ning nii leida erinevaid mustreid ja tõsta asjade tõhusust. See aitab kokku hoida kulusid, tagada paremat kvaliteeti ning tõsta juhtimise läbipaistvust ja kiirust.

“Meie igapäevaelu muutub aina digitaliseeritumaks ning koos sellega kasvab vajadus asjade interneti järele,” lausus Kärner, kes on teinud enda kodust tõelise “katselabori”, kus ta loob ja proovib kõikvõimalike lahendusi, mida asjade internet saab ühele majapidamisele pakkuda.

“Minu kodus on asjade internet kasutusel paljudel viisidel. Ma näen oma majapidamise energiakasutust päris detailselt. Näiteks kui meie perre tuli elektriauto juulikuus, olin päris veendunud, et tahan seda oma kodus laadida. Minul maksab sada kilomeetrit linnas umbes 1,2 eurot ja seda just sellepärast, et laen kõige soodsamatel tundidel ja selle tulemusena on hind umbes 30% turuhinnast madalam,” lausus Kärner.

Lisaks selle on Kärner oma majapidamises lisanud näiteks kastmisvooliku vahele veearvestid, maja küttesüsteem reguleerib ennast vastavalt turuhinnale ning kodu toasoojust ja sisekliimat juhivad targad Google Nest ja Netatmo.

“Ma üritan oma kodus kõik asjad järgi proovida. Selleks, et aru saada, kus ja milline on lahenduse reaalne väärtus ning mismoodi võiks see lõpus ka kliendini jõuda. Need asjad, mida mina oma kodus teen, võiksid äkki paari aasta pärast ühel või teisel moel jõuda ka laiema kliendiarvule,” ütles Kärner.

Kuna asjade interneti puhul pole tegemist enam tulevikumuusikaga, on igaühel võimalik tutvuda ja soetada nutikaid lahendusi juba täna Telia e-poest.

 

 

Digitark koondab tehnoloogiateadlikke ja -huvilisi toimetajaid, kes otsivad üles põnevaimad ja kasulikumad tehnoloogiakillud Eestist ja laiast maailmast, et sinu elu oleks lihtsam, mugavam, toredam ja turvalisem.