Ameerikas tehtud uuringud on noorte sõnavaras viimase poole sajandi jooksul täheldanud mitmekordset langustrendi. Järjest olulisemaks kommunikatsioonivahendiks on saanud audiovisuaalne keel. Foto: Scanpix

Telia toetab Codesters.club tehnoloogiaringide toimumist

#Andre Visse #Codesters.club #tehnoloogiaringid #Telia
3 min lugemine

Gümnaasiumiõpilastele mõeldud tehnoloogiaprogramm Codesters.club alustab Eesti koolides kolmandat hooaega ning sel õppeaastal alustab õpinguid üle 300 gümnaasiumiõpilase kümnes Eesti koolis Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus. 

 

Codesters.club programm pakub gümnaasiumiõpilastele tehnoloogiaharidust kooliprogrammi osana ning keskendub nii erinevate programmeerimiskeelte õpetamisele kui erinevate tehniliste ja juhtimisalaste oskuste arendamisele. Tegemist on kolmeaastase õppekavaga, mille programmis osalevad koolid on võtnud osaks enda õppeprogrammist.

Programmi toetab Telia Eesti, kuna ettevõte on huvitatud nii tehnikaalade populariseerimisest noorte seas kui ka järelkasvust. Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul on väga oluline arendada noortes huvi tehnoloogia vastu ning oskust teha koostööd ja otsida probleemidele lahendusi.

“Codesters.club on unikaalne võimalus saada juba varakult praktilist kogemust ja siseneda tehnoloogiamaailma tunnustatud professionaalide juhendamisel. Minu jaoks teeb programmi eriliseks see, et see toob Eesti koolidesse  värskust, rohkem reaalseid kogemusi ja praktilisi teadmisi ning aitab samal ajal leevendada ka õpetajate puuduse probleemi, kaasates õppeprotsessi ettevõtjaid ja eriala professionaale,” ütles Visse.

Mentoriteks on tehnoloogiavaldkonna professionaalid

Mentorite ja õppejõududena on Codesters.club programmis osalenud selliste tuntud tehnoloogiaettevõtete töötajad nagu Bolt, Pipedrive, Telia, Microsoft, SAP, Paypal ja paljud teised. Tehnikamaailma silmapaistvad professionaalid jagavad õpilastega oma teadmisi ja praktilist töökogemust ning toetavad ka esimeste tehnoloogiaprojektide loomisel.

Codesters.club programmijuhi Egle Paukstelyte sõnul on tehnoloogiaõpingud saanud väga positiivset vastukaja nii õpilaste kui ka koolide poolt.

“Meie mentorid, kes on tehnoloogiamaailma tõelised superstaarid, inspireerivad noori ja toovad õppeprotsessi uusi ideid, ettepanekuid ja ka reaalseid ärijuhtumeid. Codesters.club tehnoloogiaprogrammi raames saavad noored katsetada, eksida, oma vigu parandada, otsida loovaid viise probleemide lahendamiseks ning õppida, et tulemuseni jõudmiseks tuleb teha koostööd ning leida paljudest võimalustest sobivaimad,” ütles Paukstelyte.

Codesters.club on terviklik programm, mis annab õpilastele tehnilisi teadmisi ja esimesi praktilisi oskusi. Codesters.club õppeprogrammile pühendatakse viis akadeemilist tundi viie nädala jooksul, millele järgneb kaks nädalat meeskonnatööd.

Õpilased rakendavad oma teadmisi ja oskusi päriselus

Tundides esitlevad mentorid uusi teemasid, tehakse praktilisi töid ning seejärel rakendavad õpilased oma teadmisi reaalsetes projektides. Meeskonnatöö tundides moodustatakse neljast õpilasest koosnevad rühmad ja viiakse läbi häkatone, mille käigus peab valmima ka konkreetset probleemi lahendav toode.

Õpilased on programmi raames ja mentorite juhendamisel loonud mitmeid edukaid digilahendusi. Näiteks Mustamäe gümnaasiumi õpilase Alan Erik Kasuku loodud äpp Vibrify on suurepärane abivahend neile, kes õpivad muusikat.

Agneta Kaldma Tallinna ühisgümnaasiumist on aga töötanud välja äpi FashionR8, mille abil saavad huvilised enda disainitud rõivaid veebi üles laadida ning saada oma toodete kohta tagasisidet.

Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilaste Marten Vooro, Tanel Tallo ja Karl-Kenneth Neuhausi poolt loodud Viiking Web App võimaldab aga kooli õpilastel kontrollida oma tunniplaani, hindeid ja ka kooli menüüd palju efektiivsemalt, kui seda võimaldab kooli koduleht.