Naised on valmis tehnoloogiasektori vallutamiseks

#naised tehnoloogias #Women in Tech
2 min lugemine

Eduka lõpuni on jõudnud Telia ja Targa Töö ühingu koostöös sündinud ümberõppeprogamm Women in Tech | Telia, kus 50 tegusal naisel avanes võimalus omandada uusi teadmisi. 

 

Programm  Women in Tech | Telia alustas möödunud aasta septembris ning poole aasta jooksul sai 50 osalejat, neist 16 Teliast õppida andmeanalüütikat, UX disaini või IT projektijuhtimist.

Telia Eesti personalijuht Pirkko Saare sõnul valiti ümberõppeprogrammi sihtgrupiks naised ning esmajärjekorras pakuti võimalust programmis osalemiseks tööturul nõrgemas positsioonis olevatele naistele ehk neile, kellel on väiksem sissetulek või kes on lastega kodused.

“Tööjõupuudus tehnoloogiasektoris on selgelt tajutav ning igas organisatsioonis leidub inimesi, kes tahaksid teha karjääripöörde, kuid kellel napib teadmisi, julgust ja inspiratsiooni. Tahtsime neile pakkuda positiivse tõuke ja rakendada paremini ka naiste seni veel kasutamata potentsiaali tehnoloogiasektoris,” sõnas Saar.

Tehnoloogiasektoris on naiste osakaal täna alla 20% ning kuna tänapäeval on tavapärane, et inimesed vahetavad tööelu jooksul elukutseid ja töökohti mitmeid kordi, oli otsustatud ümberõppeprogrammi kasuks.

Tänaseks on mitmed programmi värsked lõpetajad saanud ka tööpakkumise. “Tagasiside ümberõppe võimaluse pakkumisele ning programmi sisule on väga positiivne. Kindlasti soovime sügisel alustada uue lennuga,” kinnitas Saar.

Targa Töö Ühingu ja Telia Eesti eestvedamisel ellu kutsutud Eestis esmakordne programm Women in Tech toimus e-õppe platvormil Coursera. Lisaks iseõppele on toimunud seminarid tehnoloogiavaldkonna tippspetsialistide abiga, kus kaeti teemasid virtuaalsest esinduslikkusest küberturvalisuseni välja. Lisaks jagasid osalejatega innustavaid karjäärilugusid tehnoloogiavaldkonnas töötavad naised. Õppeperioodi lõpus oli osalejatele ette nähtud praktikline lõputöö ning praktika või edasiõpe.

Programmis osalejate lõputööd keskendusid UX disaini osas Telia TV Lastenurga kasutajasõbralikumaks muutmisele, IT projektijuhtimise töögruppidel tuli kaardistada ühe ettevõtte IT vajadused ja selgitada välja võimalikud koostöökohad, andmeanalüütika osas oli lõputöö seotud äriregistri avaandmete analüüsi ja visuaalse lahenduse loomisega Tableau rakenduses.