Telia juht: tehnoloogia peab käima tarbija vajadustest sammukese ees

#5G #investeeringud #mobiilivõrgud #Mobile World Congress #tehnoloogiaäri
5 min lugemine

Telekommunikatsioonisektorile on loodud hulk ootusi ja eeldusi, millega tuleb kaasas käia ning mis aitab Eesti elanikel kasutada kiiremaid, turvalisemaid ja kvaliteetsemaid tooteid ja teenuseid. Millised on telekomisektorit ees ootavad trendid, kuhu liigutakse Eestis ning milliseid tulevikulahendusi juba täna arendatakse, sellest kirjutab Telia Eesti tegevjuht Holger Haljand.


Digitark avaldab Postimehes 29.03.2024 ilmunud arvamusloo

Tehnoloogiline innovatsioon on oluline edasiviiv jõud, mis hõlmab endas nii infrastruktuuri arendusi, uusi seadmelahendusi kui ka äri tervikuna. Hiljuti toimunud Mobile World Congress (MWC), mis on Euroopa üks suurimaid tehnoloogiamesse, lahkas telkoäri tulevikku ning see on hea koht, kus vaadata tulevikku ning arutleda, milliste tehnoloogia trendidega peaksime juba täna kaasa minema.

Eesti mobiilivõrgu tänane seis

Pole saladus, et iga arendus vajab investeeringuid, mis tasuks end ära ja looks tarbijatele olulist lisaväärtust. Vaja on ettevaatavat pilku, kus oleme samm ees tarbija hetkevajadusest. Miks? Sest kui veel umbes 10 aastat tagasi jõudis internet kodudesse eelkõige kaabli kaudu ning mobiilside oli mõeldud ainult telefonidele, siis täna oleme me olukorras, kus koduseadmetes kasutatakse kordades rohkem mobiilset andmemahtu kui mobiilis. Telia võrgus kasutatakse 70% mobiilivõrgu mahust just koduseadmetes.

Inimesed soovivad ja vajavad dünaamilisi ja paindlikke sidelahendusi ning mobiilside võrk aitab meil telkona pakkuda kiiret interneti ka nendesse piirkondadesse, kuhu kaabli viimine pole võimalik. Me teame, et 5G võrk annab meile võimaluse saavutada samaväärseid või isegi kõrgemaid kiirusi kui kaablivõrk. Täna oleme testinud kodukasutuses 5G millimeetersagedust piirkonnas, kus investeeringud kaablisse oleksid ebamõistlikud, kuid vajadus kiire ühenduse järgi olemas. See on Eesti reaalne mobiilivõrgu vajadus, mida peame uute tehnoloogiate abil pidevalt parendama.

MWC-l toodi näide ka Jaapanist, kus keerulisema maastiku ja kaabellahenduse ebamõistlikult kõrge investeeringu tõttu loodi väikelinnade kohale mobiilsidevõrk hoopis droonide abil. Droonid ise asuvad 20 kilomeetri kõrgusel, laevad end päikesepatareide abil ning püsivad õhus 6 kuud, aidates linna kohale luua kiire internetiühenduse. Ka Eestis lahendame me kaabliühenduseta piirkondade internetivajadust just mobiilse interneti abil – mobiilimastidele püstitatud 5G tugijaamade abil. Kuid mine tea, võibolla on ka meil kord droonid taevas, mis aitavad luua kiire, stabiilse ja ühtlase võrgukatvuse mõne väiksema asula kohale.

Aga milleks siis kaabelühendusi, kui 5G on stabiilne ja töötab nagu optika? Igal lahendusel on oma eelised ja puudused. Kõik taandub lõpuks sellele, millised on piirkonna eripärad ning missugune tehnoloogia valik pakub optimaalseima lahenduse. Mobiilside on oma olemuselt jagatud ja piiratud ressurss, mida mõjutab tugevalt keskkond, milles raadiolained levivad. Optiline kaabelühendus võimaldab püsivamat ja stabiilsemat teenust, kuna läbilaskevõime on kordades suurem, ühendust saab hõlpsamalt garanteerida ning selle kvaliteet ei sõltu erinevatest keskkonnatingimustest (füüsilised takistused, ilmastiku tingimused jne).

Seadmearenduste maailm on samuti põnev. Ühelt poolt räägime me võrguseadmetest, mis aitavad meil luua ja tagada kiireid andmeühendusi, ehitada turvalisi andmekeskusi, ning arendada uusi IT-lahendusi. Teiselt poolt räägime me kliendiseadmetest ehk nendest, mida me igapäevaselt käes hoiame ja tarvitame.

Viimaste puhul saame rääkida näiteks MWC-l esitletud läbipaistva ekraaniga sülearvutitest, käe ümber võruna kantavatest nutitelefonidest ja virtuaalreaalsusprillidest, mis on tänaseks saanud hoopis võimsama sisu. See kõik näitab, mida täna on juba võimalik kliendiseadmete arenduses teha. Me veel ei tea, et me vajame neid leiutisi, kuid ühel päeval võib olla nii, et see sama läbipaistev arvutiekraan asendab kodude aknaid, mis vajadusel näitavad hoopis teleripilti.

Tehnoloogiaäri tulevikuväljavaated

Tänane reaalsus on see, et telkomaailm otsib pidevalt head tasakaalu investeeringute tasuvuse ja kvaliteedi vahel. Teenuse hinnast sõltub otseselt see, kui palju ettevõte saab investeerida võrkude ja teenuste rajamisse ja nende kvaliteedi tagamisse. Telia on valinud ärimudeli, mis võimaldab maksimaalselt panustada kvaliteeti. Jah, selle hind on kõrgem aga usume, et eluliselt olulise teenusepakkujana on see meie kohustus ja vastutus, et teenused töötaksid laitmatult, ühendused oleks turvalised ja klientide andmed kaitstud.

Uus tehnoloogia on kallis, kliendiootused ja -vajadused kõrged ning investeeringud seetõttu väga suured. Iga investeeringu tasuvus langeb pidevalt, seetõttu peame pidevalt muutuma efektiivsemaks ja nutikamaks, et ajaga kaasas käia ja tihti ka teerajajana eest vedada.

Täna investeeritakse nii Eestis kui mujal maailmas väga palju 5G tehnoloogia arendusse, sest see loob tugeva vundamendi uute teenuste ja innovatsiooni arenguks. Üks suurimaid erinevusi eelmiste põlvkondadega on võimalus luua kliendipõhiseid mobiilside võrkusid.

Näiteks kaovad tulevikus tõenäoliselt WiFi võrgud, kuna 5G võimaldab palju stabiilsemat ja kvaliteetsemat traadita andmesidet – luues privaatse kontorivõrgu 5G võrku nii, et ükskõik kust mobiilsest levialast oma arvuti avad, oled alati turvaliselt kontori sisevõrgus. Samuti võimaldab 5G palju kiiremat, stabiilsemat ja turvalisemat sisevõrku automaatika juhtimiseks, näiteks juba täna tehastes seadmete automatiseerimiseks või tulevikus ka isesõitvate autode juhtimiseks.

6G’st on veel vara rääkida, aga suure tõenäosusega aitab see kiiremini edasi arendada just vanade tehnoloogiate kokku toomist ühtsesse võrku ja klientidele seadmevabamat elu. Juba täna töötame selle nimel, et tulevikus ei oleks vaja kodudesse ja kontoritesse eraldi ruutereid, WiFi seadmeid, digibokse ja veel eraldi võrkusid nende töötamiseks.

See on oluline nii tehnoloogia lihtsustamise kui ka keskkonna säästmise eesmärgil. Iga uus mobiilside põlvkond aitab vähendada keskkonna jalajälge nii infrastruktuuri ehitamise ja energiatarbimise poolt kui ka lihtsustab klientide vajadusi pidevalt uute seadmete järele – vähem on vaja toota erinevaid võrke ja seadmeid, mis kõik kurnavad meie planeeti.

Telekommunikatsioonisektori usaldusväärsuse kriteeriumiteks on kvaliteet ja turvatunne. Kuid kvaliteeti ja turvatunnet saame pakkuda vaid läbi tehnoloogia innovatsiooni: kaasaegsed võrgud, lihtsad ja turvalised teenused, uudsed ja innovaatilised seadmed ning kliendivajadustest lähtuv teenindus- ja teenuskvaliteet.