Kuidas iPhone’is Siri sooneutraalseks muuta?

#apple #iPhone #Siri
2 min lugemine

Sooneutraalsus on seoses poliitkorrektsuse üldise kasvuga pidevas kasvutrendis. Paljud inimesed peavad oma bioloogilise soo rõhutamist asjassepuutumatuks ja koguni solvavaks.

 

Õnneks areneb meie ühiskond laiemas plaanis suurema teadlikkuse suunas ning soorollidest püütakse vabaneda kõigis ühiskonna eluavaldustes. Nüüd on järjekord jõudnud ka virtuaalsete assistentideni. Juba üle sajandi kehtivate soorollide järgi on sekretärid olnud valdavalt naissoost, assistendid aga enam-vähem võrdselt nii mees- kui naissoost. Oma edumeelsuse poolest tuntud Apple on nüüd astunud suure sammu ka digitaalse sooneutraalsuse suunas. Kui veel hiljuti oli populaarseim Apple’i virtuaalassistent Siri naishääl, siis viimaste tarkvaratäiendustega saab sellisest arhailisest igandist nagu soopõhine hääl lõplikult vabaneda – nüüd on Siri häältevalikus ka spetsiaalselt sooneutraalne hääl.

Oma iPhone’i või iPadi Siri hääle saad moodsalt sootuks muuta nii. Ava oma nutiseadme sätted (Settings), vali sealt Siri & Search ning sealt omakorda Siri Voice ning vali sealt hääl number viis.

Oma iMacis, mac Minis või MacBookis Siri hääle sooneutraalseks tegemiseks ava arvutis System Preferences ning seal omakorda vali Siri. Avanenud Siri aknas vali Siri Voice alt kõige viimane ehk viies hääl ja sinu personaalne Siri muutub koheselt meeldivalt sootuks.