5G tuleb 2018. aastal ja muudab meie nutielu piire. Foto: unsplash.com

Telia plaanib ehitada aastal 2018 Euroopa esimesed 5G võrgud Tallinna ja Stockholmi. 5G tehnoloogia pakub kasutajatele suuremaid andmemahte, kiiremaid ühendusi, lühemaid reaktsiooniaegu, paremat rentaablust ja teenuseid ning kvaliteetsemaid võrguühendusi.

Uue ühenduse eelised tulevad kõige paremini välja suurt andmemahtu nõudvate teenuste juures nagu HD audio, tellitavad videoteenused (video-on-demand) või voogedastusel põhinevad teenused. Samuti viib 5G asjade interneti (IoT) hoopis uuele tasemele.

5G standardid on alles väljatöötamisel, meie regioon esirinnas

5G standard ei ole veel loodud ja see peaks plaanide kohaselt valmima alles aastaks 2020. Mitmed telekommunikatsioonifirmad, sh Telia, on avaldanud soovi anda oma panuse, et toetada 5G uuringute läbiviimist ja standardi väljatöötamist juba aastaks 2019. Standardi loomine võimaldaks 5G laiemat kasutuselevõttu ning kiirendaks majanduse arengut.

5G tehnoloogiat hakatakse arendama esmajärjekorras just Skandinaavias ja Baltikumis, sest uute tehnoloogiate ja teenuste kasutuselevõtt on siin lihtsam. Seetõttu on loogiline, et terve regiooni telekommunikatsioonisektor panustaks 5G arengutesse.