Allikas: Shutterstock

Kuidas nutitelefoni aku kestvust pikendada?

#aku kestvus #aku säästmine
4 min lugemine

Kuigi telefonid muutuvad kogu aeg võimekamaks ning pakuvad kasutajatele üha rohkem, ei arene kahjuks samas tempos nendes olevate akude tehnoloogia. Akude mahutavus pikkamööda küll paraneb, kuid paraku on üldiselt nii, et suurema hulga voolu mahutamiseks on vaja füüsiliselt suuremat akut. Siin aga tuleb piir ette telefoni enda mõõtudega ja nii panebki enamik kasutajaid oma nutika sõbra igal õhtul, aga vahel ka varem, uuesti laadima.

 

Tee kindlaks, kuhu vool läheb

 

Selleks on nii Androidi kui ka iOS-seadmetel menüüs seadete all valik “Aku”. See võimaldab vaadata, kuhu või milliste rakenduste peale energia on kulunud. Võib selguda, et mõni rakendus tarbib taustal kasutaja teadmata voolu, näiteks pidevalt võrgus olles ning uut infot alla laadides. Või siis üllatab mõni teine äpp, mida teadlikult kasutatakse, kulutatud energia hulgaga. Heaks näiteks on siin Facebook. Sellisel juhul aitab aku seisukohalt küll paraku ainult enese teadlik piiramine. Kokkuvõtvalt võiks seega üle vaadata telefonis olevad rakendused ning neid vajadusel piirata, vähem kasutada või sootuks eemaldada.

 

Android aku

 

 

Reguleeri ekraani heledust

 

Teatavasti haarab enamiku nutitelefoni esiküljest enda alla ekraan. See on küll suur ja ilus vaadata, kuid tarbib paraku ka suurema osa akus olevast energiast. Seega mõjutab viimase vastupidavuse vaatest ekraani heleduse reguleerimine tulemust olulisel määral. Kuigi enamik telefone on seatud ekraani heledust automaatselt reguleerima, aitab selle käsitsi madalamaks seadmine aku kestvust oluliselt pikendada.

 

Piira teavitusi ja e-kirjade kontrollimise intervalli

 

Aku vastupidavust aitab tõsta ka erinevate teavituste piiramine. Uudised, rakenduste uuendused ja muud teavitused kuvatakse reeglina kohe telefoni ekraanile ning vilkuma hakkab ka vastav tuluke. Siin tasuks mõelda, kas pakutav info on ikka kõikide rakenduste puhul ülioluline ja vajalik kohe kätte saada, kuna kõik see tarbib energiat. Seega tasub äppide teavituste seaded üle vaadata ja mitteolulised teavitused piirata. Sama kehtib ka e-kirjade kohta. Loomulikult on inimesi, kelle jaoks on väga oluline iga kiri kohe ka telefonis läbi lugeda, kuid sageli ei juhtu midagi, kui e-kirja seadetes määrata saabuvate kirjade kontrollimise intervalliks näiteks 10 minutit. See tähendab, et postkast ei ole pidevalt ühendatud ning seega säästetakse taaskord energiat.

 

Lülita välja mittevajalikud ühendused

 

Wifi, Bluetooth, asukoha määramine ja mobiilne andmeside on kõik tänapäevaste nutiseadmete lahutamatud osad, kuid ka nende kasutamine nõuab telefoni akust oma. Seega tasuks kaaluda, kas kõikide nende tööshoidmine on ikka vajalik. Mobiilset andmesidet ja wifit ei ole enamik kasutajaid vast nõus välja lülitama, kuid Bluetoothi ei ole mõtet asjatult sisselülitatuna hoida, eriti kui telefon ei ole pidevalt juhtmevabalt kõrvaklappide või mõne muu seadmega ühendatud. Sama kehtib ka asukoha määramise kohta. Ilmateate rakendusele saab reeglina öelda, mis piirkonna kohta infot soovitakse ja navigeerimise ajaks saab GPS-i käsitsi sisse lülitada.

 

Kasuta erirežiime

 

Kui eelnev jutt eeldas kasutajalt mõningat seadistamist ja funktsioonide eraldi sisse-välja lülitamist, siis tegelikult saab seda lasta teha ka telefonil endal. Selleks on enamik tootjaid lisanud tarkvaralisi režiime aku kestvuse pikendamiseks. Reeglina aktiveeruvad need küll aku tühjenedes, kuid ei ole paha mõte ka nende käsitsi aktiveerimine. Nii piirab seade ise ekraani heledust, ühendusi ja taustal töötavaid rakendusi ning pikendab seega märgatavalt järgmise laadimiseni jäävat aega. Lisaks saab kasutaja siin tavaliselt valida erinevate tasemete vahel, alates kergest piiramisest kuni maksimaalse võimalikuni.

 

Hoia külma eest

 

Veel tasub ära märkida, et ühelegi akule ei meeldi külm. Madal temperatuur kahandab aku mahutavust tunduvalt ning seega tuleks oma telefoni külma eest igal juhul kaitsta. Ootamatult tühjaks saanud aku vältimiseks tuleks õue minnes telefon panna võimalikult keha lähedale, näiteks põuetaskusse. Külma ilmaga võiks vältida aparaadi panemist käekotti, kuna ka seal on tegelikult külm, ning selle jätmist külma autosse.

 

Muretse akupank

 

Üldiselt võib oma telefoni teadlikult kasutades selle aku kestvust arvestataval määral pikendada. See on eriti oluline olukorras, kus on teada, et järgmise laadimiseni võib pikalt aega kuluda. Näiteks matkal olles, autoga hanges abi oodates vms. Küll aga on lisaks eeltoodule alati mõistlik käepärast hoida ka akupanka, et vajalikul hetkel oma nutikas sõber jälle täis laadida.