Telefoni kaotamisega kaasneb tänapäeva hulk turvariske. Foto: Shutterstock

Nutitelefonid on osaks paljude inimeste igapäevaelust ning lisaks suurele hulgale raisatud ajale, aitavad need meil siiski ka paljusid asju mugavalt ja käigu pealt ära teha. Selle universaalsusega kaasneb aga fakt, et telefonides sisaldub väga palju olulisi andmeid ja infot, mille taastamine seadme kadumisel võib väga raskeks või suisa võimatuks osutuda. Muidugi on nutitelefonid ka suhteliselt kallid, nii et kaotatud aparaadi asemele uue soetamine võib eelarvesse märgatava augu tekitada.

Loomulikult on enamikul kasutajatel nutitelefon suurema osa ajast käepärast ja silma all, kuid küllap oleme kõik vähemalt korra ehmatanud ja hirmuga mõelnud: “Appi, mu telefon on kadunud.” Reeglina möödub see mõte küll hetke pärast ning nutiseade ilmutab end diivanipatjade vahelt või kapiservalt, kuid välistatud ei ole ka hullemad variandid. Vahel kipuvad ka lapsed oma nutiseadmeid kusagile unustama ning paraku leidub ka pikanäpumehi, kes võõraid seadmeid himustavad. Seega vaatamegi, millised on võimalused kadunud telefoni leidmiseks.

Esimene ja kõige lihtsam ning levinum viis on muidugi helistamine. Kui aparaat on lähedal, siis on selle leidmine küllaltki lihtne. Kui sellest aga kasu ei ole ning tuttavat helinat kusagilt ei kosta, saab appi võtta Google’ilt Android-seadmetesse lisatud vastava võimaluse. Oluline on aga teada, et Android-telefone saab Google’i abil leida vaid sellisel juhul, kui funktsionaalsus on aktiveeritud enne telefoni kadumist.

millised funktsioonid tuleks telefoni leitavuse võimaldamiseks aktiveerida?

Google konto seadistamine - Leidke oma telefon. Pilt: Mart Laanemägi
Google’i konto seadistamine / Leidke oma telefon. Pilt: Mart Laanemägi
 • Veendu, et seadistatud on Google’i konto.
 • Leia telefoni seadete menüüst jaotus Turvalisus (Security) ning sealt omakorda Seadme administraatorid (Device Administration).
 • Aktiveeri funktsoon Find My Device.
 • Kontrolli, et sisse on lülitatud asukohaseadete all olev määrang “Kõrge täpsus”.
 • Leia Google’i seaded ning veendu, et menüüs “Teenused” all olevas jaotuses “Asukoht” on sisse lülitatud “Asukoha teenused” ja “Google’i asukohaajalugu”.

Nüüd on telefoni poolt kõik vajalik tehtud.

Võimalused seadme leidmiseks selle kaotamisel

Kui telefoni asukoht on teadmata, tuleb:

"Find My Device" funktsioon. Pilt: Mart Laanemägi
“Find My Device” funktsioon. Pilt: Mart Laanemägi
 • arvutis avada veebilehitseja ning logida sisse Google.ee lehele (kasutada tuleb sama kontot, mis oli aktiveeritud telefonis),
 • leida Google’i rakenduste alt jaotus “Leia oma telefon” (Find My Device).

Kui rakendus on avatud, kuvatakse kasutajale tema seadmete nimekiri ning edasi saab valida erinevate võimaluse vahel. Kuna kadumise puhul huvitab seadme omanikku eelkõige selle asukoht, on kohe esile toodud valik nimega “Leia asukoht”.

Klõpsates “Leia asukoht”, tuvastatakse seadme asukoht ning näidatakse seda ka kaardil. Juhul kui telefon on välja lülitatud, kuvatakse kaardil viimane salvestatud punkt ning salvestamise kuupäev ja kellaaeg.

Lisaks asukoha kaardil näitamisele pakub Google kasutajale veel erinevaid tegevusvariante:

 • telefon lukustada ning selle ekraanile saata vastav teade – näiteks “palun tagastage telefon … aadressile”;
Arvutist saada tekst telefoni ekraanile. Pilt: Mart Laanemägi
Arvutist saada tekst telefoni ekraanile. Pilt: Mart Laanemägi
 • telefonist välja logida. Nii on vähemalt tagatud, et Google’iga seotud andmed on seadmest eemaldatud. Paraku kaob sellega ka igasugune võimalus kaugelt seadmega edasisi toiminguid teha;
 • kogu seadme sisu kustutamine. See kustutab telefonist kõik andmed ja info, isegi selle, mis ei ole seotud Google’i kontoga;
 • panna telefon helisema.

Loodetavasti ei lähe enamikul kasutajatel eelkirjeldatud funktsionaalsust kunagi vaja, kuid on siiski hea, kui selline võimalus on olemas ning vajadusel appi tuleb.

Alternatiivid Google’ile?

Kindlasti leidub ka inimesi, kes ei soovi, et Google nende asukohta pidevalt jälgiks ning ei taha seega funktsiooni sellisel kujul sisse lülitada. Paraku tähendab see aga seda, et mida ei tea Google, seda ei saa teada ka kasutaja. Võimalus on muidugi ka Google välja jätta ja kasutada kolmandate osapoolte rakendusi, mis on Google Play poest vabalt saadaval, või ka näiteks Telia Safe nimelist teenust. See viimane on küll tasuline, kuid pakub lisaks positsioneerimisele ka muid lisavõimalusi.

Kokkuvõttes: soovitan siiski parem karta kui kahetseda ning mingil kujul ennast seadme võimaliku kadumise vastu ette valmistada.