Telia praktikaprogrammi juht Pirkko Saar: “Turuliidri juures on olemas kõik eeldused kasvada ise tipptasemel tegijaks”

#järelkasv #Spark Academy #Telia praktikaprogramm
5 min lugemine

Telia soovib sel aastal vastu võtta ligikaudu 100 praktikanti ning eeskätt kaasata rohkem värskeid IKT valdkonna tegijaid just oma praktikaprogrammi Spark Academy. 

 

Telia praktikaprogrammi juhi Pirkko Saare sõnul hindavad praktikandid Telia juures kõige enam võimalust teha kohapeal päriselt suure mõjuga tegusid ning fantastilist töökultuuri, kuhu tahetakse jääda pikemaks ajaks. Järgneb intervjuu Pirkko Saarega. 

Kuidas Telial täna järelkasvuga läheb?

Telial läheb väga hästi ja mul on jätkuvalt väga suur rõõm näha, et tudengid ja noored meieni jõuavad. Meie järelkasvu programm Spark Academy on kujunenud viimase aasta jooksul oluliselt paremaks ning mitmekülgsemaks, et pakkuda tulevikutegijatele midagi enamat kui lihtsalt oma valdkonna praktika. Tunneme, et peame olema leidlikud ning pakkuma iga päev midagi, mis läheb kokku noore talendi väärtuste, maailmavaate ja iseloomuomadustega. Oluline on, et iga noor tunneks siin ennast väärtustatuna ning kogeda, et ta saab siin päriselt suuri tegusid teha. Sellega on meil täna juba hästi, sest need talendid, kes on siin käinud ja hiljem meie juurde jäänud, kinnitavad seda. 

Kust Telia üldse teab, mida noored talendid tahavad? 

Me otsime iga päev sellele vastuseid. Küsime otse noorte käest, sealhulgas tagasisidet praktikantidelt ning meil on kokkupuute punkte teisigi, sest me teeme järelkasvuga väga erineval moel koostööd. Meie värbamisspetsialistid, aga ka loomulikult suur osa juhte, on nende jaoks lähedal, et mõista paremini, mis neid erinevates eluetappides kõige enam köidab ja meie seeläbi teaks, kuidas Telia saaks noorega seda teekonda üheskoos käia. 

Sa mainisid Spark Academy praktikaprogrammi – mida see endast täpsemalt kujutab? 

See praktikaprogramm sai uuenduse nii sisu kui vormi vaates umbes kolm aastat tagasi. Me oleme seda iga aasta täiendanud, et olla turul üks parimatest praktika pakkujatest. Praktikaprogrammi lisandväärtus on see, et kui noor tuleb oma eriala praktikale, saab ta meie organisatsioonist terviklikuma vaate ning põhjaliku arusaamise, kuidas meil Telia tervikuna toimib. Soovime, et praktika periood oleks tulevase tegija jaoks võimalikult mitmekülgne – seepärast saab iga noor olema osa aktiivsest järelkasvu kommuunist, kes on üksteisele sel ägedal teekonnal toeks. Rääkimata meie tipptasemel mentoritest. Lisaks eelpool mainitule on programmi osa ka ettevõtte suuremate valdkondade tutvustamine ja ühisüritused. Noored, kes on juba siin käinud, on jaganud, et programm on igatpidi toeks nii enda valdkonna praktikat tehes kui ka kasvatades laiemalt huvi telko ja IT osas üleüldiselt. 

Kindlasti on olulisel kohal ka praktikaperioodi ajal eneseareng ning me pakume selleks mitmeid võimalusi põhipraktika kõrval. Meie majas on võimalik õppida erinevate erialade tippudelt ning saada osa pakutavatest koolitustest. Kõik see ja eelnev moodustabki väga hea terviku, mis annab praktikandile väga hea kogemuse ning loodetavasti ideaalse pinnase oma järgmiseks karjäärihüppeks. Me ise loomulikult loodame, et see saab olema Telias. 

Mida statistika näitab – palju praktikante jääb pärast praktika läbimist Teliasse tööle?

Keskmiselt iga kolmas praktikant jääb meie juurde – kõik sõltub muidugi konkreetsest ajast ning võimalustest. Rollid ja valdkonnad on hästi erinevad, aga kui vähegi on võimalik kutsuda pikemaks ajaks meie tööpere liikmeks, siis seda me ka teeme. 

Miks üldse otsustatakse Teliasse praktikale tulla ning võimaluse korral siia jääda – mida noored räägivad? 

Ühe suure tugevusena tuuakse välja see, kuidas praktikantidele usaldatakse päriselt konkreetseid ülesandeid – olgu selleks mõni projekt või kaasatakse nendesse mingit konkreetset rolli täitma. Nad toovad välja, et neid usaldatakse alati ja see ongi meie kultuuri üks väga tugev osa. Loomulikult ka meie töökultuur terviklikumalt – inimeste soojus, avatus ning see miski muu –  x-faktor, ongi need, mis loovad meie juures õhkkonna, kuhu tullakse ning tahetakse jääda. 

Milliste valdkondade eksperte Telia enda juurde kõige rohkem otsib? 

Eks meie jaoks on kriitilised need, mida tööturult täna ongi raske leida – samas need on ajas muutuvad. Siinkohal tooks välja kohe näiteks andmeteaduse ja analüütika ning kõik küberturbega seotu, aga see on ainult jäämäe tipp, milliste tööprofiilide praktikaid me tudengitele pakume. Mul on väga hea meel, et talendid jõuavad meieni nii Tallinna Tehnikaülikoolist, Tartu Ülikoolist kui ka kutsekoolidest – just viimastest jõuab meieni väga palju IT spetsialiste, kes on pärast praktikaperioodi saanud võimaluse ka meie juurde tööle jääda. 

Miks noored peaksid Teliasse tulema? 

Käsi südamel ütlen, et meie majas töötavad oma ala tippeksperdid. Kui tulla siia praktikale, siis need kogemused ja teadmised on hindamatu väärtusega. Rääkimata Telia kultuuriruumist, kus me kõik igapäevaselt töötame.

Mida Telia ootab tulevikutegijalt, et ta saaks siin hästi hakkama? 

Kirge oma valdkonna vastu. Loomulikult on meie inimesed julged ja avatud, see on üks osa meie töökultuurist. Seda on toonud ka praktikandid meie tugevusena välja, et meie inimesed on nii sõbralikud ja avatud ning selleks peab lihtsalt valmis olema. Rääkides kirest, siis eks igaühe eduloo valemi teguriks peab olema suur huvi oma valdkonna ja eriala vastu, kuhu sa kandideerimas oled. Mõnikord tundub see elementaarsena, aga siiski kui silmad säravad ning hing on teotahet täis, on tugev eeldus olemas, et meie juures suurepäraselt õnnestuda.

 

Telia Spark Academy praktikaprogrammi on võimalik kandideerida alates märtsikuust. 

Vabade praktikakohtadega on võimalik tutvuda ettevõtte veebileheküljel: https://www.telia.ee/ettevottest/voimalused-tudengile