Telia andmekeskuste jätkusuutlikkuse kalkulaator aitab mõista nende mõju keskkonnale 

#energia #mõju keskkonnale #Telia jätkusuutlikkuse kalkulaator
4 min lugemine

Telia Eesti andmekeskuste teenuste juhi Kristjan Pinka sõnul muutub jätkusuutlik tegutsemine ettevõtete endi jaoks kui ka koostööpartneri valikul üha tähtsamaks. Seetõttu on oluline, et toote- ja teenusepakkujad oskaksid hinnata ja mõista oma mõju keskkonnale. Andmekeskuste puhul aitab seda teha Telia Eesti loodud jätkusuutlikkuse kalkulaator. 

 

Telia jätkusuutlikkuse kalkulaator annab hea ülevaate keskkonnahoidu mõjutavast neljast suurest kategooriast, millele tasub andmekeskuste puhul tähelepanu pöörata. Nendeks on energia, serveriruumid, seadmed ning organisatsiooni juhtimine. Kalkulaator esitab nende kõigi kategooriate kohta küsimused, millele vastates saab organisatsioon hinnata oma andmekeskuste tänast keskkonnamõju ja leida üles need valdkonnad, milles Telia saaks ettevõtte jätkusuutlikust toetada.  

Kui roheline on tarbitav elekter? 

Elektrienergia päritolu mõjutab Pinka sõnul märkimisväärselt andmekeskuste ja serveriruumide süsiniku jalajälge, sest need tarbivad arvestatavas mahus elektrit. Jätkusuutlikkust silmas pidades on oluline, et seal tarbitavast elektrienergiast oleks suurem osa või kõik pärit taastuvatest allikatest. Boonuseks on kohapealne tootmine, näiteks oma päikesepargi olemasolu või taastuvatest allikatest toodetud elektrit pakkuva elektrijaama lähedus. 

Telia Eesti kasutab juba alates 2016. aastast üksnes taastuvatest allikatest pärit  elektrienergiat. Näiteks tarbib Telia Eesti suurim andmekeskus 2020. aasta lõpust saati päikesepargis toodetud elektrit, tänu millele jääb aastas õhku paiskamata 160 tonni CO2-te. Lisaks hakkab lähiajal Teliale tarnima 156 GWh ulatuses taastuvenergiat Leedus valmiv Telšiai tuulepark. 

Serveriruumide soojusenergiaga saab maju kütta 

Serveriruumide nutikas planeerimine, kasutamine ning seadistamine aitab oluliselt kulusid vähendada ning tõhustada energia, ruumi ja teiste ressursside kasutamist. Serveriruumide efektiivsust kirjeldavad kõige paremini PUE (Power Usage Effectiveness) mõõdikud. 

Telia aasta keskmine PUE näitaja on Eesti suuremate andmekeskuste hulgas praegu üks eesrindlikumaid. „Selle saavutamiseks oleme eraldanud serveriruumide jahedad ja soojad tsoonid ning kasutame vabajahutust maksimaalselt kogu aasta vältel,“ kirjeldas Pinka. 

Lisaks taaskasutab Telia juba aastaid oma serveriparkides tekkivat soojusenergiat. Näiteks köetakse Tallinnas andmekeskuste jääksoojusega mitut naabruses asuvat üheksakorruselist kortermaja, mille tulemusel saavad sealsed ühistud toasooja ja tarbevett naabritest mõnevõrra soodsamalt. 

Seadmete kvaliteet mõjutab süsiniku emissiooni 

Oluline komponent serveriruumide juures on seadmed, mille kvaliteet ja energia tarbimine mõjutab ühelt poolt teenuse kvaliteeti aga teisalt ka süsiniku jalajälge. Pinka kinnitusel on kvaliteetsete seadmete eluiga märksa pikem ning neile on võimalus anda ka uus elu teisel ringil. „Energiaefektiivsemad seadmed lihtsalt kulutavad protsessimiseks vähem energiat ja on seetõttu keskkonnasõbralikumad,“ lisas ta. 

Olulisemate investeeringute puhul on mõju keskkonnale üheks hindamise kriteeriumiks. Seadmetesse investeerides peab Telia oluliseks nende võimaliku negatiivse mõju vähendamist. „Kasutame Telia pilveserverites 100% ja võrguseadmetes 80% ulatuses „80Plus“ standardiga sertifitseeritud efektiivseid ja tarkasid toiteplokke, mis on kvaliteetsed ning kauakestvad,“ ütles Pinka. Seadmete kasutusea pikendamiseks suunatakse need ettevõtte enda loodud ringlusprotsessi kaudu uuele ringile või utiliseeritakse vastavalt nõuetele ning materjal saadetakse taaskasutusse. 

Organisatsioon vajab korrastatud juhtimissüsteeme 

Keskkonna- ja energiajuhtimissüsteemide juurutamine ja pidev parendamine on oluline organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamisel ning aitab ettevõttel süstemaatiliselt nende teemadega tegeleda. Näiteks on Telia Eesti keskkonnajuhtimissüsteem sertifitseeritud ISO 14001 ja energiajuhtimissüsteem ISO 50001 standardi nõuetele vastavalt. 

„Kuna Telia on võtnud serveriparkide arendamisel arvesse ka erinevaid keskkonnaaspekte, siis on klientidel meie pilveteenust kasutades või oma servereid Telia andmekeskustes majutades madalamad kulud ja väiksem süsiniku jalajälg,“ tutvustas Pinka. Lisaks on Telia andmekeskuste seadmed turvatud kõige uuemate turvauuendustega ning kaitstud elektrikatkestuste eest. 

Süsiniku jalajälg mõjutab ettevõtte käekäiku 

Keskkonnamõjude hindamise ja vähendamisega peavad varem või hiljem hakkama tegelema kõik ettevõtted, sest koostööpartnerite ja klientide jaoks muutub üha olulisemaks, et nende toote- või teenusepakkuja hoolib keskkonnast. Selleks, et viia ettevõtte tegevus vastavaks klientide ootustele ja Euroopa Liidu üha rangemaks muutuvatele kliimareeglitele, on esmalt vaja kaardistada oma süsiniku jalajälg. 

„Keskkonnamõju hinnang hakkab koostööpartnerite valikul ja nendega ärisuhete loomisel  omama samasugust tähtsust nagu on kõrgele ametikohale kandideerimisel kõrghariduse diplom,“ selgitas Pinka.