Telia saavutas esikoha ülemaailmses laste õiguste võrdlusuuringus

#Cybergram #laste õigused #Spoofy #Suurim julgus #Telia
3 min lugemine

Telia saavutas ülemaailmses laste õiguste võrdlusuuringus telekomiettevõtete arvestuses 1. ning ettevõtete üldpingereas kõrge 2. koha.

 

Kõnealuse uuringu (Global Child Forum’s Children’s Rights Benchmark) eesmärk on jälgida, milliste tegevustega panustavad eri valdkondade ettevõtted laste õigustesse.

Viimases võrdlusuuringus osales kokku 1108 ettevõtet ning kõikide osalenud ettevõtete keskmine skoor oli uuringus oli 4,9. Telia Company skoor ulatus samal ajal 9,4 punktini 10st.

Telia Company jätkusuutlikkuse juhi Sara Nordbrandi sõnul on lapsed telekommunikatsiooni teenuste aktiivsed kasutajad ja nende õigus on olla kaitstud:

“Meie pühendumine sellesse valdkonda on kirjutatud sisse nii meie äristrateegiasse kui ka töömeetoditesse. Olen väga uhke, et meie jõupingutused on saanud tunnustust sellises olulises uuringus. Panus laste õiguste tagamisse on meie jaoks ülioluline.”

Võrdlusuuringus kasutatakse avalikult kättesaadavaid allikaid nagu näiteks aastaaruanded, jätkusuutlikkuse aruanded ja ettevõtte veebileheküljed, et hinnata 25 näitajat neljas kategoorias – juhtimine ja koostöö; töökoht; turg ning kogukond ja keskkond.

Telia kuulub laste õigustesse panustamises juhtivate ettevõtete hulka

Ettevõtted, kes saavad hindeid vahemikus 7,6-10, tunnistatakse võrdlusuuringus juhtivateks ettevõteteks, mis näitab, et nende tegevus laste õiguste valdkonnas on integreeritud mitmesse põhivaldkonda ning sellele järgneb järelvalve, läbipaistev aruandlus ja täiendavad programmid ning lisategevused.

Alates 2015. aastast on laste õigused olnud Telia jätkusuutlikkuse tegevuskava üks olulisemaid fookusvaldkondi. Ettevõte on oma tegevustes rakendanud ÜRO laste õiguste ja äripõhimõtete raamistikku ning lisaks teevad Telia grupi erinevad riigid oma turgudel koostööd kogenud partneritega, et kaitsta lapsi ja noori internetis, samal ajal pakkudes neile uusi võimalusi.

Lisaks teenuste kasutamisele võivad lapsi mõjutada nii keskkonnamõjud, Telia töötajate töö- ja eraelu tasakaal kui ka turunduslik sisu. Võrdlusuuringus tõsteti esile Telia Company tegevusi laste kaitsmisel digitaalsete lahenduste kasutamisel ning lastele ja noortele mõeldud digitaalseid oskusi puudutavate programmide pakkumisel. Lisaks toodi välja panus laste seksuaalse kuritarvitamise materjalide leviku tõkestamisse internetis.

Telia Eesti toetustegevuste juhi Elo Võrgu sõnul on ettevõte seisnud Eestis aastaid selle eest, et internet oleks turvalisem koht laste ja perede jaoks.

„Selle raames on sündinud ka Eesti kõige tuntum ja pikaajalisem küberkiusamise vastane kampaania Suurim julgus. 2023. aastal on Telia Eesti toetuse abil sündinud privaatsuse platvorm Cybergram noortele ja turvalisuse mängu Spoofy uus maailm. Soovime digioskuste arendamisega igal aastal jõuda vähemalt 75 000 inimeseni, kelle seast enamik on lapsed ja pered. Kindlasti on meil veel arenguruumi, kuidas oma mõju veelgi kasvatada, et luua tugev side laste õiguste, turvalisuse ja meie äriliste pakkumiste vahel,“ lisas Võrk.