Saame tuttavaks: Telia IoT projektijuht Joonas Küntsler loob oma tööga nutikamat Eesti ühiskonda

#iot #Joonas Küntsler #tark töö #Telia inimesed
3 min lugemine

Joonas tegeleb Telias IoT ehk asjade interneti ühendatud seadmete projektijuhtimise ja integreerimisega.

 

Tema panustab sellesse, et tulevikus oleks rohkem seadmeid, millega saab muuta ettevõtete tööd efektiivsemaks ja automaatsemaks. Küsisime Joonaselt, kuidas ta iseloomustab Teliat ja millised inimesed on talle eeskujuks.

IoT ehk asjade internet on erinevate seadmete kogum, mis on ühendatud internetivõrku. Igapäevaselt integreerib Joonas erinevaid klientide seadmeid, nagu näiteks arvesteid või andureid, internetivõrku. Eesmärk on koguda andmeid, need Telia või mõne muu ettevõtte programmidesse integreerida ja seeläbi võimaldada muuta ettevõtete tööd efektiivsemaks ja automaatsemaks.

Joonase üheks suurprojektiks on kaugloetavate veearvestite kasutuselevõtt, mis võimaldab koguda veenäite automaatselt. Tarkade seadmete abil on võimalik vältida veelekkeid, leida lõhkenud torusid ja selle kaudu vähendada veeressursi raiskamist.

Joonas on kindel, et tulevikus on aina enam IoT seadmeid, mis on ühendatud internetivõrku. Taoliste seadmete kaudu saavad nii tarbijad kui ka ettevõtted reaalajas infot, mille põhjal teha täpseid otsuseid.

Kuidas aga kirjeldab Joonas Teliat ning mis oleks siis, kui meil poleks internetti, loe alljärgnevalt.

 

KÜMME KÜSIMUST JA VASTUST

Mis oli Sinu lapsepõlve unistuste töökoht ja kuidas on see tänase tööga Telias seotud?
Mul ei olnud unistuste töökohta. Mida aga hästi mäletan, on see, et mind huvitas, kuidas tehnika töötab, mis on asjade sees ja kuidas need on kokku pandud. Ka täna on mul huvi tehnika ja IT vastu ning omandatud kogemused aitavad luua uusi IT lahendusi ja lahendada nendega seotud probleeme.

Mis on viimane teos, mida tarbisid (raamat, podcast, video jne)?
Viimasel ajal IoT-teemalised teadusartiklid ajakirjas „IEEE Internet of Things Journal“ ja mujal.

Nimeta kolm sõna, mis iseloomustavad sinu jaoks Teliat
IT, spetsialistid, lahendused

Mis on viimane asi, mis sa oma tööd tehes õppisid?
Globaalne kiibikriisi mõju on globaalne ja selle järelmõjud kestavad veel aastaid, mõjutades IT teenuseid otseselt või kaudselt.

Apple või Android?
Apple

Millist supervõimeta tahaksid?
Rohkem teadmisi, et inimkonda säästva arengu poole juhtida.

Kontor või kodukontor?
Kodukontor.

Kuidas sa hoiad tasakaalu töö ja eraelu vahel?
Kasutan aktiivset tööaja arvestust Jiras.

Kes on sinu suurim eeskuju?
Ühte inimest ei oska välja tuua. Minu eeskujuks on kõik haritud ja ausad inimesed.

Kui meil ei oleks internetti, siis
Siis me kasutaksime andmete edastamiseks internetile eelnenud süsteemi ehk postkontoreid.

Digitark koondab tehnoloogiateadlikke ja -huvilisi toimetajaid, kes otsivad üles põnevaimad ja kasulikumad tehnoloogiakillud Eestist ja laiast maailmast, et sinu elu oleks lihtsam, mugavam, toredam ja turvalisem.