Eestlaste hinnangul on just need ettevõtted ihaldusväärseimad tööandjad

#CV-Online Estonia #Janika Kuusik #Telia Eesti #TOP tööandja
3 min lugemine

CV-Online Estonia avaldas värsked TOP tööandja uuringu tulemused, millest selgub, millised on eestlaste arvates kõige ihaldusväärsemad kohalikud tööandjad.

 

Perioodil 20.03.–30.04.2019 viis CV-Online Estonia läbi iga-aastast, üle-eestilist TOP tööandja uuringut, millega uuriti Eesti tööealise elanikkonna eelistusi tööandjate valikul “top of mind” põhimõttel. Inimesed said märkida, milline ettevõte on erinevates sektorites ja piirkondades nende arvates kõige ihaldusväärsem tööandja.

“TOP tööandjate uuringu tulemused tekitasid elevust nii tunnustuse saajates kui ka meie enda meeskonnas. Rõõmustasime, et sel aastal osales uuringus suisa 2399 inimest ja inimeste südametes helises eestimeelsus, mis kajastus ka tööandjate valikus. Kõikide tunnustuse saajate hulgas peeti oluliselt organisatsiooni mainet, juhtimiskultuuri ja sisekliimat ning organisatsiooni kultuuri. Tänased tunnustuse saajad nentisid, et vaja on läheneda uutmoodi tööturu väljakutsetele, hoida meeskonnas inimesi, kes armastavad oma tööd ning õppida tagasisidest,” sõnas CV.ee turundusjuht TOP Maris Viires.

Sel aastal pälvisid TOP tööandja tunnustuse just need organisatsioonid:

 1. Nordea Bank Abp Eesti filiaal – TOP tööandja 2019. aastal Eestis
 2. LHV PANK – TOP 1 finantsvaldkonnas
 3. APOLLO KAUPLUSED OÜ – TOP 1 kaubanduse valdkonnas
 4. TELIA EESTI AS – TOP 1 IT ja telekommunikatsiooni valdkonnas
 5. EESTI ENERGIA AS – TOP 1 tootmise valdkonnas
 6. MY FITNESS AS – TOP 1 teeninduse valdkonnas
 7. TALLINNA LENNUJAAM AS – TOP 1 logistika valdkonnas
 8. EESTI ENERGIA AS -TOP 1 Põhja-Eesti piirkonnas
 9. CLEVERON AS – TOP 1 Lõuna-Eesti piirkonnas
 10.  RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS – TOP 1 Ida-Eesti piirkonnas
 11.  CATWEES OÜ – TOP 1 Lääne-Eesti piirkonnas

Telia Eesti personalidirektori Janika Kuusiku kinnitusel on ihaldusväärsete tööandjate hulka jõudmine alati suur tunnustus nii kõigile ettevõtte inimestele kui ka ettevõttele tervikuna.

“IT- ja telekomisektor on üks neid valdkondi, kus valitseb ühelt poolt tihe konkurents, kuid kus teisalt toimub pidevalt kiire areng ning sünnivad innovaatilised tooted ja teenused. See teeb Teliast tööandja, mis pakub inimestele suurepäraseid karjääri- ja eneseteostuse võimalusi. Nii on ka meie töötajate sisemine hinnang Teliale kui tööandjale järjest kõrgem. Kui tööjõuturul tervikuna oli töötajate vabatahtlik voolavus 2018. aastal tõusutrendis, siis Telias see samal ajal langes. Ning loomulikult on just meie inimesed need, kes oma tegude ja sõnumitega seda kuvandit ühiskonnas edasi kannavad,” sõnas Kuusik.

Millised on inimeste tööootused?

Lisaks ihaldusväärsetele tööandjatele avaldati sel nädalal ka kogenud inimeste tööootuste uuringu tulemused. Sarnast uuringut viidi viimati läbi 10 aastat tagasi ja uuring tõi välja mitmed üllatused, mis on kindlasti abiks tööandjatele, kes püüavad oma organisatsioonidesse motiveeritud töötajaid leida.

“Inimesed peavad palgast olulisemaks paindlikkust ja uuringust selgus, et suisa 30% inimestest eelistaksid osalise tööajaga kindlat töökohta ning 25% inimestest sooviksid ise olla ettevõtjad ja osutada teenust tööandjale. Töökoha valikul on inimeste jaoks kõige olulisem võrdne ja aus kohtlemine, hea sisekliima ja kompetentsed juhid. Ootus on, et tänane tööandja on siiras ja avatud, küsib ja kasutab tagasisidet ning kaasab oma töötajaid targalt,” kommenteeris uuringu tulemusi Kersti Vannas, Instar EBC asutaja ja tegevjuht.