Eesti koolid hakkavad tõhustama õpilaste vaimse tervise ja õppimise toetamist

#Clanbeat #Elo Võrk #Õppimine #Telia #vaimne tervis
3 min lugemine

Kevadine distantsõpe näitas, et paljudele noortele tähendas see aeg pinge ja stressi kasvu ning õpitulemuste langemist. Sellest nädalast saavad Eesti õpetajad hakata kasutama emakeelset Clanbeati rakendust, et märgata ja toetada teadlikumalt õpilaste heaolu ning tugevdada praktikaid, mis aitavad õpilasi paremini oma arengut juhtida.

 

Üldist toimetulekut käsitlenud Tallinna Ülikooli uuringu põhjal vajas umbes kolmandik peresid ja lapsi suuremat märkamist, toetamist ja täiendavat tuge. Eriti on soovitatud täiendava tähelepanu pöörata 7.-9. klassi õpilastele. Olulisena tuli välja ka vajadus suurendada õpetamises ja õppimises tähelepanu planeerimisele.

Ka 2018. aasta PISA uuringu tulemused on osundanud vajadust pöörata Eesti koolides tähelepanu õhkkonna parendamisele: kogukonnatunde kasvatamisele, koostööle õpilaste vahel ja sellele, et õpilased võiksid rohkem tunda, et nende õpetajad hoolivad nende käekäigust ja abistavad.

Lahenduste leidmiseks on Haridus- ja Noorteamet aidanud kaasa koostöö sünnile Telia Eesti ja Clanbeati vahel, mille tulemusena on käesolevast nädalast kõigil klassijuhatajatel võimalus koos oma klassiga võtta emakeelsena kasutusele Eesti haridustehnoloogia idufirma Clanbeati rakendus.

Haridustehnoloogia pakub uusi võimalusi

„Meie õppijad väärivad maailma parimaid tööriistu, mis tähendab teadus- ja tõenduspõhist arendust koostöös lõpptarbija ehk õpilaste ja õpetajatega. Seda on Clanbeat eeskujulikult teinud,“ ütles Haridus- ja Noorteameti projektijuht Aivar Hiio, kelle sõnul toetab ja suunab Harno koos oma partneritega kõiki innukaid haridustehnoloogia ettevõtteid. „Meil on väga hea meel näha, et Eesti haridustehnoloogia ettevõtted leiavad võimalusi ja toetajaid kodumaal toimetamiseks, sest Eesti turg on väike ja jätkusuutlikku arengut üksi siin ei saavuta.”

“Otsisime väga pikalt digitaalset lahendust, mis aitaks ennetada koolis kiusuprobleeme ja toetaks noorte vaimset tervist. Kui kuulsime läbi Haridus- ja Noorteameti Clanbeati rakendusest, saime kohe aru, et see on just see, mida oleme otsinud. Ja mis eriti oluline, lahendus on loodud koostöös peamiste kasutajate – noortega,” lausus Telia Eesti toetustegevuste juht Elo Võrk. “Loodame väga, et Clanbeati kaudu saab Eestist alguse üks äge haridusinnovatsioon, mis viib meie positiivse kogemuse ka maailma.”

Uue rakenduse sünnile aitasid kaasa nii õpilased kui õpetajad

Clanbeati rakendus on loodud koos õpilaste, õpetajate ja koolijuhtidega Eestist ja mujaltki, pakkudes turvalist ja struktureeritud suhtlusplatvormi, võimalusi jagada oma mõtteid ja emotsioone ning planeerida ja analüüsida oma õppimist. Õpetajad saavad muuta oma tegevust tõhusamaks ja teadlikumaks läbi andmete nägemise, mis võimaldavad neil kavandada varajasi sekkumisi ning seeläbi säästa aega ja ennetada suuremate probleemide tekkimist. Clanbeat toetab personaalset lähenemist ja tugevdab õpilaste vastutuse võtmist oma arengu eest, tugevdades oskusi, mis on vajalikud elukestvaks õppimiseks.

Clanbeati arendus põhineb kaasaegsetel teadmistel inimeste õppimisest ja psühholoogiast ning sellesse panustavad ka Tallinna Ülikooli hariduspsühholoogid Grete Arro ja Kati Aus. Fookuses on mitmesuguste võtmeoskuste areng, sealhulgas enesejuhtimine, sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused, õpioskused, suhtlemisoskused, koostööoskused.

Lahendus on suunatud eelkõige 5.-12. klassi õpilastele ja nende klassijuhatajatele. Rakenduse kasutamine on õpetajatele ja nende õpilastele tasuta.

Lisainfo: www.clanbeat.com/eesti

Digitark koondab tehnoloogiateadlikke ja -huvilisi toimetajaid, kes otsivad üles põnevaimad ja kasulikumad tehnoloogiakillud Eestist ja laiast maailmast, et sinu elu oleks lihtsam, mugavam, toredam ja turvalisem.