Lihtne lahendus katkematu telefonikõne tagamiseks ettevõtte ruumides

#kõned #volte #VoWiFi #WiFi
3 min lugemine

Liftides, hoonetes, ladudes ja teistes nõrga mobiilileviga ruumides võib vahel juhtuda, et telefonikõne seiskub või koguni katkeb. Selle probleemi lahendab VoWiFi, mis toetab ja teatud juhul asendab mobiilivõrku, viies kõne automaatselt üle WiFi ühendusele. Järgnevalt soovitused VoWiFi teenuse sisse lülitamiseks ja kasutamiseks.

 

Mis on VoWiFi ja kus seda kasutada?

Nagu nimigi viitab, on VoWiFi (Voice over WiFi) lahendus, kus kõne tehakse WiFi võrgu abil. See tähendab, et telefon kasutab helistamiseks mitte tavapärast mobiilivõrku, vaid WiFi ühendust ehk juhtmeta internetti. Seega on tegemist teenusega, mis toetab ja teatud juhul asendab mobiilivõrku. See sarnaneb aastaid turul olnud VoLTE (Voice Over LTE) teenusele, kuid viimane kasutab WiFi asemel operaatori poolt pakutavat 4G internetiühendust.

VoWiFi eelised ilmnevad näiteks siseruumides ja olukordades, kus mõnedes hoone osades pole levi VoLTE kõneks piisav. Sellises olukorras valib telefon helistamiseks hoopis saadaoleva WiFi võrgu. Kasutaja aga ei saa vahest arugi, tema jaoks on kõne ikka kõne. WiFi levist välja liikudes aga võtab kõne jälle sujuvalt üle 4G mobiilivõrk ehk VoLTE. Seega VoWiFi ja VoLTE täiendavad üksteist, et võimaldada helistamist erinevate internetiühenduste abil.

Milliste telefonidega see töötab ja kuidas kasutada?

VoWiFi kõnesid toetab enamik viimastel aastatel toodetud nutitelefonidest. Lisaks ei ole ka vahet, kas kasutada Apple või Android tarkvaraga seadmeid. Kõige lihtsam on WiFi kõnede toe olemasolu kontrollida, vaadates kas vastav menüüpunkt on telefonis olemas või mitte. Suure tõenäosusega on VoWiFi funktsionaalsus olemas ning sellega kvaliteetsemad kõned tagatud. Kasutaja hooleks jääb vaid veenduda, et see oleks aktiveeritud.

Esmalt tuleks kontrollida, et telefonile on paigaldatud tarkvara kõige uuem versioon, kuna osadel telefonimudelitel võib VoWiFi tugi lisanduda alles tarkvarauuenduse käigus. VoWiFi teenuse saab sisse lülitada seadete alt ning enamasti on see seal lisatud ühenduste menüüpunkti alla. Samsungi telefonidel ilmub WiFi helistamise nimeline ikoon ka kiirseadete alla. Apple seadmetel on vastav valik aga kõne seadete all (Phone -> Wi-Fi Calling).

Telefoni sätetes saab kasutaja määrata oma sidepidamise eelistuse. Vaikimisi on selleks mobiilivõrk aga telefoni saab häälestada eelistama ka WiFi võrkusid.

VoWiFi kasutusele võtmiseks piisab lihtsalt vastava toega telefonist ja selle funktsiooni sisse lülitamisest. Lisaks peab seda teenust toetama ka sideoperaator, teenusega liitumisel eraldi tasu ei küsita ja kehtib olemasolev kõnepaketi hind.

Kuidas saata SMS ja MMS sõnumeid?

SMS sõnumid VoWiFi teenuse abil veel ei liigu. Aktiveeritud VoWiFi tõttu ei jää aga SMSid saatmata, need edastatakse mobiilivõrgu vahendusel. Mobiililevi puudumisel jäävad SMSid ootama levisse jõudmist. MMSide (multimeediasõnumite) edastamine üle WiFi võrgu aga toimib, kuna nende puhul liigubki data, mitte kõne.

Kas VoWiFit saab kasutada välismaal ja lennurežiimis?

Välisriigis viibides VoWiFi praegu veel ei toimi nagu ka VoLTE teenus.

Lennurežiimis on VoWiFiga võimalik helistada. Selleks tuleb peale telefoni lennurežiimi panemist uuesti aktiveerida WiFi. Samas peab aga arvestama, et WiFi võrgu levist välja liikudes kõne katkeb, sest mobiilivõrgu kasutamine on telefonis lennurežiimi tõttu keelatud.

Kuidas helistada VoWiFiga hädaabinumbrile?

VoWiFi abil saab helistada ka hädaabinumbrile. Samas tuleb meeles pidada, et WiFi-levist välja liikudes kõne katkeb, sest hädaabinumbri kõnet 4G võrku üle ei anta. Kui ühegi mobiilioperaatori mobiililevi pole saadaval ja ainsaks sideks on WiFi, siis telefonid automaatselt kasutavadki hädaabinumbrile helistamiseks viimase variandina WiFi-võrku.