Uuring: 6% kohalikest ettevõtetest on kokku puutunud andmeleketega

#andmelekked #küberturvalisus #Taavi Talve #uuring
2 min lugemine

Kuus protsenti kohalikest ettevõtetest tunnistab, et on viimase kahe aasta jooksul kokku puutunud andmeleketega, selgus Kantar Emori poolt läbi viidud uuringust.

 

Seejuures tunnistas veerand nendest ettevõtetest, kes olid andmeleketega varasemalt kokku puutunud, et sarnaseid juhtumeid on esinenud rohkem kui üks kord. Pooled leketega kokku puutunud ettevõtetest on probleemi lahendamisega tegelenud vaid ettevõttesiseste jõududega, pooled on aga kasutanud ka välist abi.

Uuringu kohaselt on IT-turvalisus ettevõtete jaoks väga tähtis ning mida suurem ettevõte, seda olulisem on ka IT-turvalisuse teema. Nii peab tervelt 28% ettevõtetest (ja 49% enam kui 50 töötajaga ettevõtetest) IT-turvalisust enda ettevõtte seisukohalt lausa ülioluliseks.

Telia Eesti IT-teenuste juhi Taavi Talve sõnul on positiivne, et üha enam ettevõtteid suhtub küberturbe teemadesse järjest tõsisemalt. „Samas teeb veidi murelikuks see, et kuigi tehnoloogia kiire areng ja järjest suurem digitaliseerumine mängivad meie igapäevaelus ja töös aina suuremat rolli, on endiselt päris palju selliseid firmasid, kelle jaoks on küberturvalisus pigem teisejärguline teema,“ sõnas Talve.

Näiteks on põllumajandussektori ettevõtete jaoks IT-turvalisuse teema kõige vähemtähtis – nendest kinnitas iga neljas, et see valdkond on pigem ebaoluline.

Ligemale kaks kolmandikku ettevõtetest hindab uuringu järgi oma IT-süsteemide turvalisust heaks või lausa väga heaks, iga neljas ettevõte aga pigem rahuldavaks. Negatiivselt hindasid enda IT-süsteemide turvalisust siiski vaid üksikud ettevõtted.

Kuigi uuringus osalejate poolt hinnati oma ettevõtte süsteemide turvalisust pigem heaks, anti oma ettevõtte töötajate IT-turvalisuse alasele teadlikkusele madalamaid hinnanguid. Väga heaks peab seda vaid 12% ettevõtete esindajatest, halvaks aga 6% ettevõtetest.

Seda, et võimalikud andmelekked võiksid äri oluliselt kahjustada või selle täielikult hävitada, kardab 43% ettevõtetest. Samas hindas pea iga viienda ettevõtte esindaja, et firma äritegevus läheks samamoodi edasi isegi juhul kui ettevõttest andmed välja lekiks.

Kõnealuse uuringu käigus küsitleti kokku 400 ettevõtet, mis leiti juhuvaliku teel Eesti Äriregistri andmebaasist. Sihtrühma moodustasid kõik Eestis registreeritud ja aktiivselt tegutsevad ettevõtted, kus töötab vähemalt viis inimest ning millel on olemas vähemalt kaks püsivat arvutitöökohta.

 

Digitark koondab tehnoloogiateadlikke ja -huvilisi toimetajaid, kes otsivad üles põnevaimad ja kasulikumad tehnoloogiakillud Eestist ja laiast maailmast, et sinu elu oleks lihtsam, mugavam, toredam ja turvalisem.