Telia hakkas ettevõtetele pakkuma uudset e-õppe vormis küberkoolitust

#küberturvalisus #Telia Meetup
3 min lugemine

Telia ja IT-ettevõte Nimblr töötasid välja uudse e-õppe programmi, mis aitab ettevõtetel süsteemselt läheneda töötajate küberteadlikkusele ja parandada nende küberturvalisuse alaseid teadmisi ja praktilisi oskusi.

 

Kuigi Eesti ettevõtete küberturvalisuse tase järjest paraneb ja kaasaegseid küberturbe lahendusi võetakse järjest aktiivsemalt kasutusele, tuli hiljutisest uuringust välja, et töötajate küberhügieeniga tegelemine ja nende sellealane koolitamine on jätkuvalt paljude ettevõtete jaoks paras väljakutse.  

 Telia küberturbeteenuste osakonna juht Martti Kebbinau tõi välja, et tihti keskendutakse vaid tehnilistele kaitselahendustele ning töötajate küberteadlikkus jääb tahaplaanile. Samas on valdav osa ettevõtete küberintsidentidest jätkuvalt seotud just töötajate poolt tehtud inimlike vigadega.

 „Ettevõtte turvalisus sõltub väga tugevalt kasutajate küberteadlikkusest ning töötajate küberhügieeniga tuleb tegeleda sama süsteemselt ja järjepidevalt nagu teiste küberturvalisust tagavate meetmetega. Samas just töötajate koolitamine osutub ettevõtete jaoks sageli tõeliseks väljakutseks. Takistuseks võib olla sobiva koolitusmaterjali puudus või ka regulaarse koolitamisega seotud kulud. Tihti selleks ka lihtsalt ei leita aega või ressurssi,“ rääkis Kebbinau. 

Seepärast töötaski Telia koostöös Rootsi IT-ettevõttega Nimblr AB välja lihtsa ja kättesaadava uue põlvkonna e-koolitusprogrammi, mis aitab töötajaid etapiviisiliselt treenida, parandada nende küberturvalisuse alaseid teadmisi ja arendada praktilisi oskusi.

„Näiteks saab inimene koolituse käigus ülevaate erinevatest küberohtudest ja sellest, kuidas neid ohte tuvastada ning end nende eest kaitsta. Omandatud teadmisi saab testida nii koolituse käigus kui ka koolitussessioonide vahel. Näiteks testitakse koolitatavate teadmisi testõngituskirjade abil. Kui inimene siiski õngitsuslingil klikib, selgitatakse sama kirja näitel, kuidas oleks pidanud aru saama, et tegu on pettusega ning seejärel suunatakse vastavale koolitussessioonile. Selline lähenemine tagab inimeste pideva valmisoleku ning aitab omandatud teoreetilisi teadmisi praktikas rakendada,“ selgitas Kebbinau. 

Eriti kriitiline on töötajate küberteadlikkus ettevõtetes, kus igapäevaselt töödeldakse hulgaliselt sensitiivseid andmeid. Samuti tuleb arvestada erinevate rahvusvaheliste regulatsioonide ja standarditega, mis hõlmavad nõudeid küberturvalisusele. 

Kebbinau sõnul e-kursuse oluliseks eeliseks on asjaolu, et koolitusmaterjalid on alati kaasajastatud ja uuenevad vastavalt kübermaastiku muutustele. Koolitus on jagatud minisessioonidesse ning töötaja saab neid läbida endale sobival ajal ja kohas.  

“Koolitus on teemapõhiselt jagatud väikestesse plokkidesse ja ühe koolitussessiooni läbimine võtab keskmiselt 5 minutit, mis tähendab, et koolitusi saab teha tavaliste töörutiinide kõrvalt, ilma et see tööprotsessi segaks. Koolitusprogramm on kättesaadav 25-s erinevas keeles ja seda saab läbida lisaks eesti kellele näiteks ka inglise ja vene keeles, mis võib olla oluline rahvusvaheliste tiimide puhul,” rääkis Kebbinau, lisades, et küberkoolituse platvorm on loodud nii suurte kui ka väiksemate ettevõtete vajadusi arvesse võttes. 

Telia ja Nimblr AB poolt välja töötatud uudse küberkoolitusega saab lähemalt tutvuda Telia veebilehel.

 

Uut küberkoolitust tutvustme Telia MeetUp`il, mis toimub juba 25. mail Telia peamajas.

Registreeru Telia Meetupile >