Foto: iStock

Milliseid kiirusi pakuvad 5G võrgud erinevates riikides?

#5G #kiirused #Opensignal #Telia
2 min lugemine

Opensignal avalikustas hiljuti analüüsi, kus on välja toodud kiirused, mida lõppkliendid saavad kasutada eri riikide 5G võrkudes. Kõige madalamaid 5G kiirusi saavad kasutada näiteks Hollandi ja USA elanikud, kõige kiiremaid ühendusi naudivad aga Saudi Araabia mobiilikliendid.

Kokku võrdleb Opensignal oma ülevaates 4G ja 5G võrkude pakutavaid allalaadimiskiirusi 12 erinevas riigis ning võrdluses on välja toodud andmed USA, Hollandi, Saksamaa, Suurbritannia, Hongkongi, Šveitsi, Kuveidi, Kanada, Taiwani, Austraalia, Lõuna-Korea ja Saudi Araabia kohta.

Kõigis nimetatud riikides on omavahel võrreldud allalaadimiskiirusi 4G ja 5G võrkudes, kust selgub, et 5G võrkude pakutavad kiirused 4G omadest 1,4 kuni 14,3 korda kiiremad.

Kõige väiksem 5G ja 4G kiiruste vahe on näiteks Hollandis, kus keskmine allalaadimiskiirus 4G võrkudes on 57,4 Mbit/s ning 5G võrkudes 79,2 Mbit/s. Kõige suurem ehk koguni 14,3-kordne vahe on ette näidata aga Saudi Araabial, kus 4G keskmised kiirused on kõigest 28,9 Mbit/s, kuid 5G puhul ulatuvad 414,2 Mbit/s-ni.

Telia Eesti tehnoloogiajuht Andre Visse ütles Opensignali analüüsi kommenteerides, et kuna 5G areng on paljudes riikides alles algusjärgus, on ka selle tehnoloogia pakutavad keskmised kiirused veel riigiti väga erinevad.

Mis suunas liigub Eesti?

Samas tõdes Visse, et täna on paraku ka Eestis riik võtnud suuna, mille käigus plaanitakse 5G sagedusressurss turuosaliste vahel jagada nii, et selle tulemusena lõppkliendid 5G tehnoloogia tegelikku potentsiaali kasutada ei saa.

„Poliitilisest tahtest kallutatuna oleme täna võtmas vastu selliseid otsuseid, et ükski operaator ei saa piisavas koguses sagedusressurssi, et kvaliteetset 5G võrku Eestis avada. Lätis täpselt nii juhtus – seal jagati välja operaatori kohta 50MHz sagedusressurssi ja ükski operaator ei näinud, et on majanduslikult mõistlik 5G võrku avada, sest selle kasutuskogemus kliendi jaoks oleks samaväärne 4G võrguga. Soovitatav on jagada operaatori kohta 80-100MHz. See on näide nagu neljarealisest maanteest, mis võimaldaks sõita 120km/h, kuid kehtestatakse selle asemel kiirusepiirang 50km/h,“ selgitas Visse.

Telia tehnoloogiajuhi sõnul on enamusel operaatoritel nendes riikides, kus 5G keskmised kiirused ulatuvad üle 200 Mbit/s, kasutada 3,5 GHz sagedusalas 80-100 MHz plokid. Seda on sisuliselt kaks korda enam kui hetkel töös oleva plaaniga on kavas pakkuda kohalikele operaatoritele Eesti 3,5 GHz sagedusoksjonil.

Opensignali analüüsiga saab täispikkuses tutvuda: https://www.opensignal.com/2020/08/26/benchmarking-the-global-5g-user-experience

Digitark koondab tehnoloogiateadlikke ja -huvilisi toimetajaid, kes otsivad üles põnevaimad ja kasulikumad tehnoloogiakillud Eestist ja laiast maailmast, et sinu elu oleks lihtsam, mugavam, toredam ja turvalisem.