5G kiirteel tuleb vältida põhjendamatuid piiranguid

#5G #sagedusressurss #Telia
4 min lugemine

Kõige olulisem on hoida ära olukord, kus läbimõtlemata poliitiliste otsuste tulemusel ei saa 5G võimalusi täies mahus hakata tarbijatele pakkuma. See tähendab, et järgmist suurt tehnoloogilist hüpet Eestis tegelikult ei tule ning me jääme muust maailmast arengus maha, kirjutab Telia Eesti tehnoloogiajuht Andre Visse.

 

5G edukast kasutuselevõtust oleneb Eesti järgmine tehnoloogiline arenguhüpe ning seeläbi ka meie kõigi majandusliku heaolu kasv. Nii on 5G abil võimalik käivitada tõeliselt toimiv asjade internet ja targad linnad, hakata igapäevaelus uuel tasemel kasutama liitreaalsust ja isesõitvaid autosid ning veel palju muud. Seda kõike aga ei juhtu, kui operaatoritel pole võimalik omandada sagedusi, mis võimaldavad piisavalt suuri andmemahte kiiresti liigutada.

Milles on probleem? Tarbijale saab toimivaid 5G teenuseid hakata pakkuma juhul, kui teenusepakkuja käsutuses on vähemalt 60-70 megahertsise ribalaiusega sagedus, ehkki optimaalne vajalik ribalaius praeguste standardite põhjal algab 100 megahertsist.  Kui aga riik 5G sageduslubade oksjoni tingimusi ekspertide soovituste vastaselt muudab ning sellest tingituna on ühel operaatoril võimalik omandada oluliselt vähem sagedusressurssi, tähendab see, et tarbijale on võimalik pakkuda vaid väga piiratud, algelise kasutajakogemusega 5Gd. Nii jääb kasutamata selle uue tehnoloogia tõeline potentsiaal. See omakorda kahjustaks meie riigi konkurentsivõimet ja jätaks Eesti inimesed paljudest uutest võimalustest ilma.

Piltlikult öeldes võib valitsus tänaste otsustega luua olukorra, kus rajatakse kalli raha eest 120 km/h sõita võimaldav kiirtee, aga sellel teel kehtestatakse kiiruspiirang 50 km/h. Nii nagu jõuab kiirteel lubatud sõidukiirusega rutem ühest linnast teise, efektiivistab ka 5G tehnoloogia puhul iga järgnev 10 megahertsi lisamine kasutust märkimisväärselt. Suurem efektiivsus tähendab suurema hulga klientide teenindamist, kvaliteetsemat teenust ja atraktiivsemat hinda klientidele, samuti rohelisemat jalajälge.

Sagedusressurssi tuleb kasutada efektiivselt

Riigi ülesanne on tagada, et piiratud sagedusressurss oleks avalikes huvides efektiivseimal moel kasutusel ning täna turul tegutsevad sideettevõtjad saaksid oma tarbijaile pakkuda tõepoolest kvaliteetset teenust. Riigi poolne senine läbipaistev ja tark sagedusjaotuste poliitika on võimaldanud tervet konkurentsi turul ning loonud eeldused olukorrale, kus saame täna Eestis nautida parima kvaliteedi ning madalaima hinnaga mobiilside teenuseid Euroopas. Sagedusressursi killustamine ja seeläbi tuleviku 5G teenuste halvendamine teeb aga ennekõike liiga Eesti inimestele! Näiteks Telia klientide arv on sadades tuhandetes ning nii suure hulga klientide kvaliteetseks teenindamiseks peavad nii meil kui teistel suurematel operaatoritel olema avatud ja võrdsed võimalused omandada vajalikus mahus sagedusressurss.

Tarbija võidab tervest konkurentsist

Konkurents, mis paneb kõiki turul tegutsevaid operaatoreid kvaliteetse teenuse ja pideva innovatsiooni nimel pingutama on terve majanduse tunnus ja tarbija ootuste, vajaduste ning parima kogemuse vaatest hädavajalik! Samas on Tele2 teinud ettepaneku luua Eestisse üks  ühine operaatorineutraalne 5G võrk. Jättes siinkohal kõrvale väga suure turvariski ning tehnilised asjaolud, toon välja just konkurentsivaate ehk selle, mida tähendaks selline ettepanek tarbijatele. See samm looks turule kunstlikult ühe monopolistlikus seisundis ettevõtja, välistades kõikide teiste soovijate võimaluse Eestis 5G võrke luua ja opereerida. Erinevatel teenuseosutajatel kaoks seeläbi vajadus pingutada tarbijatele parima võrgukvaliteedi ja innovatiivsete lahenduste pakkumiste nimel.  Seeläbi kaoks Eestis eluterve ja edasiviiv konkurents eri võrkude ja võrguoperaatorite vahel ning see ei ole kuidagi siinsete tarbijate huvides.

Usun, et need teemad seoses 5G kasutuselevõtuga vajavad põhjalikku arutelu ning oleme alati valmis avatult kaasa mõtlema. Kokkuvõttes on ju nii Telia kui usun, et ka teiste operaatorite eesmärk jõuda selleni, et Eestis oleks võimalik pakkuda tipptasemel kvaliteediga 5G võrgul põhinevaid kaasaegseid teenuseid, mis edendaksid majandust ja üldist heaolu.

Digitark koondab tehnoloogiateadlikke ja -huvilisi toimetajaid, kes otsivad üles põnevaimad ja kasulikumad tehnoloogiakillud Eestist ja laiast maailmast, et sinu elu oleks lihtsam, mugavam, toredam ja turvalisem.