Liikuvusandmed – kiire ja täpne välireklaami planeerimise instrument

#andmed #Telia Crowd Insights
2 min lugemine

Andmete kasutusvõimalused järjest laienevad ning üheks kiiresti arenevaks suunaks on inimeste liikuvusmustrite analüüsimine ning selliste andmete kasutamine erinevates valdkondades.

Autor: Rivo Roosileht, Telia andmete valdkonna juht 

 

Üha olulisemaks muutub andmete töötlemise operatiivsus – mida kiiremini me suudame andmeid analüüsida, seda kiiremini saame olukorrale reageerida ning teha vajalikke otsuseid või muudatusi. Liikuvusandmeid edukalt kasutatakse näiteks infrastruktuuri planeerimisel ja linnapildi kujundamisel, transpordi CO2 mõju hindamisel ning ka muudel eesmärkidel, kus on vaja inimeste liikuvusharjumisi operatiivselt hinnata. Uueks suunaks on liikuvusandmete kasutamine välireklaami planeerimisel.

 

Efektiivse välireklaami võtmesõnaks on täpsus

 

Traditsiooniline välimeedia planeerimine toetub liiklusloenduse andmetele, kuid selliseid andmeid uuendatakse paari aasta tagant ning need ei kajasta reaalset hetkeolukorda, mida võivad oluliselt mõjutada nt teetööd või muul põhjusel ajutine liikluse ümbersuunamine või ka sesoonsed erinevused inimeste liikumisharjumustes. Samuti ei anna klassikalisel moel kogutud liiklusloenduse andmed päris korrektset pilti, sest liikuvate loenduspunktide abil saab infot sõidukite kohta, kuid meediaplaneerimisel on oluline saada täpseid andmeid inimeste kohta. Lisaks katab liiklusloendus vaid teatud teelõike ja sealt edasi toimub juba modelleerimine.

Telia kasutab liikuvusanalüüside tegemiseks Telia Crowd Insights platvormi, mis toetub anonümiseeritud mobiilivõrgu andmetele ning analüüsib inimhulkade liikumist konkreetsel ajahetkel.

Sellise metoodika üheks selgeks eeliseks on operatiivsus ja andmete ajakohasus. Mobiilsed liikuvusandmed peegeldavad reaalset hetkeolukorda, sest võimaldavad koostada analüüse vaid 48-tunnise viitega. Samuti ei ole vajadust rakendada koefitsiente vmt, et teatud piirkonnas liikuvate inimeste arvu välja arvutada, sest algandmed juba sisaldavad infot soovitud piirkonnas liikuvate inimeste kohta.

Crowd Insights platvorm on Telias kasutusel juba mitu aastat ning kogutud andmete põhjal saab pakkuda ka modelleerimist pikemalt ette planeeritud kampaaniate tarbeks. Näiteks täna saab üsna täpselt ennustada, kuidas liiguvad inimesed jaanipühade või jõulude ajal.

 

Kui teema pakub huvi, siis registreeru 30. märtsil toimuvale veebiseminarile, kus räägime juba lähemalt liikuvusandmete kasutamisest välireklaami planeerimisel.

Digitark koondab tehnoloogiateadlikke ja -huvilisi toimetajaid, kes otsivad üles põnevaimad ja kasulikumad tehnoloogiakillud Eestist ja laiast maailmast, et sinu elu oleks lihtsam, mugavam, toredam ja turvalisem.