Ligi pooled Telia ärikliendid on kasutusele võtnud uue ja senisest turvalisema internetiühenduse

#Holger Haljand #küberohud #küberturvalisus #turvafilter #Turvenet
2 min lugemine

Eelmise aasta sügisel hakkas Telia pakkuma oma äriklientidele võimalust liituda lihtsa uudse võrgupõhise turvalahendusega ehk Turvanetiga.  

 

Tänaseks on koguni 55% ettevõtete optika ja lairiba internetiühendustest üle viidud uuele lahendusele, tagades kasutajatele kiirema ja turvalisema võrguühenduse. Turvaneti turvafilter tõkestab keskmiselt üle 63 miljoni potentsiaalse küberohu kuus.

Telia ärikliendiüksuse juht Holger Haljand tõi välja, et viimase aastaga on erinevate küberrünnakute arv hüppeliselt kasvanud ning see peegeldub ka uue turvalahenduse statistikas. „Turvaneti turvafilter tõrjub täna keskmiselt 7600 potentsiaalset küberohtu kuus ühe ühenduse kohta,“ ütles Haljand.

Kaitset pakkuvad turvaseadmed on paigaldatud võrgusõlmedesse. See tähendab, et ettevõtte võrguliiklus läbib põhivõrku paigaldatud turvafiltri ning nii on võimalik enimlevinud ohte tõrjuda juba enne kliendi interneti tarbimise asukohta jõudmist.

Valdav osa tõrjutud ohtudest on seotud õngitsus-, pahavara- või spämmi kahtlusega  veebilehtedega. Kasvavas trendis on DDoS rünnete maht, ümberseadistamata veebi- ja avalike serveritele rünnakud ning zombivõrgustikega seotud ründed.

„DDoS rünnakute puhul on tegemist serverite sihipärase ülekoormamisega. Suure koormuse all võib veebileht või muu e-keskkond muutuda kasutajate jaoks kättesaamatuks ning normaalse töö taastamine võib võtta päevi,“ selgitas Haljand.

Haljandi sõnul toimub küberrünnakute tõrjumine sageli n-ö märkamatult ning kasutajal puudub ülevaade sellest, milliseid ohte on üks või teine lahendus aidanud ära hoida, samas on see teadlikkuse kasvatamise seisukohast siiski vajalik. „Seega pidasime oluliseks anda kliendile põhjaliku ülevaate toimunust ning kasutaja saab välja võtta raporti, kus tõrjutud ohud on lihtsal struktureeritud kujul välja toodud.“

„Eelmise aasta lõpus meie klientide hulgas läbi viidud uuring näitas, et paljudel ettevõtetel on jätkuvalt keeruline hinnata, kui hästi nad on küberohtude eest kaitstud ning teenusepakkujatelt oodatakse lihtsaid ja kättesaadavaid turvalahendusi,“ sõnas Haljand ning lisas, et uue lihtsa võrgupõhise turvalahenduse populaarsus kinnitab, et nõudlus automaatset baaskaitset pakkuvate teenuste järele on selgelt turul olemas.

 

Digitark koondab tehnoloogiateadlikke ja -huvilisi toimetajaid, kes otsivad üles põnevaimad ja kasulikumad tehnoloogiakillud Eestist ja laiast maailmast, et sinu elu oleks lihtsam, mugavam, toredam ja turvalisem.