IT-tervikteenus aitab ennetada 2200 kinnisvarahooldaja arvutitega seotud probleeme

#IT-tervikteenus #SOL
4 min lugemine

Eesti suurim kinnisvarahooldusfirma SOL Baltics hakkas Telia tervikteenusele üle minnes täiesti uuel moel haldama oma IT-vajadusi ja -protsesse, mille tulemusel tegelevad nad nüüd infotehnoloogiaalaste probleemide likvideerimise asemel nende ennetamisega.  

 

SOL Baltics valis Telia Eesti enda partneriks juba viis aastat tagasi, andes IT-teenuste ja -taristu toimimise ja haldamise nende korraldada. Enne seda tellis ettevõte erinevaid IT-teenuseid mitmelt väikefirmalt. SOL Baltics tegevjuhi Rinel Piusi sõnul puudus neil vajadus suurte IT-lahenduste järgi, kuid see-eest on ettevõttel paarsada arvutikasutajat.  

„Kuna paljud meie töötajad on eakamad inimesed, siis peamine IT-probleemide allikas oli vähene arvutikasutamise oskus. Töötajad vajasid palju personaalset nõustamist,“ kirjeldas Pius ettevõtte suurimat IT-alast väljakutset. Tema sõnul arvasid nad varem, et Telia sugused suurfirmad pakuvad sellist nõustamist liiga anonüümselt ning probleemid sellega vaid kasvavad, sest inimesed ei tea kellele helistada, kui on mure näiteks e-kirja saatmise, sisselogimise või printimisega.  

„Seega pidasime kõige toimivamaks lahenduseks koostööd mõne väikefirmaga, kes suudab pakkuda ühte kindlat spetsialisti, kelle poole saaksid meie töötajad arvutialaste muredega personaalselt pöörduda. Alguses see isegi toimis, kui aga selline väiksem teenusepakkuja sai endale juurde veel mõne suurkliendi, siis ei suutnud nad asju enam hallata,“ rääkis tegevjuht.

Lisaks kasutas SOL Baltics erinevate IT-teenuste puhul korraga mitut ettevõtet. Näiteks üks haldas arvutiparki, teine toimetas serveritega ning riistvara ostmisega tegeles ettevõte ise. Seega pidi juhtkond tegelema pidevalt igapäevaste IT-alaste küsimustega. Pärast seda, kui ettevõte oli sunnitud juba mitmendat korda teenusepakkujat vahetama, otsustati IT-partneri leidmisel muuta oma senist lähenemist.  

„Olles ise puhastusteenuste valdkonnas Eesti kõige suurem ettevõte, peame oma uutele klientidele alatihti tegema selgeks, et vaatamata sellele, et me oleme nii suur, saame oma töödega väga hästi hakkama. Küsisime endalt, miks me siis ise ei usalda teenust sisseostes suurettevõtet,“ selgitas Pius mõttekäiku, mille tulemusel nad valisid oma partneriks Telia Eesti. 

Piusi sõnul pakkus Telia välja palju uusi ideid. „Selgus, et nad olid meie suguste ettevõtete vajadusi arvestades arendanud erinevaid teenuseid, mis aitaks lahendada meie probleeme ja väljakutseid. See ajendaski meid tellima kogu IT-tervikteenuse Telia Eestilt. Pealegi pakuvad nad seda meile kolmes Balti riigis,“ ütles Pius. 

Varasemalt oli ettevõttel oma serverid, millega tuli pidevalt tegeleda. Nende maht sai muudkui täis ning kui serveri haldajad vahetusid, siis iga uuel tulijal võttis aega neist arusaamisega.  

„Telia lähenes aga asjale hoopis teistmoodi, küsides, milleks teile üldse on vaja oma servereid? See oli just selline suurettevõttele omane lähenemine ja idee, mida ka meie pakub puhastusteenuste valdkonnas. Me ei lähe lahendama kliendi tänast probleemi, vaid pakume talle välja sellise lahenduse, et seda probleemi üldse ei olekski. Just selliste uudsete ideede väljakäimine meile Telia juures meeldib,“ rääkis Pius. Selle tulemusel vabanes kontoris suur serveriruum ning ettevõte hoidis kokku selle raha, mis kulus varasemalt serverite pidevale suurendamisele ja uuendamisele.  

 

Samamoodi kujunes ka igasuguste teiste IT-teenustega. „Kuna Telia on meie IT-administraator ja varustab ettevõtet ka riistvaraga, siis on kogu süsteem märksa turvalisem ja paremini kaitstud küberrünnakute eest,“ selgitas Pius. Töötajaid informeeritakse ja hoiatatakse ette parajasti levivatest õngitsuskirjadest ning Telia turvanet kaitseb esmaste küberohtude eest.  

„Nüüd toimib asi sedaviisi, et kui anname teada, et meil on vaja uut arvutit, siis on see juba järgmine päev seadistatud ja tööks ettevalmistatuna laual olemas,“ kirjeldas Pius. Iga töötaja õigused ja ligipääsud andmetele ning programmidele on seotud tema meiliaadressiga ega vaja eraldi kümneid paroole. Kui ametisse asub uus töötaja, siis on kõik vajalikud programmid ja ligipääsud vastavalt tema ametile Telia poolt eelnevalt seadistatud. Ettevõte ei pea ise enam selliste asjadega tegelema. „Meil on tunne, et oleme IT-vallas hästi hoitud.“ 

Piusi sõnul oli osadele töötajatele alguses võõristav, et nad pidi oma IT-murest kirjutama Telia meiliaadressile ning ei saanud konkreetsele tehnikule helistada. Samas on töötajad õppinud Telia tugiteenusega suheldes senisest paremini arvuteid kasutama. Järgmise sammuna on plaanis viia ka ettevõtte mobiiltelefonid Telia üldhalduse alla.  

 

SOL on rahvusvaheline kinnisvara korrashoidu ja tugiteenuseid pakkuv ettevõte, mille eelkäija asutati 1848. aastal Soomes. Ettevõte osutab teenust Balti riikides, Soomes, Rootsis ja Taanis. Siinsel turul tegutsev SOL Baltics teenindab Eestis, Lätis ja Leedus kokku ligi 800 äriklienti ja annab tööd 2200 inimesele.  

Digitark koondab tehnoloogiateadlikke ja -huvilisi toimetajaid, kes otsivad üles põnevaimad ja kasulikumad tehnoloogiakillud Eestist ja laiast maailmast, et sinu elu oleks lihtsam, mugavam, toredam ja turvalisem.