Apple SceenTime näitab, kui palju nutiseadmega aega veedame

#apple #iOS #nutisõltuvus
3 min lugemine

Apple lisas koos oma uute telefonidega ilmunud operatsioonisüsteemi, mille versioon on nüüd iOS12, täienduseks ühe väga kasuliku rakenduse nimega Screen Time. Tegemist on funktsionaalsusega, mida kõik i-seadmete omanikud kasutada võiks ja mis tegelikkuses näitab üsna karmilt, kui palju me oma telefonidega päeva jooksul koos aega veedame.

 

Kuna Screen Time on nii Apple’i telefonidesse kui ka tahvelarvutitesse nii-öelda sisse ehitatud ehk tekib sinna automaatselt peale iOS12 paigaldamist, ei pea kasutaja ise spetsiaalselt midagi tegema. Avalehelt paremale viibates leidub widgets-loetelus lihtsalt üks Screen Time’i nimeline aknake. Oluline ei ole aga mitte see, et aknake on olemas, vaid info, mida see näitab. Lühidalt öeldes annab Screen Time telefoni omanikule ülevaate sellest, kuidas ja kui palju ta oma nutiseadet kasutab. Teisisõnu peab Screen Time taustal pidevalt arvestust selle kohta, kuidas nutiseadet kasutatakse ning koondab kogu saadud info kokku.

 

Ülevaade seadme kasutamisest

 

Kohe rakenduse avalehel kuvatakse kogu seadme päevane kasutusaeg ning lisaks ka teemade vaheline ajaline jaotus. Seega saab kasutaja äppi avades kohe teada, kui mitu minutit või tundi, (viimane on paraku reaalsem) ta oma telefoni kasutanud on. Eraldi on näha ka iga rakenduse jaoks kulunud aeg, seda nii käimasoleva päeva kui ka viimase nädala järgi. Samuti näidatakse ära seadme haaramiste arv ehk number, mitu korda on aparaati päeva jooksul kätte võetud ja lahti lukustatud. Seejuures on ära toodud ka ajajoon ehk näha on aktiivsemad telefoni kasutamise perioodid ja rahulikumad hetked, mil tegeletud on millegi muuga ning telefon on kõrvale jäänud. Veel näeb Screen Time’i rakendusest ära päeva jooksul telefonile saabunud teavituste koguarvu ja selle, kas keskmisega võrreldes on parajasti telefoni kasutatud rohkem või vähem.

 

 

Vajadusel sea piirangud

 

Kuna suure tõenäosusega on info, mida Screen Time päeva lõpuks kuvab, ikkagi pigem ehmatav ning seadme kasutusaeg küllalt pikk, liigub mõte tõenäoliselt neile radadele, et midagi peaks ette võtma ja ennast piirama. Tugevama iseloomuga isikud saavad siin muidugi ise oma harjumusi muuta ja nutisõltuvust vähendada, kuid neile, kellel see välja ei tule, on Apple loonud võimaluse seada erinevaid piiranguid. Nii saab määrata ajalise limiidi kas kogu telefoni kasutamisele või siis ka ainult mingile rakenduste grupile – näiteks sotsiaalmeediale või meelelahutusele. Võimalus on veel lisada Downtime ehk aeg, mis on mõeldud magamiseks. See tähendab, et isegi kui limiidid veel ajaliselt täitunud ei ole, rakendatakse ikkagi piiranguid, kuna kell on lihtsalt liiga palju ja aeg on telefon käest ära panna.

 

Kokkuvõtteks

 

Muidugi ei ole piirangud lõplikud ja neid saab alati deaktiveerida ning on asju, näiteks helistamine, millele piiranguid panna ei saagi, kuid kokkuvõtvalt on  Screen Time ikkagi äärmiselt teretulnud rakendus. Seda seetõttu, et nutisõltuvus on kerge tekkima ning nii suured kui ka väikesed veedavad eneselegi märkamatult ekraanide taga iga päev liiga palju tunde. Nüüd on see aeg vähemalt pidevalt silme ees ning enese korrigeerimine seega lihtsam ning ühtlasi on ka lapsevanematel lihtsam oma võsukeste nutiharjumustel silma peal hoida.