2020 – keeruline aasta, mis pakkus ka uusi võimalusi

#2020 #Holger Haljand
4 min lugemine

Lõppemas on erakordne ja keeruline aasta meie kõigi jaoks, mis hoolimata raskustest andis uue tõuke tehnoloogilisele arengule ja muutis ilmselt alatiseks seda, kuidas töötame, õpime ja meelt lahutame ning kindlasti näeme sündimas ka täiesti uusi ärimudeleid ja teenuseid.

Autor: Holger Haljand, Telia ärikliendiüksuse juht

 

Koroonapandeemia muutis meie igapäevast elu, muserdades nii majandust kui inimesi. Ettevõtted pidid kiiresti kohanema uue olukorraga ja nii ka meie. Üleöö oli seni vaid aegajalt praktiseeritud kaugtöö muutunud üldiseks normiks ja meie asi oli tagada, et üleminek toimuks klientide jaoks võimalikult sujuvalt ning kõik tehnilised lahendused ning võrkude võimekus vastaksid uutele kasvanud vajadustele.  Tunnustan siinkohal meie kliente, kes kriisiolukorras väga hästi toime tulid ning muutsid oma tööprotsesse ja võtsid kasutusele uusi lahendusi, kiirendades seeläbi digitaliseerimist.

2020 oli tehnoloogia ja innovatsiooni vaates kindlasti sündmusrikas aasta ning mul on hea meel, et kõigest hoolimata realiseerusid ka paljud varasemalt planeeritud arendused. Siin on mõned lõppeva aasta märksõnad, mida tahaksin välja tuua.

 

Esimene 5G võrk Eestis

 

2020. aasta tehnoloogilise arengu üheks oluliseks märksõnaks on kindlasti 5G.  Telia avas esimese Eesti mobiilioperaatorina novembri alguses oma klientidele 5G võrgu. Kuigi 5G  sageduslubasid pole veel laiali jagatud, võimaldab uus  tehnoloogia 5G-d pakkuda ka juba kasutuses olevatel sagedustel. 5G võrk hakkab laienema järk-järgult ning 2021. aasta algusesse planeeritud sagedusoksjon annab meile võimaluse 5G võrku kiiremini arendada.

 

Turvalisuse olulisus kasvab

 

Hoogne digitaliseerimine avab ettevõtetele järjest uusi võimalusi, samal ajal aga suurenevad ka küberohud. Küberkurjategijad kasutasid ära inimeste ebakindlust seoses COVID-19 pandeemiaga ning alates märtsist kasvasid rünnakud hüppeliselt, muutudes ka järjest täpsemaks ja keerulisemaks. Seepärast on oluline, et ettevõtted oleksid teadlikud küberohtudest ning suudaksid end nende eest kaitsta.

Oluline roll on siin ka teenusepakkujal, kes peaks üldise teadlikkuse kasvatamisele kõrval pakkuma ka lihtsaid klientide vajadustele vastavaid lahendusi. Seepärast tõimegi septembris turule uudse ja lihtsa võrgupõhise turvalahenduse – Turvaneti, mis tagab ettevõttele vajaliku baasturvalisuse ning aitab kaitsta ettevõtte süsteeme enimlevinud rünnakute eest. Tänaseks on loodud üle 5000 turvalise ühenduse ning turvafilter on tõrjunud üle 52 miljoni potentsiaalse ohu.

 

Koostöö riigiga olulisel kohal

 

Digiriigi arengu üheks oluliseks aluseks on tihe koostöö riigi ja erasektori vahel ning palju võimalusi peitub kindlasti andmete nutikas kasutuses. Hea näide sellisest koostööst on anonüümsete mobiilsete koondandmete kasutamine inimeste liikuvuse hindamiseks eriolukorra ajal. Just seesuguse analüütika kasutamine on hea näide sellest, kuidas nii inimesed, ettevõtted kui riik tervikuna saavad ühiselt teha tarku otsuseid.

 

Hoogne võrkude arendamine jätkub

 

Eriolukord mõjutas väga otseselt mobiiliteenuste tarbimist. Võrgud pidasid hästi vastu ning oleme järjest loonud uusi tugijaamade asukohti ja lisanud mahte juba olemasolevatele tugijaamadele.

Märgatavalt on kasvanud ka nõudlus kiire interneti järele.  Ainuüksi sel aastal said ülikiire optikaühenduse enam kui kaks kolmandikku kõigist tarbimiskohtadest, kuhu Telia on oma püsiühendusega jõudnud.

 

IT-teenused muutuvad aina populaarsemaks

 

Vaadetes nii globaalset trendi kui meie kogemust, võib julgelt väita, et turg liigub selgelt terviklahenduste poole. Paljud ettevõtted on mõistnud, et igapäevane arvutipargi hoolduse ja muu IT-halduse usaldamine partneri kätte on kuluefektiivsem ning võimaldab ettevõttel keskenduda oma põhitegevusele. Näeme, et IT-valdkonna roll Telia teenuste portfellis muutub aina olulisemaks.

 

Suurem fookus keskkonnahoiul

 

Keskkonnasäästlik majandamine on Telia jaoks üks prioriteetidest. Saame oma keskkonnamõjusid vähendada, ehitades energiatõhusaid võrke ja eelistades võimaluse korral taastuvenergia allikaid.

Telia suurima andmekeskuse kõrvale kerkis selle aasta sügisel päikesepark ning tegemist on esimese andmekeskusega Eestis, mis kasutab päikeseenergiat. Järgmisel aastal kasvatame päikeseenergia kasutamist veelgi .

Usume, et tänavu kiirenduse saanud digitaalne arenguhüpe jätkub ka järgmisel aastal ja Telia toetab seda investeerides oma teenuste kvaliteeti, turvalisusesse ja innovatiivsete lahenduste arendamisse, mis aitavad muuta elu Eestis paremaks.

Digitark koondab tehnoloogiateadlikke ja -huvilisi toimetajaid, kes otsivad üles põnevaimad ja kasulikumad tehnoloogiakillud Eestist ja laiast maailmast, et sinu elu oleks lihtsam, mugavam, toredam ja turvalisem.