Valimisjaoskondades kasutati esmakordselt renditud seadmeid ning turvalist eraldatud kanalit

#renditeenus #taaskasutus
2 min lugemine

Esmakordselt kasutati oktoobris toimunud valimiste valimisjaoskondades taaskasutatud arvuteid, et tagada ligipääs üle-eestilisele valijate nimekirjale. Üle Eesti kasutati valimisjaoskondades ka renditud printereid ja 4G SIM-kaarte ning turvalise ühenduse tagamiseks oli loodud eraldatud turvaline kanal.

 

Telia IKT projektijuht Marek Kuusk tõi välja, et tegemist oli ainulaadse ning mastaapse projektiga, mis hõlmas mitut erinevat suunda ning eeldas korralikku ettevalmistust ja projektijuhtimist. „Telia rolliks oli varustada valimispunktid üle Eesti arvutite, printerite, 4G SIM-kaartidega ning pakkuda kasutajatele IT-tuge ja tagada turvaline ühendus. Kokku rentisime välja 1375 kasutatud arvutit ja 250 printerit, mis on Eesti mastaabis kindlasti väga suur kogus.“

Tegemist oli kasutatud seadmetega, mis on keskkonnavaatest samuti üks oluline aspekt. Nüüd läbivad need seadmed korraliku puhastuse ning lähevad uuele ringile. Näiteks osa seadmeid läheb Lastekaitse Liidule, osaliselt kasutatakse neid ka tuleva aasta rahvaloendusel.

Samuti pakkus Telia koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskusega valimisjaoskondades nii kohapealset IT-tuge kui ka kaughaldust. „Näiteks tuli teha vajalikke tarkvaralisi seadistusi ja anda kasutajatele jooksvalt nõu,“ rääkis Marek Kuusk.

Elektroonilise nimekirja keskse lahenduse kasutuselevõtmiseks tuli tagada ühtlane turvalisus jaoskondade arvutipargis ja andmesideühenduses ning koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga oli valimisjaoskondadesse loodud ka eraldatud turvaline kanal. „ Kuna valimisjaoskonnad sageli asuvad kohtades, kus ei ole turvalist võrguühendust, kuid samas on turvalisus valimiste kontekstis kindlasti ülioluline, loodi privaat APN lahenduse abil eraldatud turvaline kanal, mis kasutab ühenduse loomiseks 4G võrku“ .

Kõikides valdades ja linnades ning Tallinna linnaosade keskustes sai kokku hääletada 448-s jaoskonnas.