Väikeettevõtted on küberrünnakute korral haavatavamad

#küberturvalisus #Telia Turvanet
3 min lugemine

Küberrünnakute arv ja keerukus järjest kasvab ning olukorras, kus väikeettevõtete võimalused on tihti piiratud ja puudub oma IT-kompetents, on väiksemate ettevõtete riskid sageli suuremad.

 

Rünnakud muutuvad automatiseeritumaks ning sihitud rünnakute kõrval toimuvad massilised automatiseeritud rünnakud. Küberkurjategijad ei lähtu ettevõtte suurusest – selliste rünnakute eesmärk on otsida turvauke, mille kaudu ettevõtte süsteemidesse siseneda saab. Suured ettevõtted on ennast valdavalt juba ära turvanud ning väikeettevõtted on küberkurjategijate jaoks sageli lihtsam ja seega ka tulusam saak. Tuleb arvestada, et väikeettevõtted on tihti ka suurte ettevõtete koostööpartnerid ja nende kaitsmata süsteemid on võimalik tee, kuidas suurtele ligi pääseda.

 

Millest alustada?

 

Kõigepealt peaks hoolitsema selle eest, et ettevõtte võrk oleks kaitstud. Väikeettevõtete vajadustele mõeldes lõime kaks aastat tagasi lihtsa ja kättesaadava lahenduse, mis ühendab endas kiire internetiühenduse ja võrgukaitse, aidates tõrjuda enimlevinud ohte nagu ebaturvalised veebilehed, tuntud pahavarad, viirused ja küberründed. Turvaneti võrguliiklus läbib põhivõrku paigaldatud turvafiltri ja nii on võimalik ohte tõrjuda juba enne kliendi interneti tarbimise asukohta jõudmist. Kaitse laieneb kõikidele võrku ühendatud seadmetele. See tähendab, et turvaliselt võrgus toimetamiseks pole vaja muud teha kui kasutada kontoris töö tegemiseks Turvanetti.

 

10 000 000 ohtu kuus

 

Turvanet on tõrjunud viimastel kuudel keskmiselt 10 000 000 ohtu kuus. Kõige kiiremini kasvab just väliste ohtude maht ehk üha aktiivsemalt otsitakse turvanõrkuseid, mille kaudu ettevõtte süsteemidesse siseneda saaks. Kui eelmisel aastal on sellised rünnakud moodustanud ca 10% tõrjutud rünnakute kogumahust, siis sel aastal on olnud perioode, kus väliste rünnakute osakaal ulatus lausa 50 prosendini.

 

Ülevaade tõrjutud ohtudest aitab ettevõttel küberohte paremini mõista

 

Tõrjutud ohtude kohta tekib igakuiselt raport ning nii näeb klient iseteeninduses kuni ühe kuu pikkust ülevaadet oma võrgus toimunud ohtlike sündmuste kohta. Sel kombel saab ettevõte põhjaliku ülevaate reaalsetest ohtudest ning sellest, mille vastu ta kaitstud on. Lisaks saab teada, kas mõni seade tema võrgus on viirusega nakatunud. Telia teavitab klienti operatiivselt nendest juhtumistest ja annab vajadusel ka soovitusi lisaturvalisuse meetmete kohta.

 

Lisaks võrgule tuleb kaitsta ka oma seadmeid

 

Võrgu kaitsmisest üksi ei piisa. Oluline on kaitsta ka ettevõtte arvuteid. Kuna tänapäeval pole väga paljud töökohad enam paiksed ning tööd tehakse kontori turvalisest võrgust väljaspool, siis on kindlasti vajalik arvutitesse ja nutiseadmetesse paigaldada kaasaegne viirusetõrje. Telia Arvuti Küberkaitse kasutaja saab tehisintellektil baseeruva uue põlvkonna viirusekaitse koos e-posti ja pilveteenuste (näiteks Office 365, Dropbox vms) kaitsega.

 

Inimene on kõige nõrgem lüli

 

Hoolimata sellest, kui võimas turvalahendus on ettevõttes kasutusel, jääb ikkagi inimene nõrgimaks lüliks kogu ahelas. Seda kasutavad järjest enam ära ka küberkurjategijad. Eelmisel aastal läbi viidud uuring selgitas, et paljud ettevõtted vajavad tuge oma personali harimisel ning ootavad selleks lihtsaid lahendusi, mis aitaksid töötajate küberteadlikkust parandada. Telia pakub alates selle aasta algusest koolitusplatvormi, mis aitab ettevõtetel seda muret lahendada. Töötajatele mõeldud küberteadlikkuse tõstmise platvormi abil saab ettevõte parandada töötajate küberhügieeni taset ning arendada töötajate praktilisi oskusi ohutuks toimetamiseks tänapäeva digitaalses maailmas.

 

Vaata lisaks ka videot soovitustega, kuidas väikeettevõtted saavad end küberohtude eest kaitsta: