Nii nagu arvuti- ja tehnoloogiamaailm üldiselt, areneb pidevalt edasi ka juhtmevaba interneti ehk WiFi standard. See on ka loogiline, sest võrku lisandub aina rohkem ja rohkem seadmeid aga suurenevad ka kiirused ning kasvavad tarbitavad andmemahud.

 

Seega on nõuded juhtmeta võrgule pidevas kasvutrendis ja selle trendi tulemiks ongi uusim WiFi 6e standard.

Olgu siinkohal selgituseks öeldud, et WiFi-st on ka varasemalt ilmunud pidevalt erinevaid versioone ning nimetati näiteks 802.11a, 802.11b, 802.11d ja 802.11g. Nüüdne 6E on samuti tegelikult 802.11ax edasiarendus, kuid kannab lühemat 6E nime lihtsama meelespidamise huvides.

 

Mis on WiFi 6E?

 

Olgugi, et WiFi standard kui selline on suures plaanis jäänud samaks, täiendatakse pidevalt erinevaid detaile, et tagada kvaliteetsem ühendus. Nii lisandubki sageduslasid, kanaleid, väheneb latentsus jne. Lühidalt on ka WiFi 6E tavalise WiFi6 edasiarendus.

WiFi 6E eripäraks on täpsemalt see, et kasutusele on võetud tavapäraste 2,4GHz ja 5GHz sageduste täienduseks ka 6GHz sagedusala.

 

 

Kasutajale annab nimetatud 6GHz võimaluse senisest suuremate kiiruste tarbimiseks. Aga lisaks ka väiksema latentsusaja. Kui kiirusest saavad kõik aru, siis tänu vähenenud latentsuseajale suhtlevad seadmed omavahel võrgu vahendusel kiiremini. See on väga oluline näiteks on-line mängude puhul. Aga samuti ka kaugtöö, videokõnede jms. kasutamisel. Kokkuvõttes võrdub eelpool toodu seega kasutaja vaatest suurema kiirusega.

Lisaks on WiFi 6E eeliseks ka rohkemate kasutatavate kanalite arv. See aga on tegelikult tähtis seetõttu, et kui võrku lisandub üha rohkem ja rohkem seadmeid, siis peab seal neil kõigil olema nii-öelda ruumi, et üksteist mitte segades toimetada. Kuna seadmed kasutavad juhtmevabas võrgus andmete vahetamiseks saadaolevaid kanaleid ehk kitsamaid sagedusvahemikke, siis olukorras, kus neid on vähe aga seadmeid palju, hakkab tekkima katkestusi ja esinema anomaaliaid. Kui neid kanaleid aga lisada, saavad seadmed üksteist vähem häirides sama võrku kasutada.

 

Kuidas WiFi 6E-d saada?

 

Kahjuks ei saa uut standardit kuidagiviisi tarkvaraliselt sisse lülitada, vaid selle kasutamiseks peab omama seadmeid, mis 6E-d toetavad. Seega peab vastav võimalus olema nii ruuteril, kui ka arvutil, nutitelefonil, või mis iganes seadmel, mis ruuteri poolt tekitatavat juhtmevaba internetti tarbib.

Õnneks aga on paljud uuemad seadmed selle oskuse juba omandanud. Kindel olemiseks, tuleb muidugi seadme tehnilisi parameetreid uurida ning tuvastada, kas WiFi 6E on toetatud.

Samuti on ehk hea teada, et uuemad seadmed toimetavad väga edukalt ka vanema standardi võrkudes. Seega ei pea muretsema, et vanem arvuti uue ruuteriga ei toimi. Või siis vastupidi, et uus arvuti ei oska kasutada vanema ruuteri poolt pakutavat internetti.