Telia liikuvusanalüüs: inimesed liiguvad tunduvalt rohkem kui kevadise viiruslaine ajal

#Kertu Kuusik #koroona #liikumisaktiivsus #Telia liikuvusanalüüs
3 min lugemine

Värskelt avaldatud Telia liikuvusanalüüsi andmetel on inimeste liikumisaktiivsus kõigis Eesti maakondades taas vähenemas, kuid võrreldes kevadise viiruseleviku perioodiga on see endiselt üsna kõrge.

 

Telia võrdles inimeste liikumisaktiivsust Eestis, Soomes ja Rootsis kahel suuremal koroonaviiruse leviku perioodil ehk selle aasta alguses (veebruar, märts, aprill) ning novembris.

Esimese koroonalaine ajal toimus Eestis võrreldes teiste Telia riikidega (Soome, Rootsi, Norra, Taani) kõige suurem liikuvuse vähenemine. Kohe peale eriolukorra väljakuulutamist märtsis kahanes liikuvus võrreldes veebruari algusega üle 31% ning jäi langevasse trendi kuni aprilli eelviimase nädalani (nädal 17). Sarnane muster oli näha ka Soomes.

Kui võrrelda Eesti ja Soome liikuvusaktiivsust koroonaviiruse praeguse laine ajal, on näha, et Eestis jäi liikumisaktiivsus enam-vähem stabiilseks kuni 46. nädalani (9.-15. november), millele järgnes järsem langus 47. nädalal (16.-22. november). Soomes leidis aga liikuvuse aeglustamine aset juba neli nädalat varem ehk alates oktoobri keskpaigast.

Samuti näitavad liikuvusandmed, et novembri viimasel reedel toimunud Musta Reede müügikampaaniad ei suutnud Eesti elanike liikumisaktiivsust taas kasvule vedada. Seevastu Taanis just niimoodi juhtus.

Novembri kahel viimasel ja detsembri esimesel nädalal toimus Eesti inimeste liikumisaktiivsuses juba suurem kahanemine ning võrreldes veebruariga liikusid inimesed nii 46, 47. kui 48. nädalal 10-14 protsendi võrra vähem.

Kui omavahel võrrelda detsembri esimest nädalat (nädal 49) ja novembri viimast nädalat (nädal 48), on kõigis Eesti maakondades peale Hiiumaa inimeste liikuvusaktiivsus vähenenud. Kõige enam vähenes liikumine Saaremaal ja Ida-Virumaal (mõlemas -5%), veidi kasvas liikumisaktiivsus Hiiumaal (+2%).

„Eesti inimeste liikumismustrite üldpildi põhjal saab öelda, et ka ilma otseste reisipiiranguteta eelistavad inimesed jääda viimasel ajal rohkem koju või oma kodukoha ümbruskonda, kuid need numbrid ei ole võrreldavad viiruse esimese lainega. Erandiks on ainult Rootsi, kus inimeste liikuvus on 47. nädalal (09.11 – 15.11) kukkunud võrreldes veebruariga 20% võrra ning jõudnud esimese lainega samale tasemele. Samas oli Rootsi kevadiste piirangute kehtestamise ajal üks kõige paindlikuma lähenemisega riike, mis väljendus ka inimeste liikumisaktiivsuses,“ ütles Telia Eesti liikuvusandmete valdkonna juht Kertu Kuusik.

Telia liikuvusanalüüsi koostamisel on kasutatud Telia Crowd Insights platvormi, mis võimaldab analüüsida mobiilivõrgu anonüümsete koondandmete põhjal üldisi grupeeritud liikumismustreid, samuti liikumisharjumuste muutust. Ühegi konkreetse inimese asukoht ega liikumismustrid pole seejuures nähtavad ega ka tuvastatavad, kuna kasutatud on üksnes anonüümitud ja grupeeritud koondandmeid ning tagatud on lahenduse vastavus isikuandmete kaitset käsitlevates seadustes toodud nõuetele.

Telia Crowd Insight platvorm on kasutusel ka kõikides Skandinaaviamaades (Soomes, Rootsis, Norras, Taanis), kus Telia Company tegutseb.

 

ehk Digitark R@igo usub, et kuna (digi)tehnoloogia pakub täna võimalust efektiivsemalt tööd teha, mõnusamalt meelt lahutada ja mugavamalt oma igapäevatoimetusi ajada kui kunagi varem, oleks patt seda mitte kasutada.