Telia liikuvusanalüüs: mai algus tõi inimesed linnast maale

#Erki Pogoretski #kriis #Telia liikuvusanalüüs
2 min lugemine

Tavapärasest pikem nädalavahetus pani inimesed taas aktiivsemalt liikuma, tuues nad linnadest maa- ja suvekodudesse, selgub Telia anonüümsete liikuvusandmete analüüsist.

 

Telia Eesti kliendi- ja ärianalüüsi osakonna juht Erki Pogoretski ütles, et kuigi inimeste liikumisaktiivsus pole veel kaugeltki võrreldav tavaolukorraga, oli möödunud nädalal siiski näha liikuvuse üldist kasvu.

„Eriti hakkas tihedam liikumine silma linnade ning linnade äärealade vahel, mille põhjal võib eeldada, et võrdlemisi soe ilm ja tavapärasest pikem nädalavahetus tõi inimesed linnadest loodusesse ning maa- ja suvekodudesse,“ sõnas Pogoretski.

Kui võrrelda inimeste liikumist mai ja aprilli esimesel laupäeval (ehk 2. mail ja 4. aprillil), siis mai alguses oli inimeste liikuvusaktiivsus Eestis tervikuna 15% suurem kui aprilli alguses. Lisatud graafikul on näha, et kõige rohkem ehk üle 60% kasvas inimeste liikumine Narva ja Narva-Jõesuu vahel. Enam kui 30% võrra kasvas liikumine Tartu linna ja Tartu valla vahel ning samasse suurusjärku jäi Pärnu linna ja Tori valla vahelise liikumise kasv. Samas jäi näiteks Tallinna linna ja Viimsi valla vahelise liikumise kasv alla paarikümne protsendi.

Kui võrrelda omavahel aga mai esimese (nädala 18) ja aprilli viimase nädala (nädal 17) liikumisandmeid Eesti maakondade lõikes, on näha, et inimeste liikumisaktiivsus kasvas eeskätt Lõuna-Eestis ehk Põlva, Võru ja Valga maakonnas. Ida-Virumaal jäi liikumisaktiivsus enam-vähem samale tasemele ning ülejäänud maakondades kahanes. Samas näitasid liikumisandmed, et inimeste üldine liikumisaktiivsus oli ligemale 30% madalam kui kriisile eelnenud ajal.

Telia liikuvusanalüüsi tegemiseks on kasutatud Telia Crowd Insights platvormi, mis võimaldab analüüsida mobiilivõrgu anonüümsete koondandmete põhjal üldisi grupeeritud liikumismustreid, samuti liikumisharjumuste muutust.

Ühegi konkreetse inimese asukoht ega liikumismustrid pole seejuures nähtavad ega ka tuvastatavad, kuna kasutatud on üksnes anonüümitud ja grupeeritud koondandmeid ning tagatud on lahenduse vastavus isikuandmete kaitset käsitlevates seadustes toodud nõuetele.

Telia Crowd Insight platvorm on kasutusel ka kõikides Skandinaaviamaades (ehk Soomes, Rootsis, Norras kui Taanis), kus Telia Company samuti tegutseb.

Telia teeb eriolukorra raames head koostööd Eesti valitsuse ja Statistikaametiga, edastades viimasele anonüümsete agregeeritud liikumisandmete põhjal tehtud analüüse.

 

ehk Digitark R@igo usub, et kuna (digi)tehnoloogia pakub täna võimalust efektiivsemalt tööd teha, mõnusamalt meelt lahutada ja mugavamalt oma igapäevatoimetusi ajada kui kunagi varem, oleks patt seda mitte kasutada.