Telia Eesti küberkaitsjad osalesid NATO küberõppusel

#küberkaitse #küberõppus #küberturvalisus
3 min lugemine

NATO küberkaitsekoostöö keskuse CCDCOE eestvedamisel toimus Eestis kahepäevane küberkaitse õppus Locked Shields 2023 Partner Run, mis on rahvusvahelise suurõppuse Locked Shields peaproov.

 

Locked Shields 2023 Partner Run õppusest võttis osa üle 500 küberturbe valdkonna tippspetsialisti, nende hulgas ka 40 Telia Eesti töötajat. Tihedas kübervaldkonna professionaalide konkurentsis tuli Telia Eesti meeskond teiseks, jäädes napilt alla Singapuri võistkonnale.

Telia turbevaldkonna juht Aigar Käis tõi välja, et pidev enesetäiendamine on küberkaitse valdkonnas kriitilise tähtsusega.

“Õppus oli maksimaalselt reaalne ning väga intensiivne. Selleks, et tõrjuda päris ründajate massiivsed küberrünnakud reaalajas, pidid Telia tiimid kahe päeva jooksul välja panema kõik oma parimad oskused, senised teadmised ja meeskonnatöö võime,” sõnas Käis

Stsenaariumi järgi langes väljamõeldud riik Berylia koordineeritud küberrünnakute ohvriks IT-süsteemide vastu. Telia Eesti võistkond võistles Locked Shields 2023 Partner Run küberõppuse raames nn sinise tiimina, kelle ülesandeks oli turvaintsidentide kiire ja täpne tuvastamine, reaalajas küberrünnakute tõrjumine ning neile reageerimine. Õppus toimus suletud süsteemis reaalajas.

Sinises ehk küberkaitsjate tiimis oli kokku esindatud kümme võistkonda, kes õppuse ajal võistlesid omavahel. Vaatamata võistlusele pidid osalejad rünnakute edukaks tõrjumiseks tegema omavahel tihedat koostööd, vahetades ideid, esitledes oma uuendusi ja arutledes õppuse raames esilekerkivate ohtude üle. Telia küberkaitsjate võistkond oli sisemiselt jagatud võrgutiimiks, Windows serverite ja tööjaamade meeskonnaks, Linux, DevOps ja küberturbe tiimiks ning lisaks keskenduti ka raporteerimisele.

“Telia töötajate jaoks oli tegemist ainulaadse võimalusega omandada teadmisi reaalsete massiivsete küberrünnakute olukorras, et töötada välja uued kaitsestrateegiad, harjutada koostööd, rollide jagamist aga ka prioriteetide seadmist ja raporteerimist,” rõhutas Käis.

Küberturbe valdkonna väljakutsed muutuvad järjest keerukamaks

Küberturvalisus on Telia Eesti IT-äri fookus ning õppust külastas ka Telia juhatuse esimees Holger Haljand.

“Küberturvalisuse olulisus on Telia äris väga kiiresti kasvanud. Muutunud julgeolekuolukord, küberohtude arv ja nende järjest kasvav keerukus seavad meie küberkaitsjatele järjest keerukamaid väljakutseid. Peame olema tipptasemel, sest meie kliendid ootavad meilt kõige kaasaegsemaid lahendusi, professionaalset ja kogenud meeskonda ja tipptasemel tehnoloogiat. Koostöö NATO küberkaitsekoostöö keskusega ja meie partneritega Eestis ning teistes riikides üle maailma on igapäevatöö lahutamatu osa,” sõnas Holger Haljand.

Telia turbevaldkonna juht rõhutas, et reaalsete küberrünnakute korral on ülioluline koostöö kogu organisatsiooni vahel.

“Väga oluline on, et meil kõigil oleks ühtne arusaam rollidest, vastutustest ja prioriteetidest, sest edukas kriiside lahendamine on meeskonnatöö tulemus ning kiireid otsuseid peab langetama väga erinevatel tasanditel. Seetõttu järgmistel kordadel plaanime õppusesse kaasata ka Telia kolleege teistest tiimidest, näiteks juriidilise meeskonna ja kommunikatsiooniüksuse,” ütles Aigar Käis.

Locked Shields 2023 Partner Run on iga-aastane küberõppus, mida NATO küberkaitsekoostöö keskus CCDCOE korraldab alates 2010. aastast. Õppuse eesmärgiks on pakkuda küberturvalisuse ekspertidele võimalus täiendada oma oskusi riiklike IT-süsteemide ja kriitilise infrastruktuuri kaitsmisel reaalajas rünnete all.