Telia Eesti infoturbe sertifikaat ISO 27001 laienes IT teenustele

#ISO 27001 #it teenused
2 min lugemine

Telia Eesti andmekeskused omavad ISO27001 infoturbe sertifikaati juba 2016. aastast. 2021 aasta lõpust hõlmab ISO 27001 infoturbe sertifikaat ka IT teenuseid, sealhulgas tehnilist tuge.

 

Turvalisus on Telia teenuste kvaliteedi tagamise lahutamatu osa ja seda nii võrgus, IT süsteemides, hoonetes kui ka seadmeruumides. Sertifikaadi laiendamise otsus sai 2021. aasta alguses tehtud turutingimusi ja klientide vajadusi arvesse võttes.

Telia Eesti turbevaldkonna juht Aigar Käis tõi välja, et sertifikaadi väljastab tunnustatud sõltumatu rahvusvaheline organisatsioon International Organization for Standardization ning ISO 27001 sertifikaadi omamine kinnitab, et ettevõttes rakendatakse turvalisuse tagamise parimaid praktikaid ning pakutavad teenused vastavad rahvusvahelistele infoturbe standarditele.

„Sertifikaat  annab kliendile kindlustunde, et Telias tegeletakse turbejuhtimisega järjepidevalt ning süsteemselt. Pidevalt parendame oma infoturbe juhtimise süsteeme tagamaks asjakohane turva- ja riskiteadlikkus organisatsioonis, ohtude ennetamine, valmisolek intsidentidele koheselt reageerida ning suutlikkus nendest kiiresti taastuda,“ ütles Käis.

 

 

Arvestatav osa ettevõtted ei oma täna siiski vajalikku IT- ja küberturbe kompetentsi ning turvalisuse tagamisega ei tegeleta piisavalt mõtestatult ja süsteemselt. Olukorda teeb raskemaks ka asjaolu, et tööjõturul jätkuvalt napib häid IT spetsialiste.

„Kõik see on mõjutanud IT teenuste sisseostmise populaarsust, mis on viimastel aastatel järjest kasvanud. Partnerite valikul aga peaks kindlasti tähelepanu pöörama teenuseosutaja küberturbe tagamise võimekusele ja kompetentsile. Vastavate sertifikaatide omamine on kindlaks indikaatoriks, et partner peab turvalisust oluliseks ning see on tema igapäeva tegevuste ja protsesside lahutamatu osa,“ selgitas Käis.

 

  • Telia Eesti AS on Telia Company osa ning lähtub infoturbe tagamisel Telia Company poolt kehtivatest põhimõtetest. Telia Company infoturbe valitsemine on ISO27001 sertifitseeritud.
  • Telia Eesti AS andmekeskused on ISO27001 sertifitseeritud aastast 2016.
  • 2021 aastal laienes Telia Eesti AS ISO27001 sertifikaat ärikliendi IT valdkonna teenustele .