Saku Metall: IT-juht on tänapäeval eelkõige äriarendaja rollis

#5G #it haldus #IT juht
3 min lugemine

Igapäevane arvutipargi hooldus ja muu IT-haldus on tihti mõistlikum ettevõttesse sisse osta, sest vajalikku hulka spetsialiste palgal hoida pole lihtsalt kuluefektiivne ning nii saab IT-juht keskenduda äriarendusele, räägib Saku Metalli IT-juht Sven Ahtama.

 

Sven Ahtama sõnul on IT-juhi roll ettevõtetes muutunud ajas tähtsamaks. Kui kunagi oli selle ametikoha põhieesmärk hoida arvutipark korras ja süsteemid toimivana, siis see on nüüdseks pigem nö hügieenitase ehk miski, mida niikuinii eeldatakse. “Aina rohkem on ka IT-juht äriarendaja rollis, sest IT ja äriarendus on nii läbi põimunud,” ütles Ahtama.

Just IT-juht võib olla see, kelle töö annab ettevõttele konkurentsieelise. Näiteks võib tuua tööstussektori, mis on ajalooliselt olnud üsna konservatiivne uute tehnoloogiliste lahenduste kiire kasutuselevõtmise suhtes. Seda põhjustel, et tööstuses on sellised investeeringud väga aja- ja ressursimahukad ning samal ajal areneb tehnoloogia nii kiiresti, et kui üks uuendus on terves tööstuses lõpuks sisse viidud, võib see olla juba vananemas.

 

Väga häid tippspetsialiste napib

 

Pikaajalise IT-juhi kogemusega Ahtama leiab, et tihti on mõistlikum IT-haldus hoopis väljaspoolt sisse osta ja hoida ettevõttes palgal paari head spetsialisti, kes teavad, mida sisse tellida ja räägivad IT-koostööpartneritega samas keeles. “Kompetentside spekter, mida ühes ettevõttes IT-valdkonnas vaja läheb, on väga lai,” rääkis Ahtama. “See tähendab, et kui arvestada veel ka puhkuseid, haigustumisi jms, on vajaminevate inimeste hulk väga suur. See aga pole kuidagi kuluefektiivne.”

Lisaks on siin ka tööjõuprobleem. Väga häid, kõrgelt kvalifitseeritud tippspetsialiste napib turul ja nende nõudmised, kasvõi töökeskkonnale, on väga kõrged. “Pigem eelistab selline spetsialist istuda IT-firma ulmelises kontoris koos endaga sarnaste kolleegidega ja lahendada erinevaid põnevaid probleeme, mitte tegelda kogu aeg ühe ettevõtte asjadega,” selgitas Ahtama.

Ahtama on olnud üheksa aastat Saku Metalli IT-juht ja kogu selle aja on nende koostööpartner olnud Telia, kes tegeleb igapäevase IT-hooldusega, lisaks kasutab ettevõte ka pilveteenust. “Oleme järjest liikunud sinnapoole, et mitte hoida andmeid enda riistvaral, vaid kasutada selleks pilvetehnoloogiaid. Ka turvariski aspektist vaadatuna on siin teatud eelised, sest kaasaegsetes andmekeskustes on andmekaitsele panustatavad ressursid reeglina palju suuremad, kui ühes keskmises ettevõttes sellesse valdkonda raatsitakse investeerida. Järjest rohkem oleme võtnud kasutusele ka teenusena kasutatavat tarkvara ja Telia on siin meie oluline partner,” ütles Ahtama.

 

5G toob suure muutuse

 

Ahtama sõnul on liitreaalsus ja masinõpe viimase aja uued kuumad teemad. “Liitreaalsus muudab kardinaalselt seda, kuidas me suhtleme tarkvaraga. Masinõppe ja tehisintelligentsi abil on aga järjest rohkem võimalik delegeerida operatiivseid otsuseid arvutile, võimaldades inimestel tegeleda olulisemate ülesannetega,” selgitas Ahtama. See tähendab, et töökohad ei kao, vaid need muutuvad, hakkavad looma suuremat lisaväärtust.

Ka tööstusettevõtetes, nagu Saku Metall, on juba tööstusseadmed ühendatud arvutivõrku, info liigutamine toimub täisdigitaalselt. Otsitakse võimalusi saavutada lisaefektiivsust uute tehnoloogiate abil. Seadmete hulk, mis peavad pidevalt omavahel suhtlema kasvab pidevalt. “Sidevõimekus on siinkohal see, mis peab ajaga kaasas käima, 5G annab siin tohutu eelise,” nentis Ahtama.

Tänapäevase IT-juhi üks tähtsamaid tööülesandeid ongi näha, milliste tehnoloogiliste lahendustega on võimalik ettevõtte võimekust kasvatada. Selle üks oluline osa on heade koostööpartnerite leidmine, kes vabastavad IT-juhi igapäevasest haldustööst ja lasevad keskenduda äriarendusele. Just nii nagu Saku Metall on leidnud endale Telia.