Mida kujutab endast telefonide kaughaldus?

#kaughaldus #nutitelefonid
2 min lugemine

Paljudes ettevõtetes on kasutusel arvutite keskne administreerimine. See tähendab, et tsentraalselt on juhitud see, milliseid uuendusi masinad saavad, millist tarkvara neisse paigaldada tohib ning pidevalt on kontrolli all ka seadmete turvalisus. See kõik on ka mõistetav, kuna arvutid sisaldavad sageli palju tundlikku infot ning kui neid on ettevõttes palju, on lihtsuse huvides mõistlik neid koos hallata.

 

Samas aga on märkamatult töötegemise vahendiks muutunud ka nutitelefonid ning palju asju tehakse arvutite asemel kiirelt ära nutiseadmes. See aga tähendab, et koos mugavusega kanduvad telefonidesse ka mitmed turvalisuse ja haldusega seonduvad probleemid.

Lahenduse leiab siit.

Mis on telefonide kaughaldus?

 

Mobiilsete seadmete haldusteenus võimaldab ettevõttel tagada mobiilseadmete kasutamisel asjakohase turvalisuse taseme ning vältida asjatuid äririske. Ehk teisisõnu: mobiilseadmete haldusteenus annab ettevõttele kindluse, et tundlikke andmeid kasutatakse seadmetes, mis on nõuetekohaselt kaitstud.

Haldusteenus võimaldab järgnevaid tegevusi:

  • mobiilseadmete kaugseadistamine
  • andmete kaugelt kustutamise võimalus
  • ettevõtte mobiilipoliitikate rakendamine
  • ettevõtte ühtne mobiilne turva- ja paroolipoliitika
  • ettevõtte mobiilsete seadmete ülevaade

Nii saab seadmetest täieliku ülevaate ehk igal ajahetkel on lihtsalt kontrollitav, millised mobiilsed seadmed on ettevõttes kasutusel, kui kaua kehtib garantii ning kas kõikidel seadmetel on ettevõtte turvapoliitika rakendatud. Telefoni kaotuse või varguse korral aga saab kaugelt andmed kustutada.

 

Miks tellida mobiilseadmete haldusteenus Teliast?

 

Üks partner kõikides IT-küsimustes võimaldab pöörduda kõigis kokkulepitud IT-, andme- ja kõneside-küsimustes ühe klienditeeninduse poole, kes on koolitatud suhtlema nii tavakasutajatele mõistetavas kui ka spetsialistile harjumuspärases tehnilises keeles.

Pikaajalised kogemused nii IT- kui ka mobiiliteenuste pakkumisel: Telia on IT- ja mobiiliteenuseid pakkunud juba aastaid ning olnud eelistatud partner väga pikka aega. Ettevõte mõistab nii seda, kuidas kasutajad mobiilsete seadmetega toimetavad, kui ka seda, milline on mõistlik igapäevane IT-tegevus. Oma kogemusi kasutades luuakse lahendusi, mis arvestavad nii kasutajate mugavuse kui ka ettevõtte nõudmistega.

Pakkumises on lisaks maailmaklassi teenustele ka vajalikud vahendid: Telia pakub lisaks maailmaklassi IT-, andme- ja kõneteenustele ka hulgaliselt seadmeid, tagades ettevõtte töötajatele parimad töövahendid.

Teenusest saab lähemalt lugeda ja pakkumist küsida siit või pöördudes oma kliendihalduri poole.