Kuidas turvaliselt ja vastustundlikult kaugtööd teha

#kaugtöö #kodukontor
3 min lugemine

Suurenenud viiruseohu tõttu on paljud ettevõtted sunnitud oma töökorraldust muutma ning inimesed, kelle töö iseloom seda lubab, on suunatud kodukontorisse. Osade ettevõtete jaoks on kaugtöö muutunud juba tavapraktikaks, teised on aga sattunud täiesti uude olukorda.

Loo autor: Telia Eesti keskmiste ja väikeste äriklientide osakonna juht Tuuli Kruusimägi

 

Siin on mõned soovitused, kuidas vastustundlikult ja turvaliselt kodus tööd teha

 

  • Kui varasemalt ei ole ettevõttes kaugtööd tehtud, tuleb alustada töökorraldusest ja leppida kokku kodust töötamise aeg ja võimalused või piirangud, kui töö iseloom seda nõuab.
  • Tuleb paika panna info jagamise rutiinid ja kindlustada, et kõik inimesed teavad, kust leida oma tööks vajalikku olulist infot. Siinkohal tulevad appi mitmed erinevad äritarkvarad, nt Office 365 paketti kuuluv Microsoft Teams, mis on suurepärane vahend meeskonnatöö korraldamiseks.
  • Abiks on ka igapäevased välkkoosolekud, kus kõik tiimiliikmed saavad jooksvat infot jagada. Neid võib korraldada nii telefoni teel, kui ka kasutades erinevaid videorakendusi (nt Skype, Teams, Facebook live jmt).
  • Kuna tuhanded kodukontoris töötavad inimesed ja e-õppele suunatud lapsed kasutavad kodust internetilahendust või mobiilset internetti, kasvab paratamatult nende võrkude koormus. Kuigi Telia mobiilivõrgu kvaliteedinäitajad püsivad ka suurenenud mahtude juures jätkuvalt kõrgel tasemel, tasub siiski arvestada, et mobiilse andmeside näol on tegu jagatud ressursiga, mida tuleb eriti just kriisisituatsioonis kasutada vastutustundlikult. Seega soovitame kodus viibides kasutada püsiühendust. Kui tööd teevad mitmed kodus töötavad inimesed ja lisaks kasutavad internetti ka koolilapsed, siis tasub üle vaadata oma kodune internetikiirus ja seda vajadusel suurendada. Kiirem internet aktiveeritakse operaatori poolt juba loetud tundide jooksul. Kui aga asud piirkonnas, kuhu kaablivõrk ei ulatu, tasub eriti päevasel ajal kasutada mobiilset internetti vastutustundlikult ning prioritiseerida tööks ja koduõppeks vajalikke tegevusi.
  • Kodus tööd tehes ei tohi ära unustada ka turvalisuse reegleid. Kodutööl kasuta ainult oma tööarvutit. Töö tegemiseks mõeldud seadmed peavad olema hästi kaitstud.
  • Kui töö tegemiseks on vajalik ligipääs ettevõtte süsteemidele, rakendustele või spetsiifilistele programmidele, tuleb kasutada tööandjapoolset VPN lahendust. Kui töö on pigem n-ö tekstipõhine ning peamiseks töövahendiks on postkast, piisab kaabli- või mobiilse interneti ühendusest.
  • Need, kes puutuvad oma töös kokku sensitiivsete andmetega, peaksid kindlasti enne dokumentide saatmist neid krüpteerima.
  • Turvaliselt ja mugavalt faile töökaaslastega jagada ja nendele igal hetkel ligi pääseda just sealt, kus sa parasjagu viibid saab ka pilverakenduste abil. Näiteks Office 365 paketis on 1 TB pilveruumi.
  • Olenemata sellest, kas tööd tehakse kontoris või kodus, tuleb mõelda võrgu turvalisusele ja kasutada pahavarakaitse vahendeid, õigeaegselt paigalda vajalikud tarkvarauuendused, kasutada tugevaid paroole ning kahetasemelist autentimist.