Kuidas hoida oma äri turvalisena?

#andmed #andmekaitse #turvaline
3 min lugemine

Töötamisel kontoris, kodu- või mobiilses kontoris on oluline jälgida infosüsteemide ja töövahendite turvamisel lihtsaid tavasid. Kui kasutajad teadvustavad turvariske, saab ettevõte end nende ohtude eest kaitsta. Millised riskid äri ähvardavad ja kuidas hoida ettevõtte tegevust turvalisena, selgitab Telia Eesti teenustejuht Edgar Runge.

 

Ettevõtte infovara riskide maandamisel tuleb vaadata tervikpilti ja rakendada õigustatud meetmed igal tasandil.

 

Andmete kaitsmine

 

Ääretult oluline on varundada ettevõtte andmeid ning kaitsta infolekete ja kogemata või pahatahtliku kustumise ja volitamata muutmise eest. Andmed on ettevõtte vara, mis peavad olema alati volitatud isikutele kättesaadavad, säilima korrektse ja konfidentsiaalsena. Kui andmed on mingil põhjusel ligipääsematud, siis töö seiskub. Kuigi sageli peetakse kõige suuremaks IT-riskiks häkkereid ja arvutisse saadetavaid viiruseid, on siiski praktikas kõige reaalsemateks ohtudeks pigem andmete või seadmete hävinemine, näiteks kasvõi elektrisüsteemist tulenevatest riketest. Andmete lekkimise või kahjustamise mõju ettevõtte mainele ja konkurentsivõimele on samuti ränk. Seega tuleb korraldada andmete turvaline ühiskasutus ja varukoopiate tegemine ja siin on abiks turvalised pilveserverid ja ärikriitiliste andmete automaatne regulaarne varundamine. Edasi tuleb turvata andmete hoidmist kasutajaseadmetes ja liikumist andmevõrgus.

Loe äri turvalisuse kohta lähemalt. 

 

Kuidas käituda kasutajaseadmetega

 

Töötajad loevad ettevõtte e-kirju, kasutavad ettevõtte andmeid ja infosüsteeme nutiseadmetes ning sülearvutites. Abiks on lihtsad ja tõhusad kaitsemeetmed. Kindlasti tuleb hoida seadmete ekraanid lukus, siis on andmed kaitstud seadme kadumise korral ja võõrastesse kätesse sattumisel. Enamikule kasutajaseadmetele on väga lihtne seadistada salvestatud andmete krüpteerimist, mis aitab ka siis, kui seade peaks minema rikki. Igal kasutajaseadmel peab olema pahavara kaitse ning regulaarselt on vaja uuendada seadmete tarkvara. Suureks abiks on töökoha halduse teenus, mille raames seadmeid ja tarkvara seadistatakse vastavalt nõuetele, ning küsimusi ja probleeme lahendatakse keskhalduse abil.

 

Turvaline töötamine andmevõrkudes

 

Töö sujub siis, kui andmed liiguvad, ning seda saab korraldada turvaliselt. See tähendab peamiselt, et paroolid ei tohi olla standardsed ja marsruuterite ja WiFi tugijaamade kaabeldus peab olema kvaliteetne.

Sisevõrk tuleb seadistada nii, et võõra seadme volitamata ühendamine ja andmeliikluse pealtkuulamine on takistatud. Tulemüür on teenus, mis salvestab kõigi ühenduste ajalugu ja näitab ning aitab mõista andmevõrgus toimuvat ja kontrollida kehtestatud reeglitest kinnipidamist.

Tulemüür tõkestab internetist tulevad massilised kahtlased päringud, et nad ei koormaks ettevõtte võrguseadmeid. Tulemüür on abiks ka kasutajaseadmete internetikäitumise reguleerimisel, siis on ühenduste koormus kontrollitud ning pahavara ohjatud, kuna Trooja hobused ja krüptoviirused ei saa välja helistada.

Kuna liikuva tööviisiga töötajad vajavad ligipääsu kontoris asuvatele andmetele või infosüsteemile, tuleb kaitsta nende tarbeks avatud “turvauksed”. Jällegi saab seda teha tulemüüriga, millega saab turvaliselt seadistada pordisuunamised ja võtta vastu krüpteeritud kaugtööühendused.

Mitme kontori ja pilveserveri korral aitavad privaatvõrgulahendused, mis ühendavad infosüsteemi komponendid omavahel nii, et otspunktide ja kasutajate info ei ole avalikust võrgust ligipääsetav ja andmete liikumise kiirus ning prioriteedid garanteeritud.

Infotehnoloogia ja kommunikatsiooni lahendused aitavad lihtsustada ja tõhustada ettevõtte protsesse, muuta töö sujuvamaks ja kasvatada tootlikkust. Selle eelduseks on kulutõhus infovarade turvamine. Kui riskid on teada, on nende maandamine võimalik lihtsate ja kättesaadavate meetmetega. Kui soov on keskenduda oma tegevusele või olemasolevad ressursid ja kompetentsid ei ole piisavad infovara turvamiseks, tasub kaaluda vastava teenusepakkuja kasutamist. Teenusepakkuja saab tagada tervikvastutuse kommunikatsiooni ning infosüsteemide sujuva ja turvalise töö eest.

 

Vaata veel: Milleks tulemüür ja viirusekaitse?

Digitark koondab tehnoloogiateadlikke ja -huvilisi toimetajaid, kes otsivad üles põnevaimad ja kasulikumad tehnoloogiakillud Eestist ja laiast maailmast, et sinu elu oleks lihtsam, mugavam, toredam ja turvalisem.