Kuidas hinnata, kui hästi on ettevõte potentsiaalsete küberohtude eest kaitstud?

#küberturvalisus
1 min lugemine

Tänases keskkonnas, kus küberohtude hulk järjest kasvab ning küberkurjategijad otsivad pidevalt uusi viise, kuidas ettevõtteid rünnata, peaks iga ettevõtte enda jaoks lahti mõtestama küberturvalisuse baastaseme.

 

Samas eelmise aasta lõpus meie klientide hulgas läbi viidud uuring näitas, et paljudel ettevõtetel on jätkuvalt keeruline aru saada, kui hästi või halvasti nad on potentsiaalsete küberohtude eest kaitstud. Kuidas hinnata, kas ettevõtte küberturbe meetmed on piisavad?

Loomulikult võivad konkreetsed meetmed sõltuvalt ettevõtte tegevusalast, suurusest ja muudest teguritest olla erinevad, kuid baasturvalisuse hindamisel tuleb lähtuda samadest põhimõtetest ning see koosneb neljast põhikomponendist: töötajate teadlikus, tegevusplaani olemasolu kriisiolukorra realiseerumisel, seadmete haldamine ja kaitselahendused, ülevaate omamine toimuvast.

Kõik algab inimestest. Häkkerid kasutavad osavalt ära inimlikke nõrkusi. Seega hoolimata sellest kui võimas turvalahendus on ettevõttes kasutusel, jääb ikkagi inimene nõrgimaks lüliks kogu ahelas. Näiteks avades nakatunud manuse või klikkides kahtlasele lingile annab inimene võimaluse häkkeril süsteemi üle kontroll saavutada. Olgu kasutusel kuitahes head süsteemid, on ikkagi vajalik töötajate harimine ning kindlate reeglite loomine.