Koroonahaigete lähikontaktsete läbi helistamiseks loodud kõnerobot on teinud üle 50 000 kõne

#kõnerobot
2 min lugemine

Sel sügisel võttis Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuses (TEHIK) kasutusele Eestis ainulaadse kõneroboti, mis aitas koroonadetektiividel töömahtu vähendada ning tegi lähikontaktsetele automaatseid hoiatavaid kõnesid. Tänagi teeb robot keskmiselt 70 kõnet päevas, kuid kõige suurem kõnede arv on olnud 607 kõnet päevas. Kõneroboti lahendus sobib hästi kiirete olukordade ja suurte kõnemahtude korral.

 

Telial oli juba varasemalt loodud sarnane kõneroboti lahendus Politsei- ja Piirivalveameti jaoks, mis võimaldas Telial koostöös Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega kiiresti välja töötada samal platvormil põhineva lahenduse. Terviseameti vajadustele vastav kõnerobot valmis väga operatiivselt – vaid mõne päevaga, kuid seda arendati järjest edasi ning nii sai kõnerobotist oluline abiline inimeste teavitamisel – seda nii kõnede kui ka sõnumite näol ning mitmes keeles.  Süsteemi on salvestatud sõnumid eesti, vene ja inglise keeles, et inimene saaks tema jaoks kõige arusaadavamal viisil olulise info kätte.

 

Operatiivne info levitamine on kriisiolukorras kriitilise tähtsusega

 

Telia on koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga arendanud massteavituse lahendust alates 2019. aasta lõpust. Kriisiolukorras võib tekkida vajadus olulise info kiireks jagamiseks või näiteks inimeste kokku kutsumiseks. Sarnaselt Terviseameti jaoks loodud lahendusele on ka see disainitud häälteadete edastamiseks. Kevadel kasutati lahendust juba täies mahus eriolukorda puudutavate teavituste saatmiseks. Kõnerobot on võimeline ühe tunniga läbi helistama üle 6000 inimese kasutades selleks samaaegselt 200 „virtuaalset helistajat“.

Kõneroboti lahendust saab edukalt kasutada ka erasektoris. Paljud ettevõtted võivad kokku puutuda olukorraga, kus mingi kriitilise situatsiooni või probleemi korral tekib vajadus informeerida kiirelt oma töötajaid või kliente. Selleks, et seda vajadusel operatiivselt teha saaks, tuleb eelnevalt koostada vastavad telefoninumbrite nimekirjad. Teavituse käivitamiseks tuleb helistada kõneroboti teenusnumbrile ning sisestada vastav PIN, lugeda sisse edastatav teade ja käivitada helistamine ning kõnerobot korraldab teate edastamise.

Digitark koondab tehnoloogiateadlikke ja -huvilisi toimetajaid, kes otsivad üles põnevaimad ja kasulikumad tehnoloogiakillud Eestist ja laiast maailmast, et sinu elu oleks lihtsam, mugavam, toredam ja turvalisem.