Kas tead, kuhu sinu ettevõtte töötajad viskavad vanad telefonid?

#nutitelefon #taaskasutus
4 min lugemine

Inimeste teadlikkus, mida vanade seadmetega peale hakata, on madal ning see võib kaasa tuua turvariske nii ettevõtjale kui eraisikule. Mida tasub vana tööarvuti või nutitelefoniga teha ning kuidas veenduda, et andmed on turvaliselt hoitud?

 

„Aegunud passi või lepingu puhul peatume hetkeks enne, kui selle ära viskame. Üldjuhul jätame dokumendi alles, põletame või rebime tükkideks. Sellele, et ka elektrooniline seade sisaldab ettevõtte ja isikuandmeid, me nii väga ei mõtle, ning vana telefon võib sattuda pikemalt mõtlemata prügi sekka,“ hoiatab tootjavastutusorganisatsiooni EES-Ringlus juhatuse liige Kristy Valgma-Antsmäe.

Kaitse oma andmeid

Elektroonikaseadmed sisaldavad erinevaid andmeid. Töötaja isiklikus nutitelefonis on tema isikuandmete kõrval tõenäoliselt ka ettevõttele olulised andmed. Arvutite ja nutiseadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb töötajatel silmas pidada, et meie endi huvides on tagada, et seadmetes olevad andmed ei satuks teiste valdusesse.

Vana seadme väljavahetamisel on oluline see lähtestada ja eemaldada seadmest kõikvõimalikud andmed. „Kustuda ei tule vaid seadmes endas peituvad andmed – dokumendid, fotod ja kontaktid –, aga ka seadmega seotud funktsionaalsused nagu arvuti serverid ja lokatsiooniga seotud info (Apple seadmete puhul „Leia minu seade“ funktsioon),“ toob välja Kristy Valgma-Antsmäe.

Valgma-Antsmäe rõhutab veel, et kui seade ei ole enam töökorras, siis ei tähenda see seda, et seade oleks otstarbetu ja seda võiks olmejäätmete hulka heita. Seda saab käidelda ja uuesti suunata ringlusesse materjalidena, mistõttu ei tohiks ükski elektroonikaseade jõuda kohta, kus pole tagatud selle sihipärane töötlus.

Vii vana seade usaldusväärse partneri juurde

Valgma-Antsmäe sõnul tasuks lisaks andmete kustutamisele veel läbi mõelda, kuhu need edasi suunata nõnda, et seadmetega käidaks heaperemehelikult ümber. „Usaldusväärse partneri puhul saab kindel olla, et kui vanast seadmest jäi ka midagi kustutamata, siis ei lähe andmed kuhugile rändama ja materjalid suunatakse taaskasutusse,“ soovitab Valgma-Antsmäe.

Ta selgitab, et ÜRO andmetel saadetakse igal aastal ringlusesse vaid 20% kogu maailma e-jäätmetest. See tähendab, et 40 miljonit tonni e-jäätmeid kas ladestatakse prügilasse, põletatakse, käideldakse ebastandardsetel viisidel või nendega kaubeldakse ebaseaduslikult.

Eelnevast tulenevalt on oluline veenduda, et seadmed antakse üle tootjatega koostööd tegevatele jäätmejaamadele või kogumispunktidele. Kui sa ei tea, kuhu oma katkine ja kasutu elektroonika viia, siis vaata kuhuviia.ee.

IT-küsimustega tegelegu professionaalid

IT-turvalisus ei tähenda vaid seadmete puhastamist ja turvaliselt ringlusesse saatmist. Millist arvutit valida? Kelle tarkvara kasutada? Kuidas ja kus andmeid hoida? Kõigest sellest oleneb, kui kaitstud on su andmevõrk.

IT-muredega ise pusimise ja sõbrale helistamise asemel on hea, kui seljatagust kaitseb professionaale IT-partner. Vigade tegemine on küll tõhus õppimisviis, ent kõiki vigu ei tasu ise läbi teha. Eriti neid, mis puudutavad ettevõtte andmeid, aga ka ettevõtte arvutite ja andmete turvalisust.

„Ettevõtte andmete hoitus ja kaitstus on meie prioriteet. IT-teemadega ise tegelemise asemel tasub jääda oma erialaste tugevuste juurde. Meie tugevus on sootuks muu kui IT-turvalisus. Oluline on kaasata usaldusväärne partner nagu näiteks kogenud Telia IT-meeskond, kes pädevalt kõigile IT alastele küsimustele vastab ja andmetele turvalise platvormi tagab,“ räägib EES-Ringluse juhatuse liige.

„Oluline ongi see, et saame oma IT-partnerit usaldada ega pea andmete kaitstuse pärast muretsema. Pelgalt teadmine, et professionaalne tugi on telefoni kõne kaugusel, tagab rahulolu ja kindlustunde,“ lisas ta.

Võta ise pusimise asemel oma IT-partneriks Telia. Siis saad rahuliku südamega suunata kogu oma energia ja tähelepanu põhitööle. Vaata lähemalt: telia.ee/IT .

 

EES-Ringlus ehk MTÜ Eesti Elektri- ja Elektronikaseadmete Ringlus näol on tegemist tootjavastutusorganisatsiooniga, mis on ellu kutsutud elektri- ja elektroonikaseadmete tootmise ning müügiga tegelevate ettevõtete poolt neil lasuvate tootjavastutuse kohustuste täitmiseks.