Kas CentOS Linux 8 sulgemine tingimata tähendab lisakulusid?

#linux
3 min lugemine

CentOS Project teatas eelmise aasta lõpus, et 2021 aasta saab olema CentOS Linux 8 jaoks viimane ja edaspidi keskendutakse ainult CentOS Streami arendamisele. Kuna tegemist oli Eestis populaarse operatsioonisüsteemiga, siis paljude IT spetsialisteide jaoks on tekkinud olukord osutunud tõsiseks probleemiks ning tekitanud hulgaliselt küsimusi. 

 

Autor: Keio Piiroja, Telia Eesti Linux kliendilahenduste osakonna juht

 

Lahenduseks võib olla tasuline operatsioonisüsteem, mis tagab stabiilsuse näiteks kommertstarkvarade või keerukamate lahenduse puhul, kuid see tähendaks ettevõtetele täiendavat planeerimata lisakulu, mis tänases turbulentses majandusolukorras ei pruugi olla aktsepteeritav. Samas muudatusega seotud ebakindlus pani IT kogukonnad kiiresti tegutsema ning lisaks tasulisele lahendusele on tekkinud ka arvestatavaid tasuta alternatiive.

Teatavasti on CentOS streami puhul tegemist pidevalt ajakohasena oleva operatsioonisüsteemiga, kus ilma varundusest taastamata ei ole võimalik eelnevalt paigaldatud komponentide versiooni tagasi keerata. See tekitab selgelt ebakindlust ning kerkib ka küsimus, kuidas kommertstarkvarad CentOS Stream uuendustsükliga toime tulevad, et tagada nende toimivus ja funktsionaalsus.

Ühe võimalusena on võimalik üle minna tasulisele Red Hat Enterprise Linuxiga (RHEL) operatsioonisüsteemile. Ühest küljest toob see ettevõtte jaoks arvestatavaid lisakulusid, kuid samas annab stabiilsuse ja kindlustunde just kommertstarkvarade või keerukamate rätseplahenduse juures.

CentOS on Linux kogukonna poolt juhitud ja Red Hati toel arendatud vabavaraline äriklassi ootustele vastav Linuxi distributsioon. CentOS puhul on tegemist ühe enamlevinud operatsioonisüsteemiga, sest see positsioneerib ennast RHEL-ga allavoolu (downstream). See tähendab, et tasulises RHEL operatsioonisüsteemis välja töötatud uuendused ja parandused jõuavad minimaalse viitega ka vabavaralisse CentOS Linuxisse.

Red Hati lähtekood on jätkuvalt avatud, aga samas on Red Hat öelnud, et ei luba kasutada CentOS kaubamärki samaväärse vabavaralise Linuxi projekti jätkamiseks ja nad ei plaani enam oma ressursse CentOS Linuxi arendamiseks eraldada.

 

Ebakindlus pani IT kogukonnad tegutsema

 

Üleminek tasulisele lahendusele ei ole kindlasti ainuke võimalus. CentOS Linux 8 elukaare lühendamine ja ebakindlus CentOS Streami stabiilsuse osas pani IT kogukonnad otsima uusi alternatiive vabavaralise äriklassi ootustele vastava Linuxi distributsiooni loomiseks. Ühised eesmärgid tõid kokku mitmed entusiastide kogukonnad.

Üheks näiteks on Rocky Linux projekt, mida veab kunagine CentOSi asutaja Gregory Kurtzer. Hetkel on grupp entusiaste sponsorite toel välja töötanud Rocky Linux-i eelversiooni.

AlmaLinux projekti puhul on kättesaadav juba ka esimene stabiilne versioon. Selle projekti taga on CloudLinux OS meeskond, kes on lubanud projekti toetamiseks iga-aastaselt eraldada miljon dollarit.

Mõlema distributsiooni puhul on välja antud ka konverteerimise skriptid, millega saab vähese ressurssiga olemasoleva CentOS Linux 8 konverteerida kas AlmaLinux või Rocky Linuxiks, mis tähendab ka seda, et kõrgkäideldavate lahenduste juures saab konverteerimise teostada ilma IT-teenust katkestamata.

Nii Rocky Linux-i kui ka AlmaLinux-i näol on kindlasti tegemist tasulise versiooniga samaväärsete lahendusetega ning Telia testib hetkel mõlemat lahendust. Eeldatavasti on need 2021 aasta lõpuks saavutanud vajaliku küpsusastme ja stabiilsuse ning saame hakata Telia klientide CentOS Linux 8 operatsioonisüsteemid ümber konverteerima eelkirjeldatud tasuta distributsioonidele.