Kas andmete abil saab muuta ühiskonda jätkusuutlikumaks?

#andmed #Digital Hub #Kristofer Ågren
2 min lugemine

Andmetest on kiiresti saanud üks väärtuslikumaid ressursse ning nende kasutusvõimalusi arutatakse pidevalt. Andmeid saab kasutada väga erinevate eesmärkide täitmiseks, kuid kas nende abil saab muuta meie ühiskonda veelgi paremaks ja jätkusuutlikumaks? Telia Division X andmeanalüüsi üksuse juht Kristofer Ågren ütleb jah, kui andmeid nutikalt kasutada. Üks näide sellisest targast andmete kasutamisest on Helsingi metroo arendus.

 

Kristofer Ågren, Telia Division X andmeanalüüsi üksuse juht

Arutelu „Suurandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine“

 

Espoo-Helsingi metrooliini kasutab igapäevaselt enam kui 700 000 reisijat. Reisijate paremaks teenindamiseks investeeris Helsingi transpordiamet metrooliini pikendamisesse 1,2 miljardit eurot, rajades Länsimetro-nimelise pikenduse. Metrooliini pikendamise abil loodeti suurendada ühistranspordi kasutajate hulka ning seeläbi vähendada autoliiklust Länsiväylä ja Turunväylä kiirteedel, mis omakorda vähendaks süsinikemissioone ja keskkonnamõju.

Länsimetro valmides tuli rajada metroo sõlmpunktidesse bussipeatused, arvestades reisijate vajadusi. Selleks, et valida bussipeatuste jaoks sobivaim asukoht, vajas Helsingi transpordiamet andmeid.

Tavapärasete inimeste liikumist mõõtvate meetodite statistiline usaldusväärsus on madal ning nende rakendamine on aeganõudev ja kulukas. Näiteks võib mahuka küsitlustel põhineva uuringu läbiviimine võtta väga palju aega ja maksta kümneid tuhandeid eurosid. Seetõttu otsustas Helsingi transpordiamet kuluka uuringu asemel kasutada Telia lahendust Crowd Insights, mille abil saadi täpsed tulemused vaid 36 tunniga.

Telia Crowd Insights toetub anonümiseeritud mobiilivõrgu andmetele, mis analüüsib inimhulkade liikumist konkreetsel ajahetkel. Nii sai Helsingi transpordiamet selge ülevaate reisijate olemasolevast bussiteenuse kasutusest, mis andis ametile bussiühenduste muutmiseks vajalikud alusandmed. Lisaks sai transpordiamet kohe pärast uute teenuste avamist võimaluse jälgida, kuidas muutusid reisijate liikumismustrid.

Nende andmete põhjal oli võimalik mõõta ka metrooliini pikendusega kaasnevat keskkonnamõju. Andmed näitasid, et metrooliini pikendamine vähendas Espoo ja Helsingi vahelist autoliikust 8% võrra, mis omakorda tõi kaasa süsinikemisioonide vähenemise 13 tonni võrra päevas. Ning see on Helsingi jaoks alles algus. Transpordiametil on plaanis kasutada Crowd Insightsi ühistransporditeenuse korraldamisel kõigis viieteistkümnes oma haldusala regioonis. Anonümiseeritud andmeid on sarnastel eesmärkidel kasutatud ka teistes riikides, sh Eestis (nt Targa Linna projekt Tartus).

Seoses koroonaviiruse levikuga on alates märtsi keskpaigast kasvanud vajadus kaardistada inimeste liikumist. Mitme riigi riigiametid edukalt kasutasid Telia mobiilivõrgu anonümiseeritud andmeid Covid19 viiruse leviku tõkestamiseks vastu võetud meetmete mõjude hindamisel.