Kaasaegsed turbelahendused – luksus või vajadus?

#küberturvalisus
4 min lugemine

Järjest hoogustuv digitaliseerimine on kindlasti väga positiivne trend, mis loob ettevõtetele uusi võimalusi, teisest küljest aga suurenevad samal ajal ka küberohud. Meediasse jõuab üha tihedamini info küberrünnakutest ettevõtete vastu ning halvematel juhtudel on need põhjustanud ettevõtete töö seiskumise ja toonud ka nii maine- kui ka rahalist kahju.

 

Põhjalik riskide hindamine, õigeaegne turvanõrkuste tuvastamine ja korralik pahavara vastane kaitse aitavad oluliselt vähendada riske ja võimalikku mõju, mida küberrünnak kaasa võib tuua. Küberturvalisuse maailm areneb väga kiiresti, rünnakud lähevad massilisemaks, täpsemaks ning automatiseeritumaks. Sama kiiresti peavad arenema ka küberkaitse lahendused.

Telia on välja töötanud kolm erinevat lahendust, mis olenevalt ettevõtte vajadustest ja spetsiifikast aitavad saavutada vajaliku küberturvalisuse taseme.

 

Arvuti Küberkaitse

Viirused ja pahavara on üks suuremaid küberohte digitaalses maailmas.  Erilist tähelepanu vajavad kasutajaseadmed (arvutid ja nutiseadmed), kus on muuhulgas palju ettevõtet, töötajaid ning sageli ka kliente või partnereid puudutavaid tundlikke andmeid. Tänapäeval on oluline, et tasemel kaitse oleks tagatud nii kontoris kui kaugtööd tehes. Arvuti Küberkaitse abiga on ettevõtte arvutid, nutiseadmed, e-post ja pilveteenused küberkurjategijate eest hästi kaitstud ning seda olenemata sellest, kus seade füüsiliselt asub. Uue põlvkonna tarkvara peatab viirused ja pahavara iga kasutaja kuni 3 seadmes (arvuti ja 2 nutiseadet) ning Telia IT spetsialistid on vajadusel abiks nende kahjutuks tegemisel.

Lahendus sobib kui:

  • Ettevõte vajab kaasaegset ja võimekat seadmekaitse lahendust, et maandada ettevõtte jaoks võimalikest küberrünnakutest tulenevaid ohte, samas on oluline, et seda oleks lihtne kasutusele võtta;
  • Ettevõtte ei puutu igapäevaselt küberturvalisuse n-ö köögipoolega kokku ning on keeruline leida piisava kompetentsi ja teadmistega töötajaid või väliseid spetsialiste, kes tegeleksid seadmekaitse probleemidega, platvormi haldamisega ja tarkvara regulaarse uuendamisega jms;
  • On vajadus tippklassi seadmete turbetarkvara järele, kuid samas sooviks vältida ühekordseid suuri investeeringuid tarkvara ostuks.

 

Turvanõrkuste kontroll

Turvanõrkuste Kontroll on nagu auto tehniline ülevaatus, mille käigus otsitakse turvalisuse hindamiseks ettevõtte andmesidevõrgu IT-süsteemides puudujääke. Tulemuseks saab ettevõte raporti parandusettepanekute ja detailsete juhistega turvanõrkuste kõrvaldamiseks. Tark turvanõrkuste skänner seab puudujäägid tähtsuse järjekorda, et oleks võimalik keskenduda kõige olulisemale. Regulaarsel kasutamisel jätab lahendus meelde eelneva seisu, mis võimaldab saada kiire ülevaate sellest, kas puudujääke kõrvaldamiseks on vahepeal midagi ette võetud.

Lahendus on abiks kui:

  • Ettevõtte vajab perioodilist kontrolli veendumaks, et tema süsteemid (nt serverid, virtualiseerimisplatvormid, veebi-, nime- ja postiserverid, ruuterid, tööarvutid) on turvalised ja turvanõrkused avastatakse võimalikult varakult;
  • Tekib vajadus hinnata oma arendus- ja halduspartneri tegevuste kvaliteeti ja tuvastada inimlikust eksimusest või teadmatusest tekkinud turvanõrkused võimalikult varakult;
  • Ettevõte vajab praktilist infot, kuidas erinevaid turvanõrkusi kõrvaldada, et paremini planeerida oma IT tööd.

 

Serveri Küberkaitse

Servereid rünnatakse üha sagedamini, küberkurjategijad muutuvad targemaks ning ettevõtted on üha haavatavamad. Serveri Küberkaitse võimaldab ettevõttel kaitsta oma IT-süsteemide kõige kriitilisemaid varasid –  füüsilisi, virtuaalseid ja pilveservereid ning pilveplatvorme. Lahendus tuvastab turvanõrkusi ja kaitseb servereid küberohtude eest. Lahendus on nagu dirigent, mis juhib erinevate serverite koostööd ja seob nii füüsilised kui virtuaalserverid üheks terviksüsteemiks. Kaitse on tagatud automaatselt ning lahendus on efektiivne ka seni tundmatute ohtude puhul, kasutades selleks kaasaegseid tehnoloogiaid nagu masinõpe ja virtuaalne paikamine.

Lahendus sobib kui:

  • Ettevõte vajab ülevaadet nii füüsilistes kui virtuaalsetes serverites toimuvast ja seda olenemata sellest, kus need paiknevad;
  • On vaja kaitset, mis oleks efektiivne erinevate rünnakute vastu, kuna uusi küberrünnakute viise leiutatakse iga päev;
  • On vajadus toetava süsteemi järele, kuna suur osa ärist toimub infosüsteemides ja neid teenindab lai serverite võrk, kuid samas on vaja rakendada ühtset turvapoliitikat kõigis serverites, et need oleks ühtmoodi kaitstud;
  • Tervikliku turvalisuse tagamiseks on oluline, et nii füüsilistele serveritele kui virtuaalsetele kehtiks ühtne turvapoliitika ja seda saaks lihtsalt teostada.

 

 

 

Digitark koondab tehnoloogiateadlikke ja -huvilisi toimetajaid, kes otsivad üles põnevaimad ja kasulikumad tehnoloogiakillud Eestist ja laiast maailmast, et sinu elu oleks lihtsam, mugavam, toredam ja turvalisem.