IT auditid ja diagnostika aitavad ennetada ettevõtete võimalikke karisid

#IT #it haldus #küberturvalisus
3 min lugemine

IT tehnoloogia on pidevas muutumises ja see tähendab, et ka ettevõtetel lasub lakkamatu kohustus veenduda, et kõik kasutusel olevad IT lahendused on kaasaegsed ja maksimaalselt turvalised. Sellest, mis vahe on IT auditil ja diagnostikal ning mis kasu ettevõtted neist saavad, kirjutab Telia IKT teenuste grupi juht Alar Kurvits.

Autor: Alar Kurvits.

 

Selguse huvides on tark alustada praktilisest näitest, nimelt läbis audiitor- ja konsultatsiooniettevõtja BDO Eesti hiljuti Microsoft’i andmetöötluse nõuete vastavuse auditi. Kuna BDO Eesti töötleb Microsoft’i personaalset või tundlikku informatsiooni, siis oli auditi eesmärgiks kontrollida, kas BDO Eesti IKT lahendused vastavad Microsoft’i andmetöötluse nõuetele, mis omakorda tulenevad Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR).

Auditi viis läbi sõltumatu sertifitseeritud infosüsteemide audiitor (CISA) ja BDO Eesti läbis selle edukalt. BDO Eesti IT-teenuse terviklahenduse pakkujana on auditi positiivne tulemus tunnustuseks ka Telia Eestile, kuna kontroll kinnitas, et kõikide BDO Eesti seadmete, serverite ja litsentside eest on maksimaalselt hoolt kantud. Just selline kinnitus on aeg-ajalt kõikidele ettevõtetele suisa eluliselt oluline.

 

Vana tõde „usalda, aga kontrolli“ kehtib ka ITs

 

Audit on süsteemne, dokumenteeritud ja sõltumatu hindamisvorm, mis võib teenuse või toote kasutajale olla mõnikord ka kohustuslik, mitte valikuline otsus. On ka lihtsamaid võimalusi analüüsimaks, kas ettevõtte IT on korraldatud parimal võimalikul viisil. Näiteks usaldusväärselt partnerilt tellitud IT diagnostika ehk analüütiline ülevaade IT süsteemide hetkeolukorrast. Ikka selleks, et ühel hetkel kohustusliku auditeerimisega silmitsi seistes saaks südamerahus edasi tegutseda.

Kui auto armatuuril hakkab tuli põlema, siis diagnostika autotöökojas aitab tuvastada võimalikke probleeme. Selleks, et auto valed seadistused ja ebapiisav hooldus ei kahjustaks lisaks mootorile ka keskkonda ja maanteedel liiklejate elusid, kohustab liiklusseadus autosid läbima korralist tehnoülevaatust. Ehkki seadus ettevõtteid selleks ei kohusta, on IT diagnostika vajalik täpselt samal põhjusel – et IT süsteemide „punane ohutuli“ ei hakkaks mitte kunagi ootamatult põlema.

Toimiv IT süsteem tähendab seda, et seadmed, riistvara ja ühendused peavad laitmatult töötama. Aga mitte ainult – andmed peavad olema hõlpsalt kättesaadavad ja samas turvaliselt kaitstud. See on oluline ka väiksemate ettevõtete puhul.

Ei tasu arvata, et küberkurjategijad ründavad ainult suurettevõtteid, sest väiksemate ettevõtete sageli nõrgemat turvalisust on tegelikult ahvatlevam ära kasutada.

Sellistes olukordades võib ettevõtte igapäevane tegevus mõneks ajaks seiskuda ja lisaks käibe vähenemisele võib kuluda palju raha andmete kättesaamiseks või taastamiseks. Tasub meeles pidada, et kahjumlikke tagajärgede likvideerimine ja tavaolukorra taastamine on enamasti kulukam kui terviklik ja turvaline IT lahendus.

 

Mitte ainult ettevaatusabinõu

 

IT diagnostika on hea tööriist nii ettevõtte siseselt kui ka rahvusvahelises äritegevuses. Terviklik ja turvaline IT-teenuste süsteem annab ettevõtte juhtkonnale kindlustunde, et kasutusel olevad infosüsteemid on võimalikest absoluutselt parimad. IT diagnostika annab ka teadmise, kas ja millistesse IT lahendustesse täiendavalt investeerida. Harvad pole ka juhused, mil ettevõtte turvaraamistikud on üheks oluliseks eelduseks rahvusvaheliseks äritegevuseks. Eesti ühe suurima IT-teenuste terviklahenduse pakkujana on Telia Eesti kogemustepagasis palju praktilisi näiteid ja soovitusi, mida ettevõttes nii turvalisuse kui ka süsteemide ja seadmete elujõulisuse hoidmise nimel rakendada.

Loe lisaks ka küberturvalisusest ettevõttes või küsi IT diagnostika kohta täpsemalt Telia IT spetsialistidelt.

 

Digitark koondab tehnoloogiateadlikke ja -huvilisi toimetajaid, kes otsivad üles põnevaimad ja kasulikumad tehnoloogiakillud Eestist ja laiast maailmast, et sinu elu oleks lihtsam, mugavam, toredam ja turvalisem.