Holger Haljand: lõppeva aasta märksõnadeks on 5G, küberturvalisus ja keskkonnasääst

#5G #Holger Haljand #keskkonnahoid #küberturvalisus
5 min lugemine

Ettevõtted on muutunud maailmaga kohanenud ja Eesti majandus taastub jõudsalt ning võib öelda, et  lõppev aasta oli ka tehnoloogia ja innovatsiooni vaates hea ja sündmusrohke aasta. Samas on valdkondi, mis on pandeemiast rohkem mõjutatud ning taastumine võtab siin kindlasti rohkem aega. Jätkuvalt esineb tarneprobleeme, kiire digitaliseerimise taustal kasvab ka küberkuritegevus.

 

5G – digitaalse transformatsiooni alus

 

Telia avas eelmise aasta novembris esimese Eesti mobiilioperaatorina oma klientidele 5G võrgu. Tänaseks on üle Eesti kerkinud juba 130 5G tugijaama ning 5G võrk on jõudnud meie klientideni kõigis maakondades ning enamikes linnades ja maakonnakeskustes.

5G on digitaalse transformatsiooni alus, mis käivitab innovatsiooni Eestis ning muudab meie kasutajakogemust. Täna on juba olemas ka esimesed näited 5G rakendamisest. Näiteks testib Elmo Rent 5G vahendusel elektriautode kaugjuhtimist. 5G võrgu kasutamine võimaldab auto ja kaugjuhtimispuldi vahel tekkivat viiteaega minimeerida, mis lubab operaatoril reageerida liikluses toimuvale sama hästi kui autoroolis istudes. Tartus tegutsev idufirma Bercman Technologies paigaldas hiljuti Tartus Eesti esimese nutika ülekäiguraja, mis on ühendatud Telia 5G võrku. Nutikas ülekäigurada on üheks osaks isejuhtivatele sõidukitele vajaliku taristu välja arendamisest.

 

Küberturvalisus nõuab süsteemset lähenemist

 

Küberkurjategijad otsivad pidevalt uusi võimalusi ning rünnakud muutuvad paraku järjest täpsemaks. See seab teenusepakkujatele järjest kõrgemad ootused küberturbesüsteemide arendamisel ning nõuab ettevõtetelt järjest suuremat tähelepanu ja süsteemset lähenemist.

Samal ajal kui küberrünnakud muutuvad keerulisemaks, ootavad ettevõtted teenusepakkujatelt lihtsaid turvalahendusi. Seda trendi kinnitab ka eelmisel aasta septembris lansseeritud Telia võrgupõhise turvalahenduse statistika. Tänaseks on loodud koguni 13 000 turvalist Turvaneti ühendust ning turvafilter on tõrjunud üle 800 miljoni potentsiaalse ohu. Väljatöötamisel on ka mitu uut küberturvalisuse teenust ja olemasolevate teenuste täiendust.

 

Koostöö riigiga on jõudnud järgmisele tasandile

 

Eesti kui digiriigi arengu üheks oluliseks aluseks on tihe koostöö riigi ja erasektori vahel.

Üheks oluliseks suunaks on riigi ja erasektori avatud dialoog ja ühine panus teadlikkusse.10. novembril toimus juba teist korda Eesti suurim digitaliseerumise konverents Digital HUB, mida korraldasime koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Konverentsil arutleti Eesti digiühiskonna tuleviku üle, räägiti tehnoloogia- ja IT trendidest ning küberturvalisusest.

Liikuvusandmete valdkonnas tegime riigiga edukalt koosööd juba koroonakriisi alguses.  Sügise alguses võttis Transpordiamet liikluse planeerimiseks kasutusele Telia Crowd Insights platvormil põhineva lahenduse, mis võimaldab mobiilivõrgu anonüümsete koondandmete põhjal analüüsida inimhulkade liikumist nii konkreetsel ajahetkel kui pikema perioodi vältel.

Esmakordselt andsime oma panuse valimisjaoskondade ühtlane turvalisuse tagamiseks nii arvutipargis kui ka andmesideühenduses. Elektroonilise nimekirja keskse lahenduse kasutuselevõtmiseks oli koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga valimisjaoskondadesse loodud eraldatud turvaline kanal. Samuti rentisime välja 1375 kasutatud arvutit ja 250 printerit, mida kasutati valimisjaoskondades üle Eesti. Tegemist oli kasutatud seadmetega, mis on keskkonnavaatest samuti üks oluline aspekt.

 

IT-teenuste roll muutub järjest olulisemaks

 

Ettevõtted üha sagedamini usaldavad IT korraldamise partneri kätte. Seda trendi on toetanud nii kulude optimeerimine ja sellega seotud üldine erinevate teenuste sisseostmise kasv kui ka IT spetsialiste puudus turul. Lisaks võimaldab igapäevase arvutipargi hoolduse ja muu IT-halduse teenusena sisseostmine keskenduda oma põhitegevusele, et ettevõte saaks olla oma valdkonnas edukas.

Vaadetes nii globaalset trendi kui meie kogemust, võib julgelt väita, et turg liigub selgelt IT terviklahenduste poole ning teenusepakkujana peame IT-valdkonna arendamisse veelgi rohkem panustama.

 

Sideteenuste kvaliteet on muutunud veelgi paremaks

 

Globaalne pandeemia tõi esile sidevõrkude tähtsuse. Sideteenused  võimaldasid ühiskonnal piirangute ajal nii sotsiaalsel kui ka majanduslikul tasandil toimida.

Telia investeerib igal aastal oma võrkude arendusese suurusjärgus 50 miljonit eurot ning rõõm on tõdeda, et see otseselt peegeldub ka meie võrkude kvaliteedis. Rahvusvahelise konsultatsioonifirma Omnitele hiljutisest kokkuvõttest tuli välja, et viimase aasta jooksul on keskmine allalaadimiskiirus Telia 4G võrgus kasvanud 60% ning ulatub enam kui 90 Mbit/s-ni, mis teeb Telia ühenduse kõige kiiremaks Eestis.

Rahvusvaheline mobiilivõrkude kvaliteeti analüüsiv ettevõte Tutela avaldas oktoobris värske ülevaate selle kohta, milliste operaatorite võrgus saab nautida maailma parimat mobiilikogemust ning Telia Eesti saavutas globaalses arvestuses kõrge 10. koha.

 

Suurem fookus keskkonnahoiul

 

Keskkonnasäästlik majandamine on Telia jaoks üks prioriteetidest. Näeme, et see muutub järjest olulisemaks nii meie äri- kui ka eraklientide jaoks.

Saame oma keskkonnamõjusid vähendada, ehitades energiatõhusaid võrke ja eelistades võimaluse korral taastuvenergia allikaid. Veidi üle aasta tagasi Telia suurima andmekeskuse kõrvale rajatud päikesepargi tootlus osutus prognoostust pea 7% kõrgemaks ning tänu päikeseenergia kasutamisele jäi õhku paiskamata üle 160 tonni süsihappegaasi.

Arusaam, et ettevõttel endal ei pea tingimata olema enda arvuti- või autoparki, muutub üha levinumaks. Umbes kolmandik Eesti suurettevõtetest eelistab mitte omada arvutiparki, vaid hoopis seda rentida. Selline lähenemine pikendab seadmete eluiga vähendades seeläbi negatiivset mõju keskkonnale. Peale seda, kui arvuti on olnud esimese kasutaja käes 3–4 aastat, renditeenuse puhul läheb enamik seadmeid seejärel korduskasutusse.

Selle aasta sügisel rakendas Telia esimese mobiilsideoperaatorina Eestis mobiiltelefonide ökoreitingu süsteemi, mis hindab ja näitab seadmete kogu elutsükli keskkonnamõju. Nii saavad meie kliendid teha keskkonnasäästlikumaid valikuid.

Loodame, et tulevane aasta toob meile kõigile teatud stabiilsuse, majanduse kasv jätkub ning Eesti liigub digiteekonnal hoogsalt edasi. Telia saab viimast omaltpoolt toetada investeerides oma sidevõrkudesse ning innovatiivsete lahenduste arendamisse, kuid kõige selle kõrval muutub üha olulisemaks ka keskkonna aspekt.  Digitaliseerimisel on keskkonna vaates väga suur potentsiaal ning pakkudes innovaatilisi ja keskkonnasäästlikke lahendusi saame aidata ka meie klientidel oma ökoloogilist jalajälge vähendada.