Ettevõtte arvutipargi jalajälge saab mõõta Telia kalkulaatori abil

#green it #keskkonnahoid #Kristjan Kukk #Telia Meetup
3 min lugemine

Tehnoloogia areng ja järjest kasvav seadmete hulk avaldavad keskkonnale järjest suuremat mõju. Telia lõi lihtsa kalkulaatori, mis aitab välja arvutada, kui suur on ettevõtte arvutipargi keskkonnajalajälg.

 

Telia ärikliendiüksuse juht Kristjan Kukk tõi välja, et kuigi suhtumine meid ümbritsevasse loodus- ja elukeskkonda on ajaga muutunud ning teadvustame üha enam keskkonna säästmise olulisust, on sageli keeruline aru saada, mil määral teatud tegevused meie jalajälge tegelikult mõjutavad.

Seepärast töötaski Telia välja lihtsa abivahendi, mis aitab hinnata kasutuses olevate arvutite kliimamõju.

„Üks oluline küsimus jätkuva tehnoloogilise arengu juures on suurenev hulk elektroonilisi jäätmeid. Nii igapäevaelus kui ka tööasjade ajamiseks kasutame üha rohkem erinevaid seadmeid – telefone, süle- ja tahvelarvuteid ja isegi nutikellasid. Loomulikult avaldab teatud mõju keskkonnale seadmete kasutamine, kuid suurem jalajälg tekib seadme tootmisest ning jäätmetest,“ selgitas Kukk.

Kõige lihtsam näide seadmetest, mida pea kõik iga päev kasutame, on arvuti. Uus tööarvuti on esimese kasutaja käes keskmiselt 3–4 aastat. Arvuti eluiga on aga kindlasti pikem ja taaskasutatuna leiab see rakendust veel vähemalt 3–4 aastat.

„Seadmete taaskasutus on üks võimalus, kuidas oma igapäevast tegevust keskkonnasõbralikumaks muuta. See aitab panustada ringmajanduse toimimisse ning luua võimalikult väikeste kadudega tootmis- ja tarbimissüsteemi,“ kinnitas Kukk, kes lisas, et paljud ettevõtted, organisatsioonid, koolid, sihtasutused ja ka erakasutajad on huvitatud töökindlatest kasutatud seadmetest.

Kalulaatori abil saab teada, kui suur on kasutuses olevate arvutite süsinikujalajälg ehk kui palju paiskub teatud perioodi jooksul kasvuhoonegaase.Võrdluseks on välja toodud, mitme kilomeetrise autosõiduga see võrdub. Samuti saab näiteks vaadata, kui palju väiksem oleks arvutite jalajälg, kui kasutusel oleksid teise ringi seadmed. Näiteks Telia tootevalikus olevate sülearvutute keskmine süsinikujalajälg on 295 kilo CO2-e, siis kasutatud seadme süsiniku jalajälg on tootmisega seotud mõju võrra madalam ehk umbes 76 kilo CO2-e.

Kalkulaatori leiab Green IT lehel. Green IT on Telia Eesti tütarettevõte. Rohelise maailmavaatega ettevõtte eesmärgiks on katta kliendi riistvara vajadused kogu seadme elutsükli jooksul – alates ostu planeerimisest kuni kasutatud seadmete realiseerimiseni. Teenusemudel hõlmab tagastatud seadmete taaskasutusse suunamist  ja vastutustundliku utiliseerimist.

Varasemalt on Telia välja töötanud ka jätkusuutlikkuse kalkulaatori, mis aitab ettevõtetel hinnata andmemajutuse jalajälge.

Keskkonnasäästlikest lahendustest tuleb juttu ka Telia MeetUp`il, mis toimub juba 25. mail, sest sel aastal valisime ürituse katusteemaks just kestlikkuse.

Tutvu programmiga ja registreeru Telia Meetupile >