Esimeste seas Euroopas: Telia hakkas pakkuma suurima jõudlusega teenust uuel 5G sagedusalal

#26GHz sagedusala #mobiilne internet #Telia 5G
3 min lugemine

Eesti mobiilioperaator Telia võttis esimeste seas Euroopas ja esimesena Balti riikides oma 5G võrgus kommertskasutusse 26GHz sagedusala, mis lubab pakkuda klientidele üle õhu kõige kiiremat ja suurima jõudlusega 5G koduinternetti.

 

26GHz sagedusalas töötav 5G tugijaam pandi tööle 2023. aasta lõpus Kiili vallas, kus see teenindab Vaela külas asuvaid Telia kliente. Tegemist on esimeste majapidamistega Eestis, kes saavad kasutada mobiilset koduinternetti seni kõrgeimas sagedusalas, mis jagati riigi poolt oksjoni korras laiali 2023. aasta kevadel.

Et tegu on esimese kliente teenindava 26GHz tugijaamaga, on majapidamiste arv, kes selle toel Telia teenuseid kasutavad, esialgu piiratud.

Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul valiti uue sagedusala kasutamiseks Vaela küla välja seetõttu, et piirkonnas on optikavõrgu rajamine raskendatud.

„Otsustasime valitud klientide osavõtul testida, millist kvaliteeti ja kasutuskogemust saame uue 5G sagedusala toel oma klientidele tulevikus pakkuma asuda. Kuna hetkel on 26GHz sagedusalas töötavate kliendiseadmete kättesaadavus maailmas veel üsna piiratud, on ka testimises osalevate majapidamiste arv esialgu väiksem, jäädes 10 piiresse,“ selgitas Visse.

2023. aasta kevadel testis Telia esmakordselt uue sagedusala võimekust Tallinnas. Testimisel kasutati Kristiinesse paigaldatud 26GHz tugijaama ning kahte spetsiaalset ruuterit andmekiiruste mõõtmiseks.

Testi käigus ulatusid mõlema ruuteri poolt edastatavad allalaadimise kiirused samaaegselt üle 2Gbit/s, mis tähistas ühtlasi uut allalaadimise kiirusrekordit ettevõtte mobiilsidevõrgus. Suurimaks üleslaadimise kiiruseks mõõdeti testide käigus ligemale 600 Mbit/s.

„26GHz sagedusala kasutamisel on potentsiaali pakkuda tulevikus klientidele ka enam kui 1Gbit/s kiirusega ühendusi,“ hindas Telia tehnoloogiajuht.

Klient on rahul

Vaela külas elava Anneli pere on üks esimesi, kas hakkas kasutama Telia 5G koduinternetti 26GHz sagedusalas. Pere valis endale 5G koduinterneti, kus alla- ja üleslaadimise kiirused ulatuvad vastavalt kuni 500/100 Mbit/s.

„5G koduinterneti senine mulje on väga hea. Varem kasutasime 4G koduinternetti kiirusega 40/10 Mbit/s ning siis jäi see näiteks laste online mängude ajal lahjaks. Peale 5G kasutusele võtmist toimib kõik suurepäraselt,“ märkis Anneli.

26GHz ehk nn millimeetersagedusel töötav sagedusala sagedusala võimaldab otsenähtavuse korral saavutada mobiilivõrgus selliseid alla- ja üleslaadimise kiirusi, mida täna ei pakuta Eestis isegi püsivõrgu ühenduste peal. Hetkel on selle sagedusala laialdasema kasutamise puhul piiravaks teguriks just kliendiseadmete nappus.

Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul paraneb ühel hetkel siiski ka seadmete saadavus ning siis saab 26GHz sagedusala kasutama hakata laiemalt.

„Kui varem ähvardas Eestit 5G oksjonite venimise tõttu muust maailmast maha jäämine, siis nüüd edestame oma 5G arengutega juba paljusid riike. Näiteks Euroopas oleme üks esimesi, kes on oma 5G võrgus kasutusele võtnud millimeetersageduse klientidele teenuste pakkumiseks. Plaanime tulevikus rakendada seda sagedusala just asukohtades, kuhu täna püsiinterneti võrk ei ulatu, kuid kus on klientidel nõudlus kiire ühenduse järele,“ lisas Visse.